Gras of ander gewas?

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Bart (61), Annie (58) en Reinier (33) van der Steege houden in Altsjerk (Frl.) 190 melkkoeien op 2 locaties. De gemiddelde melkproductie is 10.000 kg melk per koe per jaar met 4 % vet en 3,45 % eiwit. Van de 120 hectare is 90 hectare (huis)kavel, 15 hectare mais en 15 hectare met agrarisch natuurbeheer. Op één locatie worden jaarrond 80 koeien gemolken met een VMS310 melkrobot van Delaval.

Beschrijving & doel van de opdracht

Een perceel waar 5 jaar mais op is geteeld moet weer opnieuw ingezaaid worden. Maar deze keer geen mais. Maar wat wel? Gras of een ander gewas? Met de stijgende krachtvoerprijzen is dit misschien wel het moment om zelf krachtvoer te telen. Maar is de grondsoort daar wel geschikt voor? En de ondernemer? Of moet er juist gras in voor maximaal rendement? Jullie gaan deze opdrachtgever helpen bij zijn keuze. Het perceel ligt nu braak en moet dit voorjaar opnieuw ingezaaid worden.

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Onderzoek welke drijfveren er zijn voor eventueel gras of een ander gewas. Houd ook rekening met de ligging van de kavel, stalvoeren etc.

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen en kan adviseren.

-Breng de grondsoort in kaart en welke gewassen (en grassen) mogelijk zijn voor dit perceel. Schrijf deze allemaal op en vermeld de voor- en nadelen van dit gewas als ook de teeltkosten en opbrengsten. Dit doe je voor minimaal 3 grassoorten (bijvoorbeeld Engels Raai, klavermengsel etc.) en voor minimaal 3 andere gewassen die passen op dit perceel (bijvoorbeeld, erwten, voederbieten, graan, luzerne).

-Vergelijk bovenstaande 3 grassoorten en 3 gewassen met de wensen van de opdrachtgever en kies uiteindelijk 1 grassoort en 1 gewas welke je gaat adviseren.

-Maak van deze een kosten/baten analyse met daarin alle mogelijke kosten voor het zaaien en oogsten. Maak ook een advies voor de opslag van het gewas (silo/slurf/inkuilen), werk de kosten van dit advies uit.

-Vergelijk de kosten van zelf verbouwen met de kosten van aankopen voor het gewas.

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats