Netwerk

FIKS heeft in korte tijd sterke verbindingen met het onderwijs, bedrijfsleven en overheid opgebouwd. Het aantal contacten in het netwerk is inmiddels veel groter dan het aantal cirkels in de visual hiernaast. Dit netwerk zorgt er primair voor dat er met regelmaat praktijkopdrachten de gekoppelde mbo en hbo opleidingen ingevuld worden. Het netwerk bevindt zich grotendeels binnen de provinciegrenzen van Fryslân. Toch zijn er ook interessante contacten daar buiten, wanneer het bijvoorbeeld gaat om soortgelijk gedachtegoed.