Zorgt zand voor een hoger saldo per koe?

Niveau
Niveau 4

Start datum
31/01/2022

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Beschrijving bedrijf

Jan (1968) en Marjan (1970) Visser-Dijkstra hebben samen een maatschap gelegen in Molkwerum, Zuidwest Friesland. Het bedrijf doen ze voornamelijk met zijn tweeën. Samen hebben ze vier kinderen gekregen. Sjoerdtje (1993), Anneke (1995), Klaas (1998) en Jetske (2000). Van de vier kinderen is er één kind potentiële opvolger, Klaas zal tevens contactpersoon zijn voor de opdracht.

Het melkveebedrijf in het Zuidwesten van Friesland heeft een Aerius berekening gedaan. De NB-vergunning komt uit het jaar 1997 en is daarmee niet toereikend voor het huidige aantal vee. Er is een vergunde ruimte voor 130 melkkoeien en 77 stuks jongvee plus 3 paarden en 20 schapen. De stalruimte is echter kleiner, er is plaats voor 115 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Qua natuurgebieden ligt het bedrijf gelegen tussen het IJsselmeer en de Oudegaasterbrekken. Er is wel overschrijding aan depositie wat betreft ammoniak, de Oudegaasterbrekken heeft de hoogste depositie per hectare (0,81 mol/ha/jaar). Mogelijk moet dit worden meegenomen in de vloeraanpassingen. Het aantal fosfaatrechten is voldoende voor de huidige veestapel. Door de stijging in productie wordt er jaarlijks de benodigde hoeveelheid fosfaat aangekocht. Momenteel heeft het bedrijf een rollend jaargemiddelde van 10.500 kg melk met 3.63 eiwit en 4.45 vet. Hierdoor valt het in de 1 na hoogste klasse (Tabel 6, RVO). De stal is gebouwd in 1980 en verlengd in 2007. Tussendoor zijn er vele aanpassingen gedaan. Zo zijn er waterbedden geplaatst en de boxen verhoogd en verbreed. Toch is het aantal niet liggende koeien een groot verbeterpunt.

De bedrijfsvoering streeft er na alles optimaal te uitvoeren. Daarin alles wat mogelijk is zelf doen maar de niet haalbare taken uit te besteden. Zo wordt er zelf gemaaid, geschud (alleen de 1ste snede) en geharkt. Het inkuilen wordt gedaan door de loonwerker evenals het bemesten van de 1ste snede en de volledige maïs werkzaamheden. De latere snedes bemest het bedrijf zelf. Ook het kunstmestrooien en drain reinigen doet het bedrijf zelf. Het jongvee wordt zelf opgefokt en als het weer het toelaat in het najaar geweid. De melkveestapel komt tussen de 120 en 180 dagen per jaar buiten en wordt het gehele jaar bijgevoerd op stal (premieweiden). De grondsoort is klei op veen.

In tabel 1 zijn de kengetallen van het bedrijf weergegeven van het jaar 2020. Naast de gegevens uit de tabel zijn er nog een aantal andere kengetallen. Zo behaalt het bedrijf gemiddeld over de afgelopen drie jaar 69% eiwit van eigen land. Daarbij heeft het bedrijf in het droge jaar 2018 ruim 9 ton droge stof gras per hectare geproduceerd en 16,5 ton mais per hectare. Alle geproduceerde VLOG-melk wordt geleverd aan Royal Friesland Campina.

Sinds 2017 is het bedrijf door de fosfaat gaan focussen op efficiëntie per kg fosfaat. Hierdoor wil het melkveebedrijf de productie per koe verhogen. In 2017 lag de productie op 8100 kg melk met zomerstalvoeren en een eenvoudige voerdoseerwagen. Inmiddels wordt er een PMR-rantsoen gevoerd met 5 a 6 kg krachtvoer aan het voerhek. Ook is er begonnen met weidegang voor een hogere melkprijs, in combinatie met VLOG-melk zorgt dit voor een hoger rendement.

Beschrijving & doel van de opdracht

Tijdens de speurtocht naar een zo koe vriendelijk mogelijk boxbedekking denkt menig melkveehouder aan zand. Het heeft voordelen boven zaagsel of een matras. Maar negatieve verhalen zijn er ook. Jullie gaan op onderzoek uit. Zorgt zand werkelijk voor een hoger saldo per koe?

Eisen eindproduct:

-Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht

-Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen (bv.VETVICE)

-Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor een ligbed van zand.

-Is de huidige stal geschikt voor zand? Reken uit welke investeringen nodig zijn.

-Maak een begroting voor de jaarlijkse kosten en vergelijk dit met andere boxbedekking.

-Wat lever het financieel op? Denk aan arbeidsbesparing, minder klauwproblemen en extra melk?

-Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

 

Standplaats