waterkwaliteit

Niveau
Niveau 4

Start datum
11/11/2019

Opleiding
Groen en Recreatie Loonwerk Veehouderij

Makelaar
Frank Berends

Omschrijving

Op de Mariahoeve is geen riolering aanwezig. Onderzocht moet worden hoe we op een zo ecologisch mogelijke manier het afvalwater schoon gemaakt en afgevoerd kan worden. Deze opdracht kan ook in combi met de toekomstige Camping bekeken worden. Denk aan helofytenfilter, infiltratiebedden e.d.

Verder is er veel verschil in het gebied als het gaat over begroeiing in het water. Gekeken moet worden wat de kwaliteit van het water doet op de groei van planten, waterplanten

Standplaats