Resize the map
42 Resultaten
Refine Search
Niveau
Opleiding
Periode
Aantal studenten
Loading

Er ligt een heuvel voor de kantine van de sport vereniging. Hier stond Hedera op. Het idee is om er een mooi speel parkoers door aan te leggen. Later kan dan de weide ingezaaid worden met een bloemenmengsel. Er moet een ontwerp  en een uitvoeringsidee gemaakt worden. Hierna zal er uitgevoerd moeten worden a.d.h.v. een plan.       &nbs…

Op de Mariahoeve is geen riolering aanwezig. Onderzocht moet worden hoe we op een zo ecologisch mogelijke manier het afvalwater schoon gemaakt en afgevoerd kan worden. Deze opdracht kan ook in combi met de toekomstige Camping bekeken worden. Denk aan helofytenfilter, infiltratiebedden e.d. Verder is er veel verschil in het gebied als het gaat over begroeiing in het water. Gekeken moet worden wat de kwaliteit van het water doet op de groei van planten, waterplanten…

De organisatie wil graag uitgezocht hebben wat ze graag naar buiten willen uiten. Dat kan in beeld vastgelegd worden. Vanuit deze beelden kan een collage gemaakt worden van foto's. Na goedkeuring door het bestuur worden de beste foto's gebruikt voor een publicatiebord aan de weg.…

  Na je verdiept te hebben in de materie ga je op zoek naar mogelijkheden om wormenmest te benutten voor de groene sector. Dit kan zowel intern, binnen het bedrijf als extern naar buiten. Je komt met een advies naar het bedrijf voor een betere benutting van wormenmest. Intern wordt gedacht aan het verbouwe…

Op het landgoed Mariahoeve is men voornemens een mini camping te willen realiseren. Om te kijken of de camping gerealiseerd kan gaan worden moet er nog heel wat water door de rivier. In dit prille stadium kan een groep studenten uitzoeken wat er zoal komt kijken om een camping op te zetten en te runnen. Je komt uiteindelijk tot een adviesverslag. Onderwerpen die uitgezocht moeten worden zijn: Regelgeving Tekening terrein Voorzieningen Hoe in te passen in het landschap Subsidiemogelijkheden Milieutechnisch (afvalstromen) Doelgroep onderzoek.

Landgoed Mariahoeve bezit een landgoed van 43Ha. Veel van deze gronden worden natuurlijk beheerd. Er komt wild voor, maar ook weidevogels. Er is behoefte om de predatie goed in beeld te krijgen. Men wil graag een inventarisatie naar soorten. A.d.h.v. cameravallen zal het gebied geïnventariseerd moeten worden op fauna. Ook de flora heeft aandacht nodig. Geïnventariseerd kan worden wat er staat en waar de verschillende plantensoorten voorkomen in het gebied. Door jaarlijks te monitoren kunnen we evt. het beheer aanpassen.

Beschrijving bedrijf De fam. Visser heeft in Schellinkhout het melkveebedrijf Hoeve de Meeuw. Dit is een melkveebedrijf met een recreatietak. Ook is er veel zorg en aandacht voor weidevogels. Het bedrijf wordt gerund door Jaap en Monique Visser met hulp van hun kinderen. Door middel van de vakantiewoningen op het erf laten zij jaarlijks veel burgers op een positieve manier kennismaken met de landbouw. Beschrijving & doel van de opdracht Het doel van deze opdracht is de leerlingen van een basisschool informeren over de actualiteiten die momenteel gaande zijn binnen de sector. Jullie gaan dit doen doormiddel van een farmwalk. Door deze farmwalk informeren …

De laatste jaren zien we dat er steeds minder kinderen mee doen aan dressuur- en springwedstrijden. Allereerst gaan jullie onderzoek doen naar de redenen waarom er steeds minder ponyruiters naar de huidige spring- en dressuurwedstrijden gaan. Daarnaast gaan jullie op zoek naar evenementen die wel druk bezocht worden. Met behulp van de gevonden informatie gaan jullie het ideale evenement bedenken. Jullie gaan vernieuwende activiteiten bedenken waardoor de ponywedstrijden weer aantrekkelijker worden om aan deel te nemen. Neem  hierbij jezelf als voorbeeld. Wat zouden jullie leuk vinden op zo’n wedstrijd? Een voorbeeld wat goed lijkt te werken, is sosbixieevents.nl. Jullie hebben regelmatig ove…

Op de camping bevind zich een grote waterpartij. Deze is momenteel geheel door waterplanten overwoekerd. Het recreatiepark weet niet wat ze hier aan moeten doen om de vijver weer geschikt te krijgen voor vissers.(Hengelsport). Aan jouw de taak om met alternatieve maatregelen te komen om 1 de vijver te behouden en 2 om er weer te kunnen vissen. Je komt met advies na onderzoek en na een presentatie kan er een werkplan gemaakt worden om de maatregelen uitte voeren. Jij neemt daarin de leiding. Je houdt rekening met de wet Natuurbescherming.

De KNHS en FNRS willen graag in kaart brengen hoeveel paardenbedrijven er binnen bepaalde regio’s in Friesland actief zijn. Deze bedrijven kunnen variëren van maneges, pensionstalling, ponyclubs, particuliere stalling tot rijvereniging, etc. Men heeft een globaal beeld van het aantal bedrijven in deze sector, maar er is hiernaar nog nooit een echt marktonderzoek gedaan. Allereerst gaan jullie vaststellen welk gebied jullie willen onderzoeken en hoe jullie dit marktonderzoek willen aanpakken. Jullie kunnen onderzoek doen via internet (facebook, google, etc), maar bijvoorbeeld ook zelf bedrijven benaderen. Dus jullie maken een plan van aanpak, waarin staat hoe jullie het gaan aanp…

  Doel: Kennis van fokkers uit praktijk zichtbaar maken voor het onderwijs Inhoud Project: Binnen de opleiding paardenhouderij wordt er les gegeven over het vak fokkerij. Veel van deze lesstof komt uit lesboeken. Voor de GO fokkerij willen de docenten paarde…

http://tcgoutum.nl   Werk 1 of meerdere ontwerpplan(nen)  uit, voor het vergroten van de biodiversiteit op de Tennisvereniging Goutum en presenteer deze aan het bestuur van de Tennisvereniging. Maak gebruik van het adviesrapport "Meer biodiversiteit op de tennisvereniging Goutum" en eigen onderzoek ter plaatse . Neem voor meer informatie contact op met F. Berends     Plantenkennis, ontwerpen/tekenen, presenteren…

Berchiem is zowel een verpleeg- als verzorgingstehuis. Men kan hier revalideren, kleinschalig wonen, maar er is ook dagbehandeling mogelijk voor mensen met lichamelijke klachten of mensen die geestelijk achteruit gaan (bv. dementie). Binnen deze zorginstellling gaan jullie meerdere themaochtenden/-middagen met dieren organiseren. Allereerst gaan jullie onderzoeken welke dieren hier wel/niet geschikt voor zijn. Ook gaan jullie onderzoeken hoe ju…

Ontwerpen flyer voor sponsorproject WB Stables   Bedrijf De WB stables in Warga ligt ten zuiden van de stad Leeuwarden aan de N31 (Leeuwarden-Drachten, afslag Warga). Het bedrijf is een zeer modern Hippisch Centrum waarin alle facetten van de paardensport beoefend kunnen worden.   Het bedrijf werkt op dit moment al met sponsors maar wil dit graag uitbreiden. Voor deze opdracht gaan jullie onderzoeken: Of en evt. hoe andere paardenbedrijven werken met sponsors. Wat de win/win situatie is bij het sponseren van de WB stables. Dit bekeken voor zowel WB stables als voor de sponsor. Wat de mogelijkheden zijn m.b.t. sponseren en de WB stables. Welke manieren/vor…

  Opdracht marktonderzoek export paarden naar Scandinavië Bedrijf De WB stables in Warga ligt ten zuiden van de stad Leeuwarden aan de N31 (Leeuwarden-Drachten, afslag Warga). Het bedrijf is een zeer modern Hippisch Centrum waarin alle facetten van de paardensport beoefend kunnen worden. Het bedrijf doet veel handel in springpaarden binnen en buiten Nederland. Waarbij de export van springpaarden een belangrijke tak binnen het bedrijf is. Het bedrijf wil graag onderzoeken of er markt is voor de handel van springpaarden naar Scandinavië.   Voor deze opdracht gaan jullie: Onderzoeken wat het niveau van de springsport in Scandinavië is. Onderzoeken hoe de handel binne…

Opdracht ontwerpen/bouwen natuurlijke hunter hindernissen Bedrijf De WB stables in Warga ligt ten zuiden van de stad Leeuwarden aan de N31 (Leeuwarden-Drachten, afslag Warga). Het bedrijf is een zeer modern Hippisch Centrum waarin alle facetten van de paardensport beoefend kunnen worden. Dresssuur, eventing, mennen, endurance, reining, TREC, horseball, aangespannen sport, voltige en springen. Nederland telt tal van gave disciplines waar je met je paard aan mee kunt doen. Maar wist je dat Nederland sinds kort nóg een discipline telt? Hunter-Jumper Equitation! Ook bij de WB stables komt er meer vraag naar springpaarden geschikt voor deze discipline. Daarom wil deze opdrachtgever op het terrein…

Opdracht: Organiseren thema avond voor vrijwilligers   Het bedrijf Stichting Manege Onder de Linde Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag is een voor Friesland unieke manege waar ruiters met een beperking therapeutisch en recreatief kunnen paardrijden. Ook valide kinderen en volwassenen zijn welkom bij Manege Onder de Linde. De manege (gebouwd in 2010) is voorzien van alle moderne faciliteiten voor ruiter en paard, staat op het terrein van Revalidatie Friesland en grenst aan het bos van Beetsterzwaag: een unieke plek om paardrijden te ervaren en te genieten van mooie ritten in de omgeving.   De opdracht Elk jaar wordt er op het bed…

Opdracht: Optimaliseren weilandbeheer/rantsoen paarden   Het bedrijf Stichting Manege Onder de Linde Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag is een voor Friesland unieke manege waar ruiters met een beperking therapeutisch en recreatief kunnen paardrijden. Ook valide kinderen en volwassenen zijn welkom bij Manege Onder de Linde. De manege (gebouwd in 2010) is voorzien van alle moderne faciliteiten voor ruiter en paard, staat op het terrein van Revalidatie Friesland en grenst aan het bos van Beetsterzwaag: een unieke plek om paardrijden te ervaren en te genieten van mooie ritten in de omgeving.   De opdracht De pony’s en p…

Het Koninklijk Fries Paarden Stamboek (KFPS) organiseert elk jaar in januari de jaarlijkse hengstenkeuring. Tijdens deze hengstenkeuring is er van alles te beleven rondom het (Friese) paard. Als aanloop naar de clinicdag op vrijdag 10 januari wil het KFPS de verschillende clinics en gastsprekers al aan het publiek voorstellen. Dit wordt gedaan door middel van vlogs. In overleg met KFPS bepalen welke clinics gevolgd gaan worden. Onderzoeken wat deze clinic precies inhoudt, wat kunnen jullie vinden aan achtergrondinformatie.

Dagcentrum Camminghaburen is een ontmoetingsplek voor mensen zonder of met indicatie voor dagzorg. Binnen dit dagcentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de deelnemers. Zo is er een ouderensoos, kan men er komen biljarten en worden er wandelingen onder begeleiding georganiseerd Inhoud Project: Organiseren van rondleidingen op het dierenverblijf Nordwin te Leeuwarden voor de deelnemers van dagverzorging Camminghaburen. Jullie gaan, binnen een periode van 10 weken, een aantal rondleidingen organiseren voor de deelnemers van de dagbesteding van Dagcentrum Camminghaburen. Hierbij  organiseren een aantal activiteiten/demonstraties waardoor de deelnemers een gezellige interacti…

Dagcentrum Camminghaburen is een ontmoetingsplek voor mensen zonder of met indicatie voor dagzorg. Binnen dit dagcentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de deelnemers. Zo is er een ouderensoos, kan men er komen biljarten en worden er wandelingen onder begeleiding georganiseerd Inhoud Project: Organiseren van verschillende activiteiten voor de deelnemers. Binnen het dagcentrum gaan jullie verschillende activiteiten organiseren aan de hand van een thema. Het thema wordt gekozen in overleg met de opdrachtgeefster en moeten passen in de verschillende jaargetijden. Voorafgaande aan het organiseren van deze activiteiten gaan jullie onderzoeken welke activiteiten wel/niet gesch…

Zorgboerderij de Witrik biedt vier dagen in de week dagbesteding. Er wordt grotendeels zorg geboden aan ouderen met geheugen, geestelijke en/of ouderdomsproblematiek. Elke dag wordt er op de zorgboerderij kleine activiteiten georganiseerd zoals het helpen bereiden van de groenten en de aardappelen voor het eten, maar ook andere klusjes op het erf worden uitgevoerd door degenen die nog goed te been zijn. Projectomschrijving: Het maken van een handboek met  Bewegingsactiviteiten voor de deelnemers op deze zorgboerderij. Doel: Bewegen neemt een belangrijke plaats in op de zorgboerderij. Dit doen we door bv te wandelen, dieren te verzorgen of een balspel. We willen graag een praktisch handboek v…

Organiseren van een kerstworkshop voor ouderen. Ouderen waarvan een aantal met "handproblemen"  v.w.b. kracht.   Locatie:    Boudewijnflat Bolsward Beschikbaar Budget 8,00 p.p Datum uitvoering:   12-12-2019 (19.30 uur - 22.00 uur)…

NORDWIN0561 Aanvraagformulier Regio-leren (hf) wadlopen 04-19   Terrein bij het wadloopcentrum meer natuurlijk inrichten. Meer waarde voor de natuur gericht op vogels en insecten. Onderhoudsvriendelijk inrichten van het terrein.…

In het kader van het instandhouding weidevogels wordt er een vossen, marter raster geplaatst rond het weidevogelgebied. Opdrachtgever is Staatsbosbeheer, Koudum. Activiteiten vinden plaats vanaf februari 2020   Voorwaarden:  Je hart ligt bij de weidevogels en je weet van aanpakken dan is dit een klus voor jouw!!    …

Binnen de muren van het MCL liggen een aantal patiotuinen die in het verleden ontworpen zijn door tuinarchitect Mien Ruys. Deze tuinen zijn vervallen en hebben nodig een opknapbeurt nodig. Samen met hoveniersbedrijf Snoek mag jij meedenken en ontwerpen. Nadien kan je dan ook meewerken in de aanleg en/of de aansturing op je nemen. Omdat de tuinen inpandig liggen is een heel goede voorbereiding een must. (afdelingen en/of gangpaden zullen moeten sluiten. Hygiëne etc. zijn zal wat aspecten.   Ben jij die regelneef dan zoeken wij jou of jullie voor deze uitdagende klus. p.s. je wordt gekoppeld aan hoveniersbedrijf Snoek.

Ontwerp, tekenen en aanleg van een duurzaam gebouw. In dit gebouw dienen de volgende ruimtes te komen: twee toiletten, een douche en hout gestookte sauna. Het gebouw moet opgaan in het landschap.  

Ontwerpen , uitmeten en aanleggen van een rolstoel vriendelijk pad. http://www.lichtfontein.nl info@lichtfontein.nl  …

Aanleg in een al bestaande tuin, van een op kleur en de elementen ingedeelde tuin. Herindeling van een bestaande tuin. Eerst komen met een tuinontwerp. Rekening houdend met de elementen Aarde, water, vuur, lucht en schoonheid. zie verder:  www.lichtfontein.nl   info@lichtfontein.nl    

Doel van de opdracht: Een overzichtelijk verslag van het tevredenheidsonderzoek onder de dierenartsenpraktijken. Inhoud van de opdracht: Binnen de opleiding paraveterinair wordt er in de 3e en 4e klas stage gelopen op de dierenartsenpraktijken binnen onze regio. De vakdocenten paraveterinair zijn benieuwd hoe goed de opleiding aansluit op het bedrijfsleven. Wat gaat goed en wat kan beter. Jullie gaan, in samenwerking met deze vakdocenten, een enquête opstellen voor deze dierenartsenpraktijken. Vervolgens word…

Doel van de opdracht: Het organiseren van een themadagdelen met dieren voor de bewoners van deze zorginstelling. Binnen deze zorginstellling gaan jullie meerdere themaochtenden/-middagen met dieren organiseren. Allereerst gaan jullie onderzoeken welke dieren hier wel/niet geschikt voor zijn. Ook gaan jullie onderzoeken hoe jullie deze dieren het beste kunnen inzetten. Hoe kom je in gesprek met deze doelgroep. Welke activiteiten kunnen jullie hierbij inzetten? Wat werkt wel en wat werkt juist niet bij deze doelgroep? Jullie kunnen jullie vragen stellen aan jullie begeleidster van deze zorginstelling, maar jullie moeten ook zelf op onderzoek gaan. Jullie kunnen hiervoor andere zor…

Nella is benieuwd naar de voordelen van het trainen met een hartslagmeter. Bij andere disciplines wordt hier al mee gewerkt (bv endurance). Hoe kan je met springpaarden trainen met een hartslagmeter. Naast duursport worden ze namelijk ook getraind op kracht. Ze moeten in een parcours uithoudingsvermogen tonen (meerdere parcoursen op een dag rijden) maar ook kracht om goed over de hindernissen te komen. Hoe kan je deze training goed opbouwen mbv de hartslagmeter.

Het is de wens om in de tuin van het Fries Landbouwmuseum verschillende (Friese) gewassen te tonen aan het publiek en dus de bezoekers. Hiervoor moet de inrichting op orde worden gemaakt middels een plan waarna uiteindelijk een juiste en goedgekeurde inrichting uitgevoerd en gemaakt moet worden. Dit is in samenwerking met en met goedkeuring van het bestuur en de directie van het museum.…

Tussen het terrein van Wetsus en de waterspeelplaats wordt over het terrein van Comenius een lichtgevend wandelpad aangelegd. Dit pad wordt twee keer onderbroken door een rak (kleine sloot). Hiervoor moeten twee bruggen aangelegd worden. Omdat er een smalle strook land beschikbaar is voor het wandelpad moeten beide bruggen hier goed op aansluiten. Het gaat om een voorlopig pad (10 jaar) hier moet ook het ontwerp en constructie van de bruggen op worden afgestemd. Als studenten moet je minimaal 3 schetsontwerpen kunnen aanleveren voor twee smalle bruggen voor voetgangers. Het hoeven dus nog geen in detail uitgewerkte ontwerpen te zi…

De Recycle Boulevard in Leeuwarden is geen gewone kringloopwinkel.  Het is een ontmoetingsplek die plaats biedt aan een kringloopwinkel plus, een werkplaats, een leeromgeving en met duurzame pop-up winkeltjes. Een inspiratieplek op het gebied van hergebruik en recycling. Deze nieuwe winkel biedt plaats aan groot aantal organisaties en activiteiten onder één dak. Binnen het pand is alles nagenoeg circulair ingericht en georganiseerd. Graag wil men om het pand heen, de buitenruimte, ook die focus. De opdracht is dan ook; creëer een circulaire of duurzame (show)tuin voor de Recycle Boulevard. Schets, ontwerp en maak dit samen met jouw team van studenten en eventueel bedrijven die hierbij kunnen…

Doel van de opdracht: Een spel waarin op een speelse manier voorlichting gegeven wordt aan leerlingen 7 tot 12 jaar van de basisschool over diervoeding en veehouderij Inhoud van de opdracht: Kinderen raken steeds meer vervreemd van hoe ons voedsel geproduceerd wordt. Zij kunnen op het internet genoeg informatie vinden over de agrarische sector, maar dan worden ze vaak geconfronteerd met informatie en beelden van organisaties die juist tegen de agrarische sector zijn. Met de website www.deheuskidzz.nl wil De Heus Voeders op een laagdre…

Doel van de opdracht: Een Irrigatie bouwpakket voor ontwikkelingslanden dat op de markt gebracht kan worden. Inhoud van de opdracht: Bij irrigatie en beregening verdampt ongeveer 80% van het toegediende water in landen zoals Namibië.  In de townships is veel armoede en is water schaars. Op school heeft er een project gelopen waarin er een proefmodel gemaakt is voor ondergrondse irrigatie. Dit proefmodel is in Namibië verder uitgetest. Door dit ondergrondse irrigatiesysteem in kleine bouwpakketjes (voor ongeveer 20m2 groentetuin) aan…

Doel: Het ontwerpen en maken van infoborden en bewegwijzering voor de verschillende dierenverblijven bij Kinderboerderij Donia State in Stiens. De kosten die gemaakt worden moeten jullie dmv sponsoractiviteiten bij elkaar weten te brengen. Jullie maken een begroting, ontwerp en voeren dit ontwerp ook uit. Er is al een ontwerp door andere studenten gemaakt, maar de uitvoering hiervan was veel te duur. Jullie kunnen dit ontwerp aanpassen of een geheel nieuw ontwerp maken. Allereerst gaan jullie onderzoeken, welke informatie geschikt is voor d…

Rond de waterbar hebben we afgelopen jaar sawa's aangelegd . Ook zijn er drijvende tuinen aangelegd. Samen met het waterrijke gebied rond het terrein is er behoefte om een beheerplan te maken voor het gebied. Wie ben jij: Je hebt affiniteit met de natuur, je weet wat er moet gebeuren en kan planmatig werken zijn zo wat skills die erg handig zijn. Ook ben je op de hoogte of wil jij je verdiepen in de wet natuurbescherming. Deze wet gebruik je voor een goed en gedegen plan. Je kent de planten en de dieren en weet hoe ze lev…

Camping in ontwikkeling. Bestaande gebouwen zijn sterk verouderd en hebben een opknapbeurt nodig. Op het gebied van technische werken aan gebouwen kan je hier je hart ophalen. Veel schilderwerk, sloopwerk, kabels en leidingen etc. etc.   …

Een camping zonder speelplaats is geen camping. Op de Poelpleats willen ze daarom een speelplaats realiseren. De kinderen kunnen zich vermaken en ouders hebben even rust om bij te komen. Aan jouw om een speelplaats te ontwerpen, te begroten en aan te vragen bij de gemeente. Nadat alles veilig is bevonden en de logboeken in orde zijn kan tijdens het seizoen de speeltuin geopend worden. Mooie opdracht van planvorming tot realisatie. …

Bij de waterbar zijn drie waterbakken aangelegd. Allen met een heel verschillende waterkwaliteit en vegetatie. Wij willen graag weten wat de kwaliteit is van dit water. Je kunt onde…