Resize the map
12 Result(s)
Default
  Refine Search
  Categorie
  Niveau
  Status
  Loading

  De Hege Diken in Burgum bestond eerder uit een zanddepot. Het zand dat er lag opgeslagen is gebruikt voor de aanleg van de Sintrale As. In samenwerking met Staatsbosbeheer en Vogelwacht Burgum is er een plan gemaakt om hier een vogelkijkhut neer te zetten. Dit plan is uitgevoerd door studenten van de opleiding Grond- Water- en Wegenbouw van ROC Friese Poort Drachten de begeleiding en ondersteuning werd gedaan door Van der Wal Hout. Het gebruikte hout is afkomstig van bomen die zijn gekapt voor de aanleg van de Sintrale As.…

  Docenten van Nordwin College, Friese Poort en NHL zijn begonnen om landmeting te realiseren op het terrein van Voedselbos Leeuwarden. De bedoeling is dat er een digitale kaart gemaakt wordt daarna kan dan verder m.b.v. CAD een definitief ontwerp gemaakt worden.  …

  Een interessant voorbeeld van een geweldige praktijkopdracht waar studenten van ROC Friese Poort en NHL samengewerkt hebben bij de realisatie van vier vispassages en een recreatie pad. Voorheen zaten er in het Kleindiep, een kleine beek bij Oosterwolde, stuwen. Door de aanleg van vier vispassages, ook wel vistrappen genoemd, kunnen vissen zich nu ook bovenstrooms verplaatsen. Leerlingen van ROC Friese Poort werkten mee tijdens de voorbereiding en de realisatie van het recreatie pad. Stagiair Jeroen Tingen van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden heeft het contract opgesteld voor de aanleg van de vispassages.…

  De partners in Leeuwarden Vrij-Baan en FIKS hebben de koppen bij elkaar gestoken en vorige week donderdag een geslaagde Girlsday weten te organiseren. Dankzij de twee partners Nordwin College en ROC Friese Poort werden twee docenten met studenten ingezet om de geïnteresseerde dames bekend te maken met een paar van de vele facetten van de opleidingen.…

  Leerlingen in het laatste jaar van verschillende Friese vmbo scholen kregen de kans om een dag mee te lopen met studenten van de opleiding Infra van ROC Friese Poort in Drachten. De opdracht van de dag - 'bepaal de hoeveelheid van een gronddepot'- werd uitgevoerd samen met studenten van de opleiding Infra en onder begeleiding van docenten.…

  Bij de nieuwe natuur ijsbaan in Techum (Leeuwarden) die in 2017 in gebruik genomen wordt wil men een nette entree. Hiervoor moet onder andere het toegangspad bestraat worden. Werkzaamheden: Meedenken in planvorming Keuze bestratingsmateriaal Aanvraag offertes Planning Meehelpen in uitvoering Nacalculatie en oplevering …

  Aan de rand van de Centrale As lag altijd een recreatieparkje. Tijdens de bouw van het Aquaduct is dit terrein gebruikt voor opslag van materiaal en materieel. Na afronding van het werk zal het park zijn oude functie terug moeten krijgen. Aan jullie om mee te denken om dit weer tot stand te krijgen. Deze opdracht is op te splitsen in deelopdrachten. Denk aan: Bouwen van bruggetjes creatieve honden uitlaatplek speeltuin, natuurspeelplaats Bewegingsroute, skielerpad, vijverpartijen etc, etc.…

  Voor gemeente Terschelling hebben studenten Infra van ROC Friese Poort een mindervalidenpad ontworpen. Dit pad liep tegen een duin omhoog en moest dus voldoen aan de juiste wensen en eisen die voorgeschreven zijn voor een mindervalidenpad.…

  Studenten mbo Infra kregen de opdracht van de jachthaven om erfgrenzen van alle percelen op de camping (staplaatsen - stacaravans) op te meten en te verwerken in AutoCAD. Onder begeleiding van docent Landmeetkunde en zijdelings advies van een landmeetbedrijf hebben de studenten het project succesvol afgerond.…

  Studenten van het Nordwin College hebben de opdracht gekregen om een voorstel te doen met betrekking tot fruitbomen plaatsen op het nieuwe schoolplein van Piter Jelles. Het gaat hier om de locatie aan de Douwe Kalmalaan in Leeuwarden. Bij goedkeuring worden de bomen samen met de aannemer geplaatst.…