Opdrachtgevers

FIKS organiseert echte projecten waarbij de overheid vaak in de rol van opdrachtgever kruipt. Daarnaast heeft de overheid er een groot belang bij dat onderwijs en praktijk gestructureerd en intensief met elkaar samenwerkt.

De voordelen voor de overheden in provincie Fryslân: Een uitgelezen mogelijkheid om samen te werken vanuit een situatie, die alle partijen voordeel oplevert.

De concurrentiepositie krijgt een positieve boost door praktische kennisuitwisseling en verhoging van het innovatief vermogen.
Lokale overheden hoeven minder te investeren om de beoogde kenniseconomie – een speerpunt van de landelijke politiek! – te creëren en te bevorderen.