Organogram

De officiële opdrachtgever in de periode van begin 2015 tot eind 2016 is Provincie Fryslân. Vanaf eind 2016 is er een bestuur voor Samen FIKS samengesteld en komen 6 keer per jaar bijeen. Zij zorgen voor monitoring, evaluatie, bijsturing en een goed netwerk. In het coördinatiepunt zijn 4 coördinatoren actief, waarvan 3 uit het onderwijs en 1 uit de praktijk. Deze coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoerende taken van Samen FIKS. Het bestuur en het coördinatiepunt zijn samen actief als ambassadeur en vertegenwoordigen dit ook in hun netwerk.