Zelf voeren of loonwerkvoeren?

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Wij hebben een man-vrouw maatschap in Appelscha. Hier melken we 130 melkkoeien en hebben we 70 stuks jongvee. We hebben 90 hectare grasland, 15 hectare mais en 10 hectare natuurland in gebruik. We leveren Planet Proof melk aan Friesland Campina. Het melken gebeurt door 2 Lely melkrobots. De melkproductie is gemiddeld 10.400kg Melk met 4,55% vet en 3,78% eiwit. Grootste deel van het land werk doen we zelf, op het mais inzaaien en hakselen van gras en mais na.

Beschrijving & doel van de opdracht

Steeds meer melkveebedrijven lopen tegen de grenzen van hun arbeid aan of zijn aan vervanging toe van hun huidige voermengwagen. Het laten voeren door de loonwerker wordt populairder. Arbeid en voerkwaliteit zijn de belangrijkste redenen. Toch zijn er ook voldoende redenen te bedenken om het zelf te blijven doen. Op internet is er voldoende informatie en ervaringen van veehouders te vinden. Uiteindelijk is de specifieke bedrijfssituatie bepalend. Jullie gaan op onderzoek uit om deze opdrachtgever goed te kunnen adviseren.

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor zelf voeren en loonwerk voeren. Moet er nog veel investeringen worden gedaan, is het boerenerf wel geschikt, is er voldoende arbeid aanwezig, zijn er voldoende koeien om te laten voeren?

-Reken de kosten uit voor het zelf voeren en loonwerk voeren en vergelijk deze met elkaar (hou rekening met noodzakelijke investeringen zoals het investeren in een voermengwagen, of geschikte erfverharding, voeropslag en opslag voor losse grondstoffen.

-Breng een aantal aanbieders van loonwerk voeren in beeld en vergelijk zowel de kosten als gebruikers ervaringen met elkaar. Hier zit namelijk wel verschil tussen en kan een doorslaggevende factor zijn voor de opdrachtgever.

-Reken uit bij welk aantal koeien het financieel aantrekkelijk is om te laten voeren

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats