Organogram

De officiële opdrachtgever in de periode van begin 2015 tot eind 2016 is provincie Fryslân. Om het coördinatiepunt goed te laten lopen is monitoring, evaluatie en bijsturing nodig. Uitvoering hiervan wordt gedaan door de partners in het samenwerkingsverband. Primaire partners van FIKS, 10 in totaal, zijn in de klankbordgroep vertegenwoordigt en komen 5 keer per jaar bijeen. In het coördinatiepunt zijn 4 coördinatoren actief, waarvan 3 uit het onderwijs en 1 uit de praktijk. Deze coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoerende taken van FIKS. De vertegenwoordigers van de 10 partners in de klankbordgroep zijn ook actief ambassadeur in hun eigen netwerk.