Welk inkuil en voermethode past het best?

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

VOF Melkveebedrijf de Groot is een melkveebedrijf van ouders Jehannes en Els de Groot, samen met dochter Marije en zoon Jorrit. Op het bedrijf zijn 90 melk en kalfkoeien aanwezig, die vanaf eind januari in 2 GEA robots gemolken zullen worden. Naarst het melkvee zijn er ongeveer 25 pinken en 25 kalveren op het bedrijf aanwezig. Bij het bedrijf is 66 ha land aanwezig. Het land is allemaal grasland wat wordt gebruikt voor het weide van melkkoeien en jongvee, en voor het maken van lasagnekuilen. Het voeren op het bedrijf wordt gedaan door een loonbedrijf.

Beschrijving & doel van de opdracht

Per 1 mei 2020 zijn dochter en zoon Jorrit in het bedrijf gekomen. De keuze is gemaakt om over te stappen op robot melken en daarnaast zal er op 1 april gestart worden met overschakeling naar biologisch. Al deze veranderingen hebben invloed op de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de huidige sleufsilo’s waar graskuil word opgeslagen in verminderde staat. Al deze factoren samen roepen de volgende vraag op: Wat is de beste voer (en inkuil) methode voor de toekomstige bedrijfsvoering voor VOF Melkveebedrijf de Groot?

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen m.b.t. verschillende methodes?

-Onderzoek welke verschillende methodes er zijn voor het inkuilen van gras, of welke combinaties van verschillende methodes er mogelijk zijn?

-Onderzoek welke verschillende methodes er zijn voor het voeren van de koeien, of welke combinatie van verschillende methodes er mogelijk zijn?

-Maak een financieel overzicht van de kosten van de verschillende methodes van inkuilen en voeren.

-Wat is de beste inkuil en voermethode voor het bedrijf gebaseerd op bedrijfsvoering en het gemaakte financiële overzicht.

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats