Waarom

Het voordeel van echte praktijkopdrachten is dat er een echte opdrachtgever is waarmee de studenten om tafel moeten. Zij zijn verantwoordelijk voor het resultaat en zullen deze verantwoordelijkheid op een prettige en stimulerende ook voelen. Vaak is het veel interessanter voor studenten om een opdracht te krijgen die echt is, dus een product/resultaat dat men later ook echt gaat gebruiken. Een casus voorgelegd krijgen van een docent is beeldend maar niet altijd motiverend. Een praktijkopdracht zorgt ervoor dat de intrinsieke motivatie van een student opgewekt wordt.
Gelijkertijd wil men op deze manier vraaggestuurd onderwijs stimuleren. Studenten krijgen een vraagstuk van een echte opdrachtgever voorgelegd waarbij de kans groot is dat ze niet direct antwoord hebben op de informatie (kennis) die gevraagd wordt. Deze kennis zullen vervolgens ophalen. Dat ophalen gebeurd bij hun docent en eventueel bij de praktijkbegeleider van het bedrijf.