Stipers

Een groot en actief netwerk met betrokken professionals uit de praktijk en
het onderwijs levert geweldige resultaten. Dit ervaren veel ambassadeurs in het netwerk van Samen FIKS al jaren. Daarbij is het erg belangrijk dat dit netwerk van professionals actief blijft en gestimuleerd wordt om betrokken te blijven. Want een steeds sneller veranderende samenleving vraagt flexibiliteit en korte communicatielijnen. Het netwerk bevindt zich grotendeels binnen de provinciegrenzen van Fryslân. Toch zijn er ook interessante contacten daar buiten, wanneer het bijvoorbeeld gaat om soortgelijk gedachtegoed. Voor Samen FIKS is het een taak om het netwerk te behouden en waar nodig verder uit te breiden. En daar zouden we uw organisatie graag aan toevoegen. Wilt u vandaag werken aan de medewerker van morgen? Wordt Stiper!

Wat krijgt u ervoor terug?

• Een groot en actief netwerk in de infra- en groen sector;
• Uw praktijkopdrachten goed en strak gecoördineerd;
• Direct toegang tot een doorgaande leerlijn voor infra- en groen met vakprofessionals als eindresultaat;
• Een soepele kennisuitwisseling met het onderwijs;
• Stevige PR voor praktijkopdrachten en instroombevorderingsactiviteiten;
• Toegang tot inspirerende kennisbijeenkomsten.

Samen krijgen we meer praktisch inzicht voor studenten waardoor we een
nog betere aansluiting kunnen vinden tussen theorie en praktijk en kunnen
we projecten tot een nog groter succes maken. Hiermee realiseren we een grotere instroom van nieuwe studenten voor onze sectoren. Samen gaan we het fiksen! Doet u mee? Wordt ‘stiper’! Vul de antwoordkaart hiernaast in en stuur deze kosteloos terug naar Samen FIKS. Wist u dat Samen FIKS erkend is als ANBI? Dit betekent dat stipers de kosten voor het lidmaatschap mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

‘U bent al stiper vanaf € 750 per jaar.’