VOMOL: “Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer” in Ysbrechtum en Wommels

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
05/02/2019

Opleiding
Loonwerk Plantenteelt

Makelaar
Wypkje de Jong

Omschrijving

VOMOL: “Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer”

Organiseer voor basisschoolleerlingen groep zeven en/of groep acht een theorieles waarbij de gevaren van (land)bouwverkeer worden besproken en

organiseer een praktijkles waarbij de leerlingen oefenen hoe ze veilig kunnen omgaan met landbouwverkeer.

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan  het gevaar van de dode hoek, het uitzwenken van een machine, het zicht van de chauffeur en hoe je je opstelt in het verkeer als je een landbouwvoertuig tegenkomt.

Je moet de lessen geven volgens het handboek en de leskaarten welke op school aanwezig zijn.

Standplaats