(extra) Verbreding

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
09/02/2023

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Het bedrijf is gevestigd in Dwingeloo. Er worden zo’n 135 melk- én kalfkoeien gehouden met 75 stuks jongvee en 15 Black Angus runderen. Het dagelijks werk wordt gedaan door 2 personen; Roelof (65 jr.) en Rienk (35 jr.). De melkproductie ligt op 11.500 kg en doel is om dit te verhogen naar circa 13.000kg. Er wordt 3x daags gemolken in een 2×10 Zij aan Zij melkstal. Het meeste landwerk wordt uitbesteed. Het schudden, harken (50%) en wieteggen wordt zelf gedaan. De focus ligt volledig op de koeien.

Beschrijving & doel van de opdracht

Net zoals op vele andere bedrijven wordt er ook hier gekeken naar nevenactiviteiten. Zo wordt en nu al vlees verkocht aan huis en denken we na over een B&B met tiny house(s).

Er worden Black Angus runderen aangehouden voor de vleesverkoop aan huis. Dit zijn allemaal runderen uit eigen Holstein koeien. Elke 6 weken wordt er een dier geslacht. Naast standaardpakketten vindt er ook afzet plaats aan lokale restaurants. Breng in kaart of het financieel aantrekkelijk is om deze tak uit te breiden. Denkend aan een winkel aan huis met meerdere producten, een vleesautomaat of uitbreiding met verkoop aan restaurants. Kijk ook naar de ligging van het bedrijf, qua bereikbaarheid en ligging t.o.v. camping.

Inventariseer daarnaast of het aantrekkelijk is om te beginnen met een B&B. Is het qua vergunning mogelijk en wat zijn de kosten dan wel opbrengsten.

Eisen eindproduct:

  • Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht
  • Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen
  • Inventariseer of de regio zich leent voor een B&B bij de melkveehouderij
  • Bekijk of het vergunning technisch mogelijk is om een B&B/winkel aan huis te beginnen.
  • Breng de kosten en opbrengsten in beeld van een B&B op de huidige locatie.
  • Maak een SWOT-analyse van het bedrijf en ondernemer om te kijken of ze geschikt zijn voor een B&B en een uitbreiding van de vleesverkooptak.
  • Breng de mogelijkheden in beeld om meer opbrengsten te halen uit de vleesverkoop. Denkend aan een vleesautomaat of een winkel aan huis.
  • Maak opbrengsten/kosten plaatje voor het maken van een winkel aan huis/ vleesautomaat.
  • Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats