Circulaire tuin voor jong en oud

De Recycle Boulevard is van binnen volledig is toegespitst op een circulaire samenleving dit wil men ook naar buiten uitstralen doormiddel van een circulaire bedrijfstuin. De vraag die Omrin had kon mooi opgepakt worden door fiks. In samenwerking met fiks is zo’n vraag natuurlijk gelijk opgelost. Door ons grote netwerk binnen het onderwijs en bedrijfsleven waren Snoek Puur Groen en Nordwin college zo gekoppeld.

De vraag voor het ontwerpen van een circulaire kwam op een mooi moment aangezien een aantal studenten had aangegeven zich meer te willen verdiepen in het digitaal tekenen. De studenten zijn gekoppeld aan Lennart Woelinga van Snoek Puur Groen om ze te ondersteunen in het onder de knie krijgen van digitaal tekenen doormiddel van sketch up. Het leren van extra vaardigheden zoals het digitaal tekenen met sketch up is voor studenten een zeer mooie aanvulling op hun kennis. Hier komt SamenFiks ook om de hoek kijken want als iets niet op school aangeboden kan worden dan kan het bedrijfsleven mooi in dit gat springen.