Resize the map
62 Resultaten
Refine Search
Niveau
Opleiding
Periode
Aantal studenten
Loading

Ontwerpen en maken van een vleermuisonderkomen in de nachttuin van "de Friezinn" te Westhoek. Voor verdere info graag contact met F. Berends…

Maken van een beplantingsplan en begroting voor deze organisatie. Het gaat specifiek over een plantheuvel.      …

Deze opdracht zit in de uitvoerfase. In het verleden zijn er plannen gemaakt door studenten van het Nordwin. Dit plan is gepresenteerd. We zitten nu in de fase dat het plan  daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Mocht je interesse hebben neem dan contact op met F. Berends. Het project is in uitvoer en we moeten dan kijken in welke fase het verkeerd en hoe jullie aan kunnen sluiten.

Klik op de link om het gehele projectplan te lezen.   Niels Schotsman 06 43 012 012 nschotsman10@gmail.com     werkplan BPT-FPT-2021

Veilig omgaan met landbouwverkeer Voor deze opdracht zoeken jullie twee basisscholen uit in jullie omgeving. Vervolgens gaan jullie zelf deze basisscholen benaderen en vragen of je hier een ochtend/middag mag organiseren over het Veilig omgaan met landbouwverkeer. Vervolgens gaan jullie voor de basisschoolleerlingen groep zeven en/of groep acht een theorieles en praktijkles organiseren waarbij de gevaren van (land)bouwverkeer worden besproken en waarbij de leerlingen oefenen hoe ze veilig kunnen omgaan met landbouwverkeer. In totaal gaan jullie deze ochtend/middag 2x organiseren op twee verschillende basisscholen. Hierbij wordt ook aandacht bestee…

Penetrologger: indringingsweerstand in kaart brengen. De Pootaardappelacademie beschikt over een eigen penetrologger. Dit apparaat meet de indringingsweerstand van de bodem en slaat de metingen op a.d.h.v. de gps-positie. Indringingsweerstand is een maat voor draagvermogen en doorwortelbaarheid van de bodem. En in feite zegt het ook iets over bodemverdichting. Met dit apparaat kunnen metingen bij telers uitgevoerd worden. Afhankelijk van de tijd van het jaar is te denken aan bijvoorbeeld: Meten hoe groot de indringingsweerstand in en tussen de ruggen is na het aardappelpoten. Meten hoe groot de indringingsweerstand is in machinesporen van rooimachines (vol…

Akkerranden: inzicht krijgen welke plantensoorten een bijdrage kunnen leveren in de beheersing van virusoverdracht door luizen In het kader van verduurzaming van de pootaardappelteelt en het minder afhankelijk worden van insecticiden wil de pootaardappelacademie meer inzicht over de voor- en nadelen van akkerranden en/of powerbanks (natuurbuffers midden op een perceel). Het is bekend dat deze natuurstroken veel natuurlijke vijanden kunnen herbergen. Maar het is ook bekend dat er kruiden zijn die y-virus kunnen bevatten en dan juist een besmettingsbron kunnen zijn. Graag zouden wij door een uitgebreide literatuurstudie en ‘veld'studie meer informatie verkrijgen welke soorten …

Eigen mechanisatie of loonwerk   Een melkveebedrijf wil graag weten wat voordeliger is. Al het landwerk zelf doen en zelf blijven voeren of al het landwerk uitbesteden en ook het voeren door een loonwerker laten doen.   Hiervoor bezoeken jullie dit bedrijf en gaan jullie berekenen wat de kosten zijn van de eigen mechanisatie. Daarnaast gaan jullie berekenen wat deze veehouder kwijt is als hij al het landwerk laat doen door een loonwerker. Ook gaan jullie een inschatting maken van de arbeidsbesparing voor dit bedrijf wanneer al het landwerk wordt uitbesteed.   Voor deze opdracht ga je minimaal twee experts inschakelen die jullie kunnen helpen bij het uitvoeren …

Naast het Ecomunitypark in Oosterwolde is een groot zonnepark gerealiseerd. Nu dit park er ligt wil men dat dit beter en mooier in het landschap opgaat. Hieronder heeft men de volgende vragen opgesteld: Er zijn algoritmes nodig voor het effectief schakelen om het rendement van de installatie te optimaliseren; • Opstellen van een groen onderhoudsplan: preventief en correctief • Wat te doen met de bodem onder de zonnepanelen. Effecten, mogelijkheden, frisse ideeën; • Welke zichtbaarheid krijgt het park? Aarden wal, heggen, etc. Tekeningen maken, creativiteit en denken in mogelijkheden zijn zoal wat competenties. Zie de onderstaande link voor meer info.

Zalencentrum Schaaf is een verzamelgebouw waar iedereen die een idee heeft aan de gang kan gaan. Het zalencentrum wil een multifunctioneel centrum worden dat aansluiting heeft met de wijk. Er zijn tal van ideeën die uitgevoerd of uitgezocht kunnen worden. Er zijn ideeën om de gevel te bekleden met groen en om daken te vergroenen. Aan jou om dat uit te zoeken en om te kijken of e.e.a. vanuit een fonds betaald kan worden. Verder zijn er plannen om de buurt te vergroenen en de buurt te betrekken bij allemaal groene initiatieven. Zo ligt er een plan om de wijk met zijn eigen problematiek te vergroenen in samenwerking met de bewoners. Een plan van aanpak zal geschreven moeten worden. Wil je "out …

Studenten hebben in het kader van hun project een nachttuin ontworpen. Dit geïntegreerd in een camperplaats (Zie foto). De studenten hebben het plan gepresenteerd en deze is goedgekeurd. De tuin zal gerealiseerd moeten worden. Hierbij werk je samen met een hovenier.    

Gedacht wordt aan het realiseren van een sterrentafel op een heuvel (Zie tekening). Deze heuvel zal ingeplant worden met nachtplanten, bijen en vlinderplanten. Daarnaast is behoefte aan het inventariseren van het nachtleven. In het kunstwerk (zie foto) is een vleermuizenkasten geïntegreerd. Het geheel kan digitaal ingemeten worden en in kaart gebracht worden. Daarnaast is een onde…

Beschrijving & doel van de opdracht Overal ter wereld zorgen de activiteiten van bedrijven, waaronder melkveebedrijven, voor de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen warmen de aarde op, waardoor ons klimaat en het ecosystemen onder druk komen te staan. Op de boerderij komen broeikasgassen vrij onder andere bij het verbruik van energie en bij de productie van melk. Je ziet daarom steeds meer melkveehouders hard werken om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Dit kan met duurzame oplossingen zoals zonnepanelen, windmolen en monovergisting. Bij monovergisting komt biogas vrij door het vergisten van de eigen drijfmest. Mono betekend dat er alleen drijfmest wordt gebruikt.…

Beschrijving & doel van de opdracht Overal ter wereld zorgen de activiteiten van bedrijven, waaronder melkveebedrijven, voor de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen warmen de aarde op, waardoor ons klimaat en het ecosystemen onder druk komen te staan. Op de boerderij komen broeikasgassen vrij onder andere bij het verbruik van energie en bij de productie van melk. Je ziet daarom steeds meer melkveehouders hard werken om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Dit kan met duurzame oplossingen zoals zonnepanelen, windmolen en monovergisting. Bij monovergisting komt biogas vrij door het vergisten van de eigen drijfmest. Mono betekend dat er alleen drijfmest wordt gebruikt.…

Beschrijving & doel van de opdracht Overal ter wereld zorgen de activiteiten van bedrijven, waaronder melkveebedrijven, voor de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen warmen de aarde op, waardoor ons klimaat en het ecosystemen onder druk komen te staan. Op de boerderij komen broeikasgassen vrij onder andere bij het verbruik van energie en bij de productie van melk. Je ziet daarom steeds meer melkveehouders hard werken om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Dit kan met duurzame oplossingen zoals zonnepanelen, windmolen en monovergisting. Bij monovergisting komt biogas vrij door het vergisten van de eigen drijfmest. Mono betekend dat er alleen drijfmest wordt gebruikt.…

Beschrijving & doel van de opdracht Overal ter wereld zorgen de activiteiten van bedrijven, waaronder melkveebedrijven, voor de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen warmen de aarde op, waardoor ons klimaat en het ecosystemen onder druk komen te staan. Op de boerderij komen broeikasgassen vrij onder andere bij het verbruik van energie en bij de productie van melk. Je ziet daarom steeds meer melkveehouders hard werken om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Dit kan met duurzame oplossingen zoals zonnepanelen, windmolen en monovergisting. Bij monovergisting komt biogas vrij door het vergisten van de eigen drijfmest. Mono betekend dat er alleen drijfmest wordt gebruikt.…

De organisatoren van de Noordshow in Drenthe kunnen  ivm met Corona in januari 2021 helaas geen kleindierenshow organiseren. Toch willen ze wel het een en ander organiseren voor de kleindierfokkers, basisschoolkinderen en andere liefhebbers van kleindieren. Als groep kunnen jullie deze organisatie ondersteunen. Onderdelen van het alternatieve programma zijn:   Lessen verzorgen voor basisschoolkinderen Ontwikkelen digi-kleindieren-boek voor basisscholen Uitwerken opzet van de kleindieren show on to…

Beschrijving van het bedrijf Elk verzorgingstehuis heeft een activiteitencommissie. Door de activiteitencommissie zijn we benadert met de vraag of jullie voor de (dementerende) ouderen een film willen maken over de landbouw van vroeger en nu. Beschrijving & doel van de opdracht Het doel van de opdracht is dat jullie iets meer te weten komen over de landbouw van vroeger en dat jullie daarmee ouderen vermaken. Zij kunnen doormiddel van jullie film weer herinneringen van vroeger ophalen. Verdieping in dementerende ouderen is belangrijk voor deze ouderen. Verwerk daarom in één A4 wat dementie precies is. Zoek daarnaast ook uit op welke manier jullie de prese…

Voor de opleiding paraveterinair willen wij graag een Voorlichtingsfilmpje maken die we op de Open dagen kunnen vertonen. In deze korte film van niet langer dan 10 minuten moeten de volgende zaken naar voren komen: Opbouw van de opleiding (1e – 4e leerjaar) De te volgen vakken: Theorie en practica (GO’s) Stages Interviews medestudenten/docenten Voor dit filmpje gaan jullie eerst een script schrijven en een draaiboek. Dit wordt ter beoordeling aangeboden aan de opdrachtgever. Vervolgens gaan jullie daadwerkelijk filmen. Wanneer het filmpje af is en het ziet er goed uit, gaat dit filmpje ingezet worden door onze pr afdeling Eindproduct: Een overzichtelijk filmpje over de …

De Wylde Boerinne is een boerderij aan de rand van IJlst. Op deze boerderij worden 130 koeien gemolken, met behulp van melkrobots. Watze en Marja de Vries ontvangen graag mensen om hen te vertellen over het boerenleven. Ze hebben een winkeltje met zuivelproducten maar ook een melktap. Ook zijn ze een educatieboerderij geworden. Basisscholen kunnen met hun leerlingen op bezoek komen om zo meer te leren over het leven op de boerderij Jullie gaan voor deze educatieboerderij 2 opdrachten maken: Het ontwerpen van een opdracht voor groep 5/6 over de voedselketens op de boerderij. Eerst gaan jullie onderzoeken welke voedselketens er zijn op de boerderij. Vervolgens gaan jullie een doe-opdr…

Kip ik heb je.. Op een melkveebedrijf in Rotstergaast (Frl) wordt geprobeerd om in samenwerking met de natuur een boerderij te creëren welke in principe 1000 jaar zou kunnen bestaan. Onderdeel hiervan is dat er naast koeien ook kippen op het bedrijf te vinden zijn. De kippen scharrelen achter de koeien aan, waardoor de grond vruchtbaarder wordt. En vervolgens leggen de kippen leggen hun eieren in een verrijdbaar hok. Het bedrijf wil graag dat een groep studenten mee gaat denken om dit werkende systeem te optimaliseren. Op dit moment worden de kippen regelmatig gedood en opgegeten door roofdieren/vogels uit de omgeving. Wat is de beste manier om dit te voorkomen? Samen met je…

Ontwikkelen van een boeren looppad   Een melkveebedrijf, met recreatietak, in het zuidwesten van Friesland wil graag een boeren looppad realiseren. Voor de realisatie van dit boeren looppad moeten een aantal zaken worden onderzocht.   Wat is de mooiste pad/route in de omgeving, en zijn er verschillende afstanden of routes mogelijk Welke (melkvee)bedrijven kunnen/willen hieraan meedoen Is participatie vanuit ANWB of andere organisaties mogelijk Wat kan een verdienmodel zijn voor dit boeren looppad of op welke wijze kan dit pad meerwaarde bieden aan het bedrijf     Voor deze opdracht gaan jullie minimaal 2 expe…

Uiergezondheid droge koeien verbeteren   Een melkveebedrijf in Delfstrahuizen met een grote veestapel wil de uiergezondheid bij de droge melkkoeien verbeteren.   Wat gaan jullie doen: Bezoek melkveebedrijf en uitleg over het bedrijf en uitleg over de huidige droogstandbeleid/protocol Literatuuronderzoek naar uiergezondheid tijdens de droogstand Raadplegen van minimaal 2 experts die veel kennis hebben over dit onderwerp Maken van een advies of plan van aanpak…

Paard- en dagbesteding centrum Bûtenút wil graag een promotievideo laten maken om de veranderingen op hun bedrijf, in verband met de corona situatie, zichtbaar te maken.  Het bedrijf wil graag laten zien wat er allemaal wél nog kan in de huidige corona situatie. Allereerst gaan jullie in gesprek met de opdrachtgever om de opdracht door te nemen. Aan de hand daarvan wordt er een plan van aanpak opgesteld. Als jullie overal over hebben nagedacht, is het tijd om de video op te nemen, in elkaar te zetten en deze tot slot te presenteren aan de opdrachtgever. Hieronder volgt wat informatie over het bedrijf: Dé plek voor paardenliefhebbers met een beperking Drie jaar geled…

Onder de vlag van de “Koepel Fokkerij” is het programma ‘Eigenaar zoekt Ruiter’ gestart. Van daaruit is de werkgroep Noord-Nederland ontstaan. Het doel van dit programma is om optimale matches te maken tussen paarden/pony`s van verschillende stamboeken en ruiters/amazones in de diverse disciplines en op elk niveau! De werkgroep van dit mooie project wil graag onderzoek laten doen. Naast fokkers en ruiters kunnen namelijk ook ondersteuners zich aanmelden. Nu zijn er drie partijen die zich hebben aangemeld en daar voor moet worden uitgezocht wat zij in samenwerking met…

Stal Nella Bijlsma wil graag de website updaten. Er is al een website, maar deze kan wat vernieuwing gebruiken. Bij deze opdracht hoeft er geen hele website gebouwd te worden. Wat wel verwacht wordt is dat er een advies geschreven wordt, dat direct uitvoerbaar is. Dit houdt in dat er een onderzoek aan vast hangt waarbij gekeken wordt wat een goede website is voor een paardenbedrijf en met concrete stappen die genomen kunnen worden om een betere website te creëren. Eindproduct: een adviesrapport met tips en verbeteringen voor de website.…

Stal Nella Bijlsma wil graag een onderzoek laten doen naar het ruwvoer voor de paarden. Hierbij is het de bedoeling dat er wordt onderzocht welke hoeveelheid per individueel paard juist is. Allereerst gaan jullie in gesprek met de opdrachtgever om de opdracht door te nemen. Om het onderzoek tot een succes te maken, is het belangrijk om te weten welke vragen de opdrachtgeefster beantwoord wil hebben. Vervolgens gaan jullie bekijken hoe het ruwvoer op dit moment gevoerd wordt. Daarna gaan jullie een plan van aanpak maken en informatie verzamelen. Wanneer jullie hebben onderzocht welke hoeveelheid geschikt is per paard, gaan jullie bedenken hoe de juiste hoeveelheid het beste gevoerd k…

www.deprincenhof.nl De princenhof is een lagere school Plein aan de Prinsessenweg 2 De werkzaamheden bestaan uit het lezen van de tekening en uitzetten a.d.h.v. de tekening. verwijderen tegels, aanbrengen grond, plaatsen bomen en bankjes er omheen conform tekening vierdejaars      …

De Tille 13, Giekerk     Volkstuin de Singelwrotters Singelwrotters is een vereniging van mensen met een groente/fruittuin Onze missie is:  Voor je plezier en ontspanning groente, bloemen en fruit telen in evenwicht met de natuur Onze wens: Met een insectenhotel willen we een bijdrage leveren aan het in stand houden van het ecosysteem. Het aantrek- ken van insecten helpt bij het bestuiven van de gewassen in de tuin en helpt bij de natuurlijke bestrijding van bladluizen en rupsen. Wij willen graag door studenten dit insectenhotel laten bouwen. Alle beschikbare middelen worden verstrekt. Gereedschap in overleg. Wat verwachten wij van jou:   Dat je handig bent in bouwen en timmeren.

Beschrijving bedrijf: Wij hebben een melkveebedrijf met 185 melkkoeien en 100 stuks jongvee. De melkkoeien, drogen en de nuka’s op de van harinxmaweg 23 en het overige jongvee op het Aldhof 1 te Olterterp. We hebben het afgelopen jaar 1,75 miljoen kg melk geleverd met 43500 KW stroom en met 5006 M3 gas. We melken in de 2x10 DeLaval melkstal en zijn per dag 5,5 uren aan het melken. Op het gras en mais hakselen na doen we het meeste landwerk zelf. Samen met mijn vader en nog een arbeider voor 20 uren zetten wij het werk om. Beschrijving & doel van de opdracht Sinds 1 juli 2019 hebben (melkvee) bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbr…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf met 185 koeien, 70 stuks jongvee en 77 hectare grasland met 13 hectare mais. Beschrijving & doel van de opdracht Steeds meer melkveebedrijven lopen tegen de grenzen van hun arbeid aan of zijn aan vervanging toe van hun huidige voermengwagen. Het laten voeren door de loonwerker wordt populairder. Arbeid en voerkwaliteit zijn de belangrijkste redenen. Toch zijn er ook voldoende redenen te bedenken om het zelf te blijven doen. Op internet is er voldoende informatie en ervaringen van veehouders te vinden. Uiteindelijk is de specifieke bedrijfssituatie bepalend. Eisen eindproduct: -Bezoek het bedrijf en m…

Beschrijving bedrijf Modern melkveebedrijf met ruim 300 melkkoeien. Het jongvee wordt uitbesteed en al het landwerk wordt in eigen beheer uitgevoerd. Beschrijving & doel van de opdracht Op dit moment wordt er 3x per dag gemolken en dat is behoorlijk arbeidsintensief. Het marktaandeel voor automatisch melken blijft groeiende. Dit jaar doorbrak de melkrobot de grens van 25% marktaandeel in Nederland. Al jaren betreft meer dan 50% van de verkochte melkinstallaties een melkrobot. Ook dit bedrijf denkt erover na. Maar wat zal het automatisch melken voor invloed hebben op de bedrijfsvoering? Weidegang en loonvoeren blijven een belangrijke rol spelen op dit be…

De Wylde Boerinne is een boerderij aan de rand van IJlst. Op deze boerderij worden 130 koeien gemolken, met behulp van melkrobots. Watze en Marja de Vries ontvangen graag mensen om hen te vertellen over het boerenleven. Ze hebben een winkeltje met zuivelproducten maar ook een melktap. Ook zijn ze een educatieboerderij geworden. Basisscholen kunnen met hun leerlingen op bezoek komen om zo meer te leren over het leven op de boerderij Jullie gaan voor deze educatieboerderij 2 opdrachten maken: Het ontwerpen van een opdracht voor groep 5/6 over de voedselketens op de boerderij. Eerst gaan jullie onderzoeken welke voedselketens er zijn op de boerderij. Vervolgens gaan jullie een doe-opdr…

De Wylde Boerinne is een boerderij aan de rand van IJlst. Op deze boerderij worden 130 koeien gemolken, met behulp van melkrobots. Watze en Marja de Vries ontvangen graag mensen om hen te vertellen over het boerenleven. Ze hebben een winkeltje met zuivelproducten maar ook een melktap. Ook zijn ze een educatieboerderij geworden. Basisscholen kunnen met hun leerlingen op bezoek komen om zo meer te leren over het leven op de boerderij. Deze educatieboerderij hoeft nog niet in het bezit van een zoönosen keurmerk te zijn zoals bv kinderboerderijen. Echter ze willen wel heel graag inventariseren in hoeverre zij hier al aan voldoen en welke aanpassingen ze dan zouden moeten treffen om zo’n keurmerk…

Beschrijving bedrijf Loon- en Grondverzetbedrijf Sjoerd Nauta is actief in de agrarische sector en in de grond-, weg- en leidingbouw. Sinds de oprichting in 1985 heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot betrouwbare, sterke speler binnen de sector. Loon- en grondverzetbedrijf Sjoerd Nauta onderscheidt zich door met kennis van zaken en met passie opdrachten voor te bereiden en uit te voeren. Er wordt veel aandacht besteed aan het werk, de medewerkers en het werkmaterieel zodat doeltreffend samen gewerkt kan worden en adequaat kan worden gereageerd op problemen. Met vaste medewerkers en moderne machines worden jaarlijks een groeiend aantal klanten geholpen met diverse agrarische w…

Beschrijving bedrijf Het bedrijf Mulder Agro is gevestigd in Kollumerzwaag. Vanuit hier is het actief met toelevering en advisering van melkveehouders, akkerbouwers, hobby veehouders en tuinders. Het bedrijf bezit een agrarische winkel en loodsen waar goederen in worden opgeslagen. Daarnaast verhuurt Mulder Agro verschillende landbouwvoertuigen en machines zodat de akkerbouwer of veehouder specifieke werkzaamheden zelf uit kunnen voeren. Mulder Agro streeft naar een beter "bodemleven". Wij zijn ervan overtuigd dat een gezonder gewas, en daardoor ook een gezonder leven begint bij een gezonde bodem. In ons assortiment hebben wij dan ook verschillende producten die helpen dit t…

Beschrijving bedrijf De fam. Visser heeft in Schellinkhout het melkveebedrijf Hoeve de Meeuw. Dit is een melkveebedrijf met een recreatietak. Ook is er veel zorg en aandacht voor weidevogels. Het bedrijf wordt gerund door Jaap en Monique Visser met hulp van hun kinderen. Door middel van de vakantiewoningen op het erf laten zij jaarlijks veel burgers op een positieve manier kennismaken met de landbouw. Beschrijving & doel van de opdracht Het doel van deze opdracht is de leerlingen van een basisschool informeren over de actualiteiten die momenteel gaande zijn binnen de sector. Jullie gaan dit doen doormiddel van een farmwalk. Door deze farmwalk informeren …

Er ligt een heuvel voor de kantine van de sport vereniging. Hier stond Hedera op. Het idee is om er een mooi speel parkoers door aan te leggen. Later kan dan de weide ingezaaid worden met een bloemenmengsel. Er moet een ontwerp  en een uitvoeringsidee gemaakt worden. Hierna zal er uitgevoerd moeten worden a.d.h.v. een plan.       &nbs…

De organisatie wil graag uitgezocht hebben wat ze graag naar buiten willen uiten. Dat kan in beeld vastgelegd worden. Vanuit deze beelden kan een collage gemaakt worden van foto's. Na goedkeuring door het bestuur worden de beste foto's gebruikt voor een publicatiebord aan de weg.…

Landgoed Mariahoeve bezit een landgoed van 43Ha. Veel van deze gronden worden natuurlijk beheerd. Er komt wild voor, maar ook weidevogels. Er is behoefte om de predatie goed in beeld te krijgen. Men wil graag een inventarisatie naar soorten. A.d.h.v. cameravallen zal het gebied geïnventariseerd moeten worden op fauna. Ook de flora heeft aandacht nodig. Geïnventariseerd kan worden wat er staat en waar de verschillende plantensoorten voorkomen in het gebied. Door jaarlijks te monitoren kunnen we evt. het beheer aanpassen.

De laatste jaren zien we dat er steeds minder kinderen mee doen aan dressuur- en springwedstrijden. Allereerst gaan jullie onderzoek doen naar de redenen waarom er steeds minder ponyruiters naar de huidige spring- en dressuurwedstrijden gaan. Daarnaast gaan jullie op zoek naar evenementen die wel druk bezocht worden. Met behulp van de gevonden informatie gaan jullie het ideale evenement bedenken. Jullie gaan vernieuwende activiteiten bedenken waardoor de ponywedstrijden weer aantrekkelijker worden om aan deel te nemen. Neem  hierbij jezelf als voorbeeld. Wat zouden jullie leuk vinden op zo’n wedstrijd? Een voorbeeld wat goed lijkt te werken, is sosbixieevents.nl. Jullie hebben regelmatig ove…

Op de camping bevind zich een grote waterpartij. Deze is momenteel geheel door waterplanten overwoekerd. Het recreatiepark weet niet wat ze hier aan moeten doen om de vijver weer geschikt te krijgen voor vissers.(Hengelsport). Aan jouw de taak om met alternatieve maatregelen te komen om 1 de vijver te behouden en 2 om er weer te kunnen vissen. Je komt met advies na onderzoek en na een presentatie kan er een werkplan gemaakt worden om de maatregelen uitte voeren. Jij neemt daarin de leiding. Je houdt rekening met de wet Natuurbescherming.

  Doel: Kennis van fokkers uit praktijk zichtbaar maken voor het onderwijs Inhoud Project: Binnen de opleiding paardenhouderij wordt er les gegeven over het vak fokkerij. Veel van deze lesstof komt uit lesboeken. Voor de GO fokkerij willen de docenten paarde…

http://tcgoutum.nl   Werk 1 of meerdere ontwerpplan(nen)  uit, voor het vergroten van de biodiversiteit op de Tennisvereniging Goutum en presenteer deze aan het bestuur van de Tennisvereniging. Maak gebruik van het adviesrapport "Meer biodiversiteit op de tennisvereniging Goutum" en eigen onderzoek ter plaatse . Neem voor meer informatie contact op met F. Berends     Plantenkennis, ontwerpen/tekenen, presenteren…

Organiseren van een kerstworkshop voor ouderen. Ouderen waarvan een aantal met "handproblemen"  v.w.b. kracht.   Locatie:    Boudewijnflat Bolsward Beschikbaar Budget 8,00 p.p Datum uitvoering:   12-12-2019 (19.30 uur - 22.00 uur)…

NORDWIN0561 Aanvraagformulier Regio-leren (hf) wadlopen 04-19   Terrein bij het wadloopcentrum meer natuurlijk inrichten. Meer waarde voor de natuur gericht op vogels en insecten. Onderhoudsvriendelijk inrichten van het terrein.…

In het kader van het instandhouding weidevogels wordt er een vossen, marter raster geplaatst rond het weidevogelgebied. Opdrachtgever is Staatsbosbeheer, Koudum. Activiteiten vinden plaats vanaf februari 2020   Voorwaarden:  Je hart ligt bij de weidevogels en je weet van aanpakken dan is dit een klus voor jouw!!    …

Binnen de muren van het MCL liggen een aantal patiotuinen die in het verleden ontworpen zijn door tuinarchitect Mien Ruys. Deze tuinen zijn vervallen en hebben nodig een opknapbeurt nodig. Samen met hoveniersbedrijf Snoek mag jij meedenken en ontwerpen. Nadien kan je dan ook meewerken in de aanleg en/of de aansturing op je nemen. Omdat de tuinen inpandig liggen is een heel goede voorbereiding een must. (afdelingen en/of gangpaden zullen moeten sluiten. Hygiëne etc. zijn zal wat aspecten.   Ben jij die regelneef dan zoeken wij jou of jullie voor deze uitdagende klus. p.s. je wordt gekoppeld aan hoveniersbedrijf Snoek.

Ontwerp, tekenen en aanleg van een duurzaam gebouw. In dit gebouw dienen de volgende ruimtes te komen: twee toiletten, een douche en hout gestookte sauna. Het gebouw moet opgaan in het landschap.  

Ontwerpen , uitmeten en aanleggen van een rolstoel vriendelijk pad. http://www.lichtfontein.nl info@lichtfontein.nl  …

Aanleg in een al bestaande tuin, van een op kleur en de elementen ingedeelde tuin. Herindeling van een bestaande tuin. Eerst komen met een tuinontwerp. Rekening houdend met de elementen Aarde, water, vuur, lucht en schoonheid. zie verder:  www.lichtfontein.nl   info@lichtfontein.nl    

Het is de wens om in de tuin van het Fries Landbouwmuseum verschillende (Friese) gewassen te tonen aan het publiek en dus de bezoekers. Hiervoor moet de inrichting op orde worden gemaakt middels een plan waarna uiteindelijk een juiste en goedgekeurde inrichting uitgevoerd en gemaakt moet worden. Dit is in samenwerking met en met goedkeuring van het bestuur en de directie van het museum.…

Tussen het terrein van Wetsus en de waterspeelplaats wordt over het terrein van Comenius een lichtgevend wandelpad aangelegd. Dit pad wordt twee keer onderbroken door een rak (kleine sloot). Hiervoor moeten twee bruggen aangelegd worden. Omdat er een smalle strook land beschikbaar is voor het wandelpad moeten beide bruggen hier goed op aansluiten. Het gaat om een voorlopig pad (10 jaar) hier moet ook het ontwerp en constructie van de bruggen op worden afgestemd. Als studenten moet je minimaal 3 schetsontwerpen kunnen aanleveren voor twee smalle bruggen voor voetgangers. Het hoeven dus nog geen in detail uitgewerkte ontwerpen te zi…

De Recycle Boulevard in Leeuwarden is geen gewone kringloopwinkel.  Het is een ontmoetingsplek die plaats biedt aan een kringloopwinkel plus, een werkplaats, een leeromgeving en met duurzame pop-up winkeltjes. Een inspiratieplek op het gebied van hergebruik en recycling. Deze nieuwe winkel biedt plaats aan groot aantal organisaties en activiteiten onder één dak. Binnen het pand is alles nagenoeg circulair ingericht en georganiseerd. Graag wil men om het pand heen, de buitenruimte, ook die focus. De opdracht is dan ook; creëer een circulaire of duurzame (show)tuin voor de Recycle Boulevard. Schets, ontwerp en maak dit samen met jouw team van studenten en eventueel bedrijven die hierbij kunnen…

Doel: Het ontwerpen en maken van infoborden en bewegwijzering voor de verschillende dierenverblijven bij Kinderboerderij Donia State in Stiens. De kosten die gemaakt worden moeten jullie dmv sponsoractiviteiten bij elkaar weten te brengen. Jullie maken een begroting, ontwerp en voeren dit ontwerp ook uit. Er is al een ontwerp door andere studenten gemaakt, maar de uitvoering hiervan was veel te duur. Jullie kunnen dit ontwerp aanpassen of een geheel nieuw ontwerp maken. Allereerst gaan jullie onderzoeken, welke informatie geschikt is voor d…

Rond de waterbar hebben we afgelopen jaar sawa's aangelegd . Ook zijn er drijvende tuinen aangelegd. Samen met het waterrijke gebied rond het terrein is er behoefte om een beheerplan te maken voor het gebied. Wie ben jij: Je hebt affiniteit met de natuur, je weet wat er moet gebeuren en kan planmatig werken zijn zo wat skills die erg handig zijn. Ook ben je op de hoogte of wil jij je verdiepen in de wet natuurbescherming. Deze wet gebruik je voor een goed en gedegen plan. Je kent de planten en de dieren en weet hoe ze lev…

Camping in ontwikkeling. Bestaande gebouwen zijn sterk verouderd en hebben een opknapbeurt nodig. Op het gebied van technische werken aan gebouwen kan je hier je hart ophalen. Veel schilderwerk, sloopwerk, kabels en leidingen etc. etc.   …

Een camping zonder speelplaats is geen camping. Op de Poelpleats willen ze daarom een speelplaats realiseren. De kinderen kunnen zich vermaken en ouders hebben even rust om bij te komen. Aan jouw om een speelplaats te ontwerpen, te begroten en aan te vragen bij de gemeente. Nadat alles veilig is bevonden en de logboeken in orde zijn kan tijdens het seizoen de speeltuin geopend worden. Mooie opdracht van planvorming tot realisatie. …

Bij de waterbar zijn drie waterbakken aangelegd. Allen met een heel verschillende waterkwaliteit en vegetatie. Wij willen graag weten wat de kwaliteit is van dit water. Je kunt onde…