Coördinatiepunt

Om onderwijs, bedrijfsleven en overheid soepel en met regelmaat met elkaar in contact te brengen is structurele coördinatie nodig. Er is een verbindende partij nodig. Die verbinder, in infra en groen, is het coördinatiepunt FIKS. FIKS legt nieuwe verbindingen, versterkt bestaande verbindingen en ontzorgt waar nodig. En waar al een sterke verbinding is tussen partijen is tussenkomst van FIKS niet (direct) nodig. Het coördinatiepunt moet te allen tijde een toegevoegde waarde zijn, en niet een opgelegde extra afslag. FIKS kan in die gevallen ondersteunen in het maken van een kwaliteitsslag of een extra verbinding naar andere partijen.

Direct contact met een van de coördinatoren van het coördinatiepunt?

Daniël Oord – projectcoördinator Samen FIKS    
daniel@samenfiks.nl

Ernst Jonker – coördinator hbo Civiele Techniek
e.jonker@nhl.nl

Symen Timmermans – coördinator mbo Infra
stimmermans@rocfriesepoort.nl

Frank Berends – coördinator mbo Groen en Techniek
f.berends@nordwincollege.nl