Resize the map
76 Resultaten
Verfijn zoekopdrachten
Niveau
Opleiding
Periode
Aantal studenten
Loading

De organisatoren van de Noordshow in Drenthe kunnen  ivm met Corona in januari 2021 helaas geen kleindierenshow organiseren. Toch willen ze wel het een en ander organiseren voor de kleindierfokkers, basisschoolkinderen en andere liefhebbers van kleindieren. Als groep kunnen jullie deze organisatie ondersteunen. Onderdelen van het alternatieve programma zijn:   Lessen verzorgen voor basisschoolkinderen Ontwikkelen digi-kleindieren-boek voor basisscholen Uitwerken opzet van de kleindieren show on to…

Beschrijving van het bedrijf Elk verzorgingstehuis heeft een activiteitencommissie. Door de activiteitencommissie zijn we benadert met de vraag of jullie voor de (dementerende) ouderen een film willen maken over de landbouw van vroeger en nu. Beschrijving & doel van de opdracht Het doel van de opdracht is dat jullie iets meer te weten komen over de landbouw van vroeger en dat jullie daarmee ouderen vermaken. Zij kunnen doormiddel van jullie film weer herinneringen van vroeger ophalen. Verdieping in dementerende ouderen is belangrijk voor deze ouderen. Verwerk daarom in één A4 wat dementie precies is. Zoek daarnaast ook uit op welke manier jullie de prese…

Beschrijving van het bedrijf Sinds mensenheugenis houden boeren vee en bewerken ze het land. Het Landbouwmuseum bewaart de waardevolle sporen die al die landbouwactiviteiten hebben nagelaten. Het museum heeft voor basisschoolkinderen van groep 6, 7 en 8 een speurtocht beschikbaar die te maken heeft met zaken rondom de koe en haar melkproducten. Doel van de opdracht Tijdens de uitvoering van deze opdracht gaan jullie je verdiepen in het landbouwmuseum. Als het voor jullie duidelijk is wat het museum allemaal te bieden heeft, gaan jullie brainstormen over de ontwikkeling van lesmateriaal m.b.t. landbouwhuisdieren. Omdat het museum al in het ‘bezit’ is van een…

CBS de Wrâldpoarte in Garyp biedt christelijk basisonderwijs aan ruim 170 leerlingen uit het dorp en de directe omgeving. De Wrâldpoarte is één van de 13 basisscholen, die zijn aangesloten bij de Stichting PCBO Tytsjerksteradiel. Beschrijving en doel van de opdracht Het doel van de opdracht is het organiseren van een excursie, gastles of themamiddag voor een groep leerlingen. Je zoekt contact met de contactpersoon van deWrâldpoarte en maakt afspraken over wat voor activiteit jullie gaan organiseren en voor welke groep jullie dit gaan doen. Excursies organiseren met een bepaalde groep of met de hele school. Een circuit opzetten naar aanleiding van een bepaald onderwerp (dierv…

Voor de opleiding paardenhouderij willen wij graag een Voorlichtingsfilmpje maken die we op de Open dagen kunnen vertonen. In deze korte film van niet langer dan 10 minuten moeten de volgende zaken naar voren komen: Opbouw van de opleiding (1e – 3e leerjaar) De te volgen vakken: Theorie en praktijk (GO’s) Stages Interviews medestudenten/docenten Voor dit filmpje gaan jullie eerst een script schrijven en een draaiboek. Dit wordt ter beoordeling aangeboden aan de opdrachtgever. Vervolgens gaan jullie daadwerkelijk filmen. Wanneer het filmpje af is en het ziet er goed uit, gaat dit filmpje ingezet worden door onze pr afdeling Eindproduct: Een overzichtelijk filmpje over de…

Voor de opleiding dierverzorging willen wij graag een Voorlichtingsfilmpje maken die we op de Open dagen kunnen vertonen. In deze korte film van niet langer dan 10 minuten moeten de volgende zaken naar voren komen: Opbouw van de opleiding (1e – 3e leerjaar) De te volgen vakken: Theorie en praktijk (GO’s) Stages Interviews medestudenten/docenten Voor dit filmpje gaan jullie eerst een script schrijven en een draaiboek. Dit wordt ter beoordeling aangeboden aan de opdrachtgever. Vervolgens gaan jullie daadwerkelijk filmen. Wanneer het filmpje af is en het ziet er goed uit, gaat dit filmpje ingezet worden door onze pr afdeling Eindproduct: Een overzichtelijk filmpje over de …

Voor de opleiding paraveterinair willen wij graag een Voorlichtingsfilmpje maken die we op de Open dagen kunnen vertonen. In deze korte film van niet langer dan 10 minuten moeten de volgende zaken naar voren komen: Opbouw van de opleiding (1e – 4e leerjaar) De te volgen vakken: Theorie en practica (GO’s) Stages Interviews medestudenten/docenten Voor dit filmpje gaan jullie eerst een script schrijven en een draaiboek. Dit wordt ter beoordeling aangeboden aan de opdrachtgever. Vervolgens gaan jullie daadwerkelijk filmen. Wanneer het filmpje af is en het ziet er goed uit, gaat dit filmpje ingezet worden door onze pr afdeling Eindproduct: Een overzichtelijk filmpje over de …

De kinderboerderij in Sneek wil graag op een jaarlijkse markt iets doen met  vogelhuisjes en/of eekhoornhuisjes. Als opdracht wil de kinderboerderij graag een duidelijk ontwerp/bouwpakket voor een of meerdere vogelhuisjes en/of eekhoornhuisjes. Bij dit ontwerp hoort een goede bouwtekening, de materialen die nodig zijn om het huisje te maken en een goede en duidelijke uitleg waarom het belangrijk is dat er meer vogelhuisjes en/of eekhoornhuisjes waren geplaatst in de Nederlandse tuinen.   Voor deze opdracht raadplegen jullie tenminste 2 experts.

Doel van de opdracht: Een leskist over een bepaald diersoort, die gemakkelijk ingezet kan worden bij een activiteit op de Fûgelhelling. Inhoud van de opdracht: Jullie gaan een leskist/lesmateriaal ontwikkelen voor een bepaalde diergroep: bv insecten (bv slakken, spinnen,vlinders), zoogdieren of vogels (roofvogels, etc). In die kist zitten allemaal opdrachten, informatie, materialen (bv loeppotjes) waarmee de kinderen aan de slag kunnen.De doelgroep van de leskisten zijn kinderen van de lagere school uit groep 5-6 dus 8-10 jarigen. Het eindproduct is een goed bruikbare leskist. Voor deze opdracht  raadplegen jullie minimaal 2 experts uit de regio.

De Wylde Boerinne is een boerderij aan de rand van IJlst. Op deze boerderij worden 130 koeien gemolken, met behulp van melkrobots. Watze en Marja de Vries ontvangen graag mensen om hen te vertellen over het boerenleven. Ze hebben een winkeltje met zuivelproducten maar ook een melktap. Ook zijn ze een educatieboerderij geworden. Basisscholen kunnen met hun leerlingen op bezoek komen om zo meer te leren over het leven op de boerderij Jullie gaan voor deze educatieboerderij 2 opdrachten maken: Het ontwerpen van een opdracht voor groep 5/6 over de voedselketens op de boerderij. Eerst gaan jullie onderzoeken welke voedselketens er zijn op de boerderij. Vervolgens gaan jullie een doe-opdr…

De Wylde Boerinne is een boerderij aan de rand van IJlst. Op deze boerderij worden 130 koeien gemolken, met behulp van melkrobots. Watze en Marja de Vries ontvangen graag mensen om hen te vertellen over het boerenleven. Ze hebben een winkeltje met zuivelproducten maar ook een melktap. Ook zijn ze een educatieboerderij geworden. Basisscholen kunnen met hun leerlingen op bezoek komen om zo meer te leren over het leven op de boerderij. Deze educatieboerderij hoeft nog niet in het bezit van een zoönosen keurmerk te zijn zoals bv kinderboerderijen. Echter ze willen wel heel graag inventariseren in hoeverre zij hier al aan voldoen en welke aanpassingen ze dan zouden moeten treffen om zo’n keurmerk…

Kabouterbos Kinderboerderij Doniastate Stiens   Kinderboerderij Doniastate is een grote kinderboerderij die jaarlijks veel bezoekers ontvangt en wordt gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer info over Kinderboerderij Doniastate Stiens via https://www.facebook.com/kinderboerderijdoniastatestiens/     De kinderboerderij van Doniastate heeft een heel mooi kabouterbos. In dat kabouterbos zijn er verschillende doe- en denkopdrachten voor kinderen. Toch kunnen hier nog wel een aantal leerzame en/of leuke opdrachten of spelelementen aan worden toegevoegd.  Samen met je groep …

Kip ik heb je.. Op een melkveebedrijf in Rotstergaast (Frl) wordt geprobeerd om in samenwerking met de natuur een boerderij te creëren welke in principe 1000 jaar zou kunnen bestaan. Onderdeel hiervan is dat er naast koeien ook kippen op het bedrijf te vinden zijn. De kippen scharrelen achter de koeien aan, waardoor de grond vruchtbaarder wordt. En vervolgens leggen de kippen leggen hun eieren in een verrijdbaar hok. Het bedrijf wil graag dat een groep studenten mee gaat denken om dit werkende systeem te optimaliseren. Op dit moment worden de kippen regelmatig gedood en opgegeten door roofdieren/vogels uit de omgeving. Wat is de beste manier om dit te voorkomen? Samen met je…

Duurzaamheid Loont   Bij deze opdracht gaan jullie aan de slag met duurzaamheid en het verdienmodel daarvan. Duurzaamheid is mooi en belangrijk maar kan voor een bedrijf ook geld besparen of zelfs opleveren. Jullie gaan op bezoek bij verschillende bedrijven die bezig zijn met duurzaamheid en daar ook echt geld mee besparen en/of verdienen. Bij elk bedrijf maken jullie een soort van mini reportage (beschrijving bedrijf, interview ondernemer, uitleg van het duurzaamheidsmodel/innovatie en/of een korte bedrijfsfilm). Het eindproduct moet te gebruiken zijn in een lessituatie binnen het onderwijs. Er moeten voor deze opdracht minimaal 3 bedrijven bezocht worden. Voor deze op…

   Draaiboek open dag   Een schapenboerderij in Gorredijk wil graag, als de corona crisis voorbij is, een open dag organiseren. Deze dag staat in het teken van de schapen die er zijn op het bedrijf en de schapenkaas die wordt gemaakt van de schapenmelk. De opdrachtgever wil graag dat er een zo compleet mogelijk draaiboek wordt gemaakt van een open dag. Dus alle activiteiten die er georganiseerd kunnen worden (bijv. spelletjes voor kinderen/schminken/proeverijen/evt. andere standhouders etc.e…

Organiseren online open dag bij de schapenboerderij   Een schapenboerderij in Gorredijk wil graag een open dag organiseren. Omdat dit nu met de corona maatregelen erg lastig is, willen zijn dit graag online doen. Jullie gaan als groep en met de opdrachtgever bedenken hoe je dit gaat organiseren en wat je hiervoor in beeld wil brengen. Ook gaan jullie creatieve mogelijkheden bedenken om de online open dag zoveel mogelijk interactief te maken. Kortom een erg leuke opdracht voor creatieve dierenliefhebbers. &nbs…

Voorkomen hittestress bij schapen   Een schapenbedrijf uit Gorredijk wil het welzijn voor de dieren op het bedrijf zo veel mogelijk optimaliseren. Tijdens de warme zomers van de afgelopen jaren hadden de schapen wel last van de warmte. Daarom zijn ze op zoek naar oplossingen om de hittestress bij de schapen te voorkomen. Voor deze opdracht gaan jullie op zoek naar praktische ideeën of oplossingen om het welzijn van de dieren tijdens warme dagen nog verder te verbeteren.   Voor deze opdracht gaan ju…

  Optimaliseren opfok lammeren   Een schapenbedrijf wil de opfok van de lammeren optimaliseren. Hiervoor gaan jullie een optimalisatieplan schrijven. Hierbij moeten alle onderdelen van het opfokproces worden meegenomen (gezondheid, huisvesting, voeding, groei, etc.etc.) Let wel het plan moet goed te realiseren zijn op het bestaande bedrijf en ook daadwerkelijk een aantal goed onderbouwde verbeteringen bevatten. Voor deze opdracht gaan jullie tenminste 1x het bedrijf in Gorredijk bezoeken.   Voor deze opdracht moeten…

Verzorgingsplan en gezondheidsplan kippen en knaagdieren voor kinderboerderij Doniastate Stiens   Kinderboerderij Doniastate in Stiens heeft veel verschillende diersoorten op de kinderboerderij. Zij willen voor de kippen en knaagdieren graag een goed verzorgings- en gezondheidsplan. Het verzorgings/gezondheidsplan moet zo uitgebreid zijn zodat de medewerkers precies weten hoe de dieren verzorgd moeten worden en ook weten hoe ze kunnen handelen bij (eenvoudige of veelvoorkomende) gezondheidsproblemen.   Voor deze opdracht moeten jullie minimaal 2 experts inschakelen.   Het eindproduct is compleet, duidelijk en overzichtelijk naslagwerk voor de medew…

  Verzorgingsplan en gezondheidsplan koeien, geiten en schapen voor kinderboerderij Doniastate Stiens   Kinderboerderij Doniastate in Stiens heeft veel verschillende diersoorten op de kinderboerderij. Zij willen voor de koeien, geiten en schapen graag een goed verzorgings- en gezondheidsplan. Het verzorgings/gezondheidsplan moet zo uitgebreid zijn zodat de medewerkers precies weten hoe de dieren verzorgd moeten worden en ook weten hoe ze kunnen handelen bij (eenvoudige of veelvoorkomende) gezondheidsproblemen.   Voor deze opdracht moeten jullie minimaal 2 experts inschakelen.   Het eindproduct is compleet, duidelijk en overzichtelijk naslagwer…

Ontwikkelen van een boeren looppad   Een melkveebedrijf, met recreatietak, in het zuidwesten van Friesland wil graag een boeren looppad realiseren. Voor de realisatie van dit boeren looppad moeten een aantal zaken worden onderzocht.   Wat is de mooiste pad/route in de omgeving, en zijn er verschillende afstanden of routes mogelijk Welke (melkvee)bedrijven kunnen/willen hieraan meedoen Is participatie vanuit ANWB of andere organisaties mogelijk Wat kan een verdienmodel zijn voor dit boeren looppad of op welke wijze kan dit pad meerwaarde bieden aan het bedrijf     Voor deze opdracht gaan jullie minimaal 2 expe…

Ontwerp werktuigberging bij melkveebedrijf   Een melkveebedrijf in Delfstrahuizen wil graag een werktuigberging bouwen. Rondom de bouw van de werktuigberging willen ze graag een aantal opties onderzocht hebben. Deze opties zijn: Wat is de juiste afmeting van een werktuigberging voor dit bedrijf, rekening houdend met het aantal machines/werktuigen en de ruimte wat nodig is Wat is de meest ideale locatie van een werktuigberging voor dit bedrijf Wat zijn de meerkosten voor het onderkelderen van de werktuigberging Wat is een mogelijk ontwerp voor deze werktuigberging (gezien de andere gebouwen op het erf)   Voor dit onderz…

Uiergezondheid droge koeien verbeteren   Een melkveebedrijf in Delfstrahuizen met een grote veestapel wil de uiergezondheid bij de droge melkkoeien verbeteren.   Wat gaan jullie doen: Bezoek melkveebedrijf en uitleg over het bedrijf en uitleg over de huidige droogstandbeleid/protocol Literatuuronderzoek naar uiergezondheid tijdens de droogstand Raadplegen van minimaal 2 experts die veel kennis hebben over dit onderwerp Maken van een advies of plan van aanpak…

Opdracht varkenshouderij en basisschool   Met deze opdracht wil de opdrachtgever kinderen van de basisschool in de omgeving een kijkje in de stal geven. Het doel van deze opdracht is om kinderen uit de omgeving van de varkenshouderij duidelijk maken wat er gebeurt achter de deuren van de stal. De opdracht is opgedeeld in 3 deelopdrachten.   Ontwikkelen en uitvoeren les over varkenshouderij aan basisschoolklas(sen) op een basisschool in de buurt van de varkenshouder.   Verzorgen rondleiding (evt. digitaal) waar de kinderen (vooraf) bedachte vragen aan de varkenshouder kunnen stellen. Vragen zijn bedacht tijdens…

Opdracht varkenshouderij en basisschool   Met deze opdracht wil de opdrachtgever kinderen van de basisschool in de omgeving een kijkje in de stal geven. Het doel van deze opdracht is om kinderen uit de omgeving van de varkenshouderij duidelijk maken wat er gebeurt achter de deuren van de stal. De opdracht is opgedeeld in 3 deelopdrachten.   Ontwikkelen en uitvoeren les over varkenshouderij aan basisschoolklas(sen) op een basisschool in de buurt van de varkenshouder.   Verzorgen rondleiding (evt. digitaal) waar de kinderen (vooraf) bedachte vragen aan de varkenshouder kunnen stellen. Vragen zijn bedacht tijdens…

Opdracht varkenshouderij en basisschool   Met deze opdracht wil de opdrachtgever kinderen van de basisschool in de omgeving een kijkje in de stal geven. Het doel van deze opdracht is om kinderen uit de omgeving van de varkenshouderij duidelijk maken wat er gebeurt achter de deuren van de stal. De opdracht is opgedeeld in 3 deelopdrachten.   Ontwikkelen en uitvoeren les over varkenshouderij aan basisschoolklas(sen) op een basisschool in de buurt van de varkenshouder.   Verzorgen rondleiding (evt. digitaal) waar de kinderen (vooraf) bedachte vragen aan de varkenshouder kunnen stellen. Vragen zijn bedacht tijdens…

Opdracht varkenshouderij en basisschool   Met deze opdracht wil de opdrachtgever kinderen van de basisschool in de omgeving een kijkje in de stal geven. Het doel van deze opdracht is om kinderen uit de omgeving van de varkenshouderij duidelijk maken wat er gebeurt achter de deuren van de stal. De opdracht is opgedeeld in 3 deelopdrachten.   Ontwikkelen en uitvoeren les over varkenshouderij aan basisschoolklas(sen) op een basisschool in de buurt van de varkenshouder.   Verzorgen rondleiding (evt. digitaal) waar de kinderen (vooraf) bedachte vragen aan de varkenshouder kunnen stellen. Vragen zijn bedacht tijdens…

Beschrijving bedrijf VANLA is een dynamische vereniging in de Friese Wouden gelegen in het oosten van Friesland. De leden hebben oog voor het in stand houden van het bijzondere coulissenlandschap. Mede door de inspanningen van VANLA is dit biodiverse cultuurlandschap in de gemeente Achtkarspelen goeddeels in tact gebleven. Er is voor de boeren ruimte gebleven om een economisch bedrijf te runnen. Beschrijving en doel van de opdracht VANLA (vereniging voor agrarisch natuur en landschapsbeheer Achtkarpselen) is opzoek naar een groep die het leuk lijkt om een nieuw logo voor hen te ontwerpen. In een gesprek werd er aangegeven dat het logo van nu een beetje ‘oude…

Paard- en dagbesteding centrum Bûtenút wil graag een promotievideo laten maken om de veranderingen op hun bedrijf, in verband met de corona situatie, zichtbaar te maken.  Het bedrijf wil graag laten zien wat er allemaal wél nog kan in de huidige corona situatie. Allereerst gaan jullie in gesprek met de opdrachtgever om de opdracht door te nemen. Aan de hand daarvan wordt er een plan van aanpak opgesteld. Als jullie overal over hebben nagedacht, is het tijd om de video op te nemen, in elkaar te zetten en deze tot slot te presenteren aan de opdrachtgever. Hieronder volgt wat informatie over het bedrijf: Dé plek voor paardenliefhebbers met een beperking Drie jaar geled…

Onder de vlag van de “Koepel Fokkerij” is het programma ‘Eigenaar zoekt Ruiter’ gestart. Van daaruit is de werkgroep Noord-Nederland ontstaan. Het doel van dit programma is om optimale matches te maken tussen paarden/pony`s van verschillende stamboeken en ruiters/amazones in de diverse disciplines en op elk niveau! De werkgroep van dit mooie project wil graag onderzoek laten doen. Naast fokkers en ruiters kunnen namelijk ook ondersteuners zich aanmelden. Nu zijn er drie partijen die zich hebben aangemeld en daar voor moet worden uitgezocht wat zij in samenwerking m…

Stal Nella Bijlsma wil graag de website updaten. Er is al een website, maar deze kan wat vernieuwing gebruiken. Bij deze opdracht hoeft er geen hele website gebouwd te worden. Wat wel verwacht wordt is dat er een advies geschreven wordt, dat direct uitvoerbaar is. Dit houdt in dat er een onderzoek aan vast hangt waarbij gekeken wordt wat een goede website is voor een paardenbedrijf en met concrete stappen die genomen kunnen worden om een betere website te creëren. Eindproduct: een adviesrapport met tips en verbeteringen voor de website.…

Stal Nella Bijlsma wil graag een onderzoek laten doen naar het ruwvoer voor de paarden. Hierbij is het de bedoeling dat er wordt onderzocht welke hoeveelheid per individueel paard juist is. Allereerst gaan jullie in gesprek met de opdrachtgever om de opdracht door te nemen. Om het onderzoek tot een succes te maken, is het belangrijk om te weten welke vragen de opdrachtgeefster beantwoord wil hebben. Vervolgens gaan jullie bekijken hoe het ruwvoer op dit moment gevoerd wordt. Daarna gaan jullie een plan van aanpak maken en informatie verzamelen. Wanneer jullie hebben onderzocht welke hoeveelheid geschikt is per paard, gaan jullie bedenken hoe de juiste hoeveelheid het beste gevoerd k…

www.deprincenhof.nl De princenhof is een lagere school Plein aan de Prinsessenweg 2 De werkzaamheden bestaan uit het lezen van de tekening en uitzetten a.d.h.v. de tekening. verwijderen tegels, aanbrengen grond, plaatsen bomen en bankjes er omheen conform tekening vierdejaars      …

De Tille 13, Giekerk     Volkstuin de Singelwrotters Singelwrotters is een vereniging van mensen met een groente/fruittuin Onze missie is:  Voor je plezier en ontspanning groente, bloemen en fruit telen in evenwicht met de natuur Onze wens: Met een insectenhotel willen we een bijdrage leveren aan het in stand houden van het ecosysteem. Het aantrek- ken van insecten helpt bij het bestuiven van de gewassen in de tuin en helpt bij de natuurlijke bestrijding van bladluizen en rupsen. Wij willen graag door studenten dit insectenhotel laten bouwen. Alle beschikbare middelen worden verstrekt. Gereedschap in overleg. Wat verwachten wij van jou:   Dat je handig bent in bouwen en timmeren.

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf van de familie schaap is gevestigd in Ypecolsga. Het melkvee produceert jaarlijks rond de 1,2 miljoen liter melk met 3 Lely melkrobots. Er wordt gebruik gemaakt van 82 hectare grond. Beschrijving & doel van de opdracht De melk is niet alleen de hoofd, maar ook de enige inkomstenbron. Uitbreiding van de productie is geen direct doel omdat grond, gebouwen arbeid en productierechten juist nu in balans zijn. Tijden veranderen en groeien heeft zoals het nu lijkt geen toekomst. Maar extra melkgeld is uiteraard altijd welkom. Is er een manier waarop dit bedrijf met minimale aanpassingen en /of investeringen meer melkgeld kan…

Beschrijving bedrijf Biologisch melkveebedrijf met 100 koeien en een zorg tak Beschrijving & doel van de opdracht Het telen van biologische mais is niet eenvoudig en brengt hoge kosten met zich mee. Vogel en onkruidbestrijding zijn noodzakelijk om een goede opbrengst te generen. Een goede opbrengst is weer nodig om de kosten te drukken. Na een aantal jaren zelf biologische mais te hebben geteeld heeft deze ondernemer genoeg ervaring en cijfers om jullie goed op weg te helpen. Aan jullie de taak alle kosten en opbrengsten op een rijtje te zetten en te vergelijken met andere bedrijven. Is het wel rendabel? Wat is er nodig om het rendabel te houden c.q. re…

Beschrijving bedrijf: Wij hebben een melkveebedrijf met 185 melkkoeien en 100 stuks jongvee. De melkkoeien, drogen en de nuka’s op de van harinxmaweg 23 en het overige jongvee op het Aldhof 1 te Olterterp. We hebben het afgelopen jaar 1,75 miljoen kg melk geleverd met 49840 KW stroom en met 4950 M3 gas. We melken in de 2x10 DeLaval melkstal en zijn per dag 5,5 uren aan het melken. Op het gras en mais hakselen na doen we het meeste landwerk zelf. Samen met mijn vader en nog een arbeider voor 20 uren zetten wij het werk om. Beschrijving & doel van de opdracht Sinds 1 juli 2019 hebben (melkvee) bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbr…

Beschrijving bedrijf De maatschap bestaat uit Pieter (57) Liesje (56) en Klaas (31). Met z’n drieën runnen we een Melkveebedrijf met 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee. Beschrijving & doel van de opdracht Nu steeds meer installaties op het bedrijf draaien op elektrische energie loopt deze kostenpost op. We zouden graag weten of het rendabel is te investeren in opwekking van eigen energie. Welke vorm staat daarin vrij. Hoe lang is de terugverdientijd en welke vormen zijn het meest geschikt? Wat komt er verder bij kijken. Welke subsidie/fiscale regelingen zijn er? Kortom maak een investeringsplan en overtuig ons om te investeren in eigen energieopwekking…

Beschrijving bedrijf Op dit melkveebedrijf worden momenteel 110 koeien gehouden. Vanaf oktober 2019 worden deze koeien gemolken met 2 Lely a5 robots.  Het bedrijf beschikt over 78 stuks jongvee. In totaal is er 80 ha grond waarvan 20 ha gepacht wordt. De huiskavel van het bedrijf bedraagt 10 ha. Het bedrijf zit volledig op zandgrond. Er wordt 13 hectare mais verbouwd. Op het bedrijf wordt weidegang toegepast, voor zowel de melkkoeien als de kalveren en de drachtige pinken. De droge koeien blijven binnen maar er wordt t.z.t. een uitloop met zandbodem voor deze koeien gecreëerd, zodat ze wat meer kunnen bewegen en wat comfortabeler kunnen liggen. Het rollend jaar gemiddelde zi…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf in Bakkeveen. Er worden momenteel ruim 400 koeien gemolken. De koeien worden door 6 melkrobots gemolken van Lely, en gevoerd door een vector voersysteem van Lely. Het landwerk wordt allemaal uitbesteed aan de loonwerker. Beschrijving & doel van de opdracht Met de toenemende (maatschappelijke) druk blijft weidegang een hot item. Hoe kunnen we ons bedrijf op een praktische en werkbare manier toekomst bestendig maken (of behouden). Is weidegang daarbij noodzakelijk en hoe kunnen we dat gaan realiseren? Eisen eindproduct: -Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht -…

Beschrijving bedrijf Gangbaar melkveebedrijf met 90 melkkoeien, 40 stuks jongvee en 42 ha grond. Beschrijving & doel van de opdracht De melkprijs staat al jaren onder druk en de mogelijkheden voor schaalvergroting nemen af. Daarentegen is de markt voor biologische zuivel groeiende. Maar is het wel mogelijk om te schakelen van een gangbaar melkveebedrijf naar een biologisch melkveebedrijf en wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Is het omschakelen naar biologisch wel financieel interessant? Eisen eindproduct: -Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht -Schakel een expert in die jullie meer ove…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf in maatschap met 3 personen. We melken 260 koeien op 2 locaties. De huiskavel is aaneengesloten en in totaal is er circa 100 ha in gebruik. Het jongvee wordt uitbesteed bij een opfokker in de buurt. Doelstelling van het bedrijf is een bedrijf waarin met plezier wordt gewerkt en daarbij een goed inkomen wordt verdiend. In april worden 2 robots bijgeplaatst waardoor alle koeien dan automatisch gemolken worden, we zetten veel in op automatisering en arbeidsbesparing en koecomfort. We streven naar een gezonde veestapel waarin veel koeien honderdtonner kunnen worden. Beschrijving & doel van de opdracht Nu steeds meer insta…

De Wylde Boerinne is een boerderij aan de rand van IJlst. Op deze boerderij worden 130 koeien gemolken, met behulp van melkrobots. Watze en Marja de Vries ontvangen graag mensen om hen te vertellen over het boerenleven. Ze hebben een winkeltje met zuivelproducten maar ook een melktap. Ook zijn ze een educatieboerderij geworden. Basisscholen kunnen met hun leerlingen op bezoek komen om zo meer te leren over het leven op de boerderij Jullie gaan voor deze educatieboerderij 2 opdrachten maken: Het ontwerpen van een opdracht voor groep 5/6 over de voedselketens op de boerderij. Eerst gaan jullie onderzoeken welke voedselketens er zijn op de boerderij. Vervolgens gaan jullie een doe-opdr…

De Wylde Boerinne is een boerderij aan de rand van IJlst. Op deze boerderij worden 130 koeien gemolken, met behulp van melkrobots. Watze en Marja de Vries ontvangen graag mensen om hen te vertellen over het boerenleven. Ze hebben een winkeltje met zuivelproducten maar ook een melktap. Ook zijn ze een educatieboerderij geworden. Basisscholen kunnen met hun leerlingen op bezoek komen om zo meer te leren over het leven op de boerderij. Deze educatieboerderij hoeft nog niet in het bezit van een zoönosen keurmerk te zijn zoals bv kinderboerderijen. Echter ze willen wel heel graag inventariseren in hoeverre zij hier al aan voldoen en welke aanpassingen ze dan zouden moeten treffen om zo’n keurmerk…

Beschrijving bedrijf Kweek van wormen voor de sportvisserij. Beschrijving & doel van de opdracht EkoWorm wil graag een advies ontvangen over de mogelijkheden en op welke wijze de beschikbare wormengrond op het bedrijf opgewerkt en beter benut kan worden. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan het verbouwen van microgroenten. Er is op dit bedrijf voldoende ruimte voor experimenten en onderzoek. Het allerbelangrijkste vinden ze om te weten waar hun wormengrond het meest geschikt voor is. Er zijn natuurlijk diverse mogelijkheden om wormengrond voor te gebruiken maar om bijvoorbeeld in huis te gebruiken voor potgrond van planten of bloemen is niet verstandig omd…

Beschrijving bedrijf Het bedrijf Mulder Agro is gevestigd in Kollumerzwaag. Vanuit hier is het actief met toelevering en advisering van melkveehouders, akkerbouwers, hobby veehouders en tuinders. Het bedrijf bezit een agrarische winkel en loodsen waar goederen in worden opgeslagen. Daarnaast verhuurt Mulder Agro verschillende landbouwvoertuigen en machines zodat de akkerbouwer of veehouder specifieke werkzaamheden zelf uit kunnen voeren. Mulder Agro streeft naar een beter "bodemleven". Wij zijn ervan overtuigd dat een gezonder gewas, en daardoor ook een gezonder leven begint bij een gezonde bodem. In ons assortiment hebben wij dan ook verschillende producten die helpen dit t…

Beschrijving bedrijf De fam. Visser heeft in Schellinkhout het melkveebedrijf Hoeve de Meeuw. Dit is een melkveebedrijf met een recreatietak. Ook is er veel zorg en aandacht voor weidevogels. Het bedrijf wordt gerund door Jaap en Monique Visser met hulp van hun kinderen. Door middel van de vakantiewoningen op het erf laten zij jaarlijks veel burgers op een positieve manier kennismaken met de landbouw. Beschrijving & doel van de opdracht Het doel van deze opdracht is de leerlingen van een basisschool informeren over de actualiteiten die momenteel gaande zijn binnen de sector. Jullie gaan dit doen doormiddel van een farmwalk. Door deze farmwalk informeren …

Informatieve film over meerwaarde bioboer   Voor het project “Meerwaarde Bioboer” zijn er een aantal onderwerpen gekozen, die vertaald moeten worden in korte informatie filmpjes. Wat is belangrijk bij een informatieve film; Als eerste bedenken jullie wat en waar je wilt filmen. Houdt daarbij de onderstaande punten ook goed in je achterhoofd. Wat is je doel & doelgroep Wat is je boodschap Gebruik emotie, zorg dat de kijker echt betrokken raakt bij de boodschap Maak de video tijdloos Keep it short Zorg voor goede sprekers of voice over Gebruik passende & afwisselende beelden, je kunt hierbi…

Informatieve film over meerwaarde bioboer   Voor het project “Meerwaarde Bioboer” zijn er een aantal onderwerpen gekozen, die vertaald moeten worden in korte informatie filmpjes. Wat is belangrijk bij een informatieve film; Als eerste bedenken jullie wat en waar je wilt filmen. Houdt daarbij de onderstaande punten ook goed in je achterhoofd.   Wat is je doel & doelgroep Wat is je boodschap Gebruik emotie, zorg dat de kijker echt betrokken raakt bij de boodschap Maak de video tijdloos Keep it short Zorg voor goede sprekers of voice over Gebruik passende & afwisselende beelden, je kunt hierbij ook…

Informatieve film over meerwaarde bioboer   Voor het project “Meerwaarde Bioboer” zijn er een aantal onderwerpen gekozen, die vertaald moeten worden in korte informatie filmpjes. Wat is belangrijk bij een informatieve film; Als eerste bedenken jullie wat en waar je wilt filmen. Houdt daarbij de onderstaande punten ook goed in je achterhoofd.   Wat is je doel & doelgroep Wat is je boodschap Gebruik emotie, zorg dat de kijker echt betrokken raakt bij de boodschap Maak de video tijdloos Keep it short Zorg voor goede sprekers of voice over Gebruik passende & afwisselende beelden, je kunt hierbij ook…

Informatieve film over meerwaarde bioboer   Voor het project “Meerwaarde Bioboer” zijn er een aantal onderwerpen gekozen, die vertaald moeten worden in korte informatie filmpjes. Wat is belangrijk bij een informatieve film; Als eerste bedenken jullie wat en waar je wilt filmen. Houdt daarbij de onderstaande punten ook goed in je achterhoofd.   Wat is je doel & doelgroep Wat is je boodschap Gebruik emotie, zorg dat de kijker echt betrokken raakt bij de boodschap Maak de video tijdloos Keep it short Zorg voor goede sprekers of voice over Gebruik passende & afwisselende beelden, je kunt hierbij ook…

Er ligt een heuvel voor de kantine van de sport vereniging. Hier stond Hedera op. Het idee is om er een mooi speel parkoers door aan te leggen. Later kan dan de weide ingezaaid worden met een bloemenmengsel. Er moet een ontwerp  en een uitvoeringsidee gemaakt worden. Hierna zal er uitgevoerd moeten worden a.d.h.v. een plan.       &nbs…

Op de Mariahoeve is geen riolering aanwezig. Onderzocht moet worden hoe we op een zo ecologisch mogelijke manier het afvalwater schoon gemaakt en afgevoerd kan worden. Deze opdracht kan ook in combi met de toekomstige Camping bekeken worden. Denk aan helofytenfilter, infiltratiebedden e.d. Verder is er veel verschil in het gebied als het gaat over begroeiing in het water. Gekeken moet worden wat de kwaliteit van het water doet op de groei van planten, waterplanten…

De organisatie wil graag uitgezocht hebben wat ze graag naar buiten willen uiten. Dat kan in beeld vastgelegd worden. Vanuit deze beelden kan een collage gemaakt worden van foto's. Na goedkeuring door het bestuur worden de beste foto's gebruikt voor een publicatiebord aan de weg.…

  Na je verdiept te hebben in de materie ga je op zoek naar mogelijkheden om wormenmest te benutten voor de groene sector. Dit kan zowel intern, binnen het bedrijf als extern naar buiten. Je komt met een advies naar het bedrijf voor een betere benutting van wormenmest. Intern wordt gedacht aan het verbouwe…

Op het landgoed Mariahoeve is men voornemens een mini camping te willen realiseren. Om te kijken of de camping gerealiseerd kan gaan worden moet er nog heel wat water door de rivier. In dit prille stadium kan een groep studenten uitzoeken wat er zoal komt kijken om een camping op te zetten en te runnen. Je komt uiteindelijk tot een adviesverslag. Onderwerpen die uitgezocht moeten worden zijn: Regelgeving Tekening terrein Voorzieningen Hoe in te passen in het landschap Subsidiemogelijkheden Milieutechnisch (afvalstromen) Doelgroep onderzoek.

Landgoed Mariahoeve bezit een landgoed van 43Ha. Veel van deze gronden worden natuurlijk beheerd. Er komt wild voor, maar ook weidevogels. Er is behoefte om de predatie goed in beeld te krijgen. Men wil graag een inventarisatie naar soorten. A.d.h.v. cameravallen zal het gebied geïnventariseerd moeten worden op fauna. Ook de flora heeft aandacht nodig. Geïnventariseerd kan worden wat er staat en waar de verschillende plantensoorten voorkomen in het gebied. Door jaarlijks te monitoren kunnen we evt. het beheer aanpassen.

De laatste jaren zien we dat er steeds minder kinderen mee doen aan dressuur- en springwedstrijden. Allereerst gaan jullie onderzoek doen naar de redenen waarom er steeds minder ponyruiters naar de huidige spring- en dressuurwedstrijden gaan. Daarnaast gaan jullie op zoek naar evenementen die wel druk bezocht worden. Met behulp van de gevonden informatie gaan jullie het ideale evenement bedenken. Jullie gaan vernieuwende activiteiten bedenken waardoor de ponywedstrijden weer aantrekkelijker worden om aan deel te nemen. Neem  hierbij jezelf als voorbeeld. Wat zouden jullie leuk vinden op zo’n wedstrijd? Een voorbeeld wat goed lijkt te werken, is sosbixieevents.nl. Jullie hebben regelmatig ove…

Op de camping bevind zich een grote waterpartij. Deze is momenteel geheel door waterplanten overwoekerd. Het recreatiepark weet niet wat ze hier aan moeten doen om de vijver weer geschikt te krijgen voor vissers.(Hengelsport). Aan jouw de taak om met alternatieve maatregelen te komen om 1 de vijver te behouden en 2 om er weer te kunnen vissen. Je komt met advies na onderzoek en na een presentatie kan er een werkplan gemaakt worden om de maatregelen uitte voeren. Jij neemt daarin de leiding. Je houdt rekening met de wet Natuurbescherming.

  Doel: Kennis van fokkers uit praktijk zichtbaar maken voor het onderwijs Inhoud Project: Binnen de opleiding paardenhouderij wordt er les gegeven over het vak fokkerij. Veel van deze lesstof komt uit lesboeken. Voor de GO fokkerij willen de docenten paarde…

http://tcgoutum.nl   Werk 1 of meerdere ontwerpplan(nen)  uit, voor het vergroten van de biodiversiteit op de Tennisvereniging Goutum en presenteer deze aan het bestuur van de Tennisvereniging. Maak gebruik van het adviesrapport "Meer biodiversiteit op de tennisvereniging Goutum" en eigen onderzoek ter plaatse . Neem voor meer informatie contact op met F. Berends     Plantenkennis, ontwerpen/tekenen, presenteren…

Organiseren van een kerstworkshop voor ouderen. Ouderen waarvan een aantal met "handproblemen"  v.w.b. kracht.   Locatie:    Boudewijnflat Bolsward Beschikbaar Budget 8,00 p.p Datum uitvoering:   12-12-2019 (19.30 uur - 22.00 uur)…

NORDWIN0561 Aanvraagformulier Regio-leren (hf) wadlopen 04-19   Terrein bij het wadloopcentrum meer natuurlijk inrichten. Meer waarde voor de natuur gericht op vogels en insecten. Onderhoudsvriendelijk inrichten van het terrein.…

In het kader van het instandhouding weidevogels wordt er een vossen, marter raster geplaatst rond het weidevogelgebied. Opdrachtgever is Staatsbosbeheer, Koudum. Activiteiten vinden plaats vanaf februari 2020   Voorwaarden:  Je hart ligt bij de weidevogels en je weet van aanpakken dan is dit een klus voor jouw!!    …

Binnen de muren van het MCL liggen een aantal patiotuinen die in het verleden ontworpen zijn door tuinarchitect Mien Ruys. Deze tuinen zijn vervallen en hebben nodig een opknapbeurt nodig. Samen met hoveniersbedrijf Snoek mag jij meedenken en ontwerpen. Nadien kan je dan ook meewerken in de aanleg en/of de aansturing op je nemen. Omdat de tuinen inpandig liggen is een heel goede voorbereiding een must. (afdelingen en/of gangpaden zullen moeten sluiten. Hygiëne etc. zijn zal wat aspecten.   Ben jij die regelneef dan zoeken wij jou of jullie voor deze uitdagende klus. p.s. je wordt gekoppeld aan hoveniersbedrijf Snoek.

Ontwerp, tekenen en aanleg van een duurzaam gebouw. In dit gebouw dienen de volgende ruimtes te komen: twee toiletten, een douche en hout gestookte sauna. Het gebouw moet opgaan in het landschap.  

Ontwerpen , uitmeten en aanleggen van een rolstoel vriendelijk pad. http://www.lichtfontein.nl info@lichtfontein.nl  …

Aanleg in een al bestaande tuin, van een op kleur en de elementen ingedeelde tuin. Herindeling van een bestaande tuin. Eerst komen met een tuinontwerp. Rekening houdend met de elementen Aarde, water, vuur, lucht en schoonheid. zie verder:  www.lichtfontein.nl   info@lichtfontein.nl    

Het is de wens om in de tuin van het Fries Landbouwmuseum verschillende (Friese) gewassen te tonen aan het publiek en dus de bezoekers. Hiervoor moet de inrichting op orde worden gemaakt middels een plan waarna uiteindelijk een juiste en goedgekeurde inrichting uitgevoerd en gemaakt moet worden. Dit is in samenwerking met en met goedkeuring van het bestuur en de directie van het museum.…

Tussen het terrein van Wetsus en de waterspeelplaats wordt over het terrein van Comenius een lichtgevend wandelpad aangelegd. Dit pad wordt twee keer onderbroken door een rak (kleine sloot). Hiervoor moeten twee bruggen aangelegd worden. Omdat er een smalle strook land beschikbaar is voor het wandelpad moeten beide bruggen hier goed op aansluiten. Het gaat om een voorlopig pad (10 jaar) hier moet ook het ontwerp en constructie van de bruggen op worden afgestemd. Als studenten moet je minimaal 3 schetsontwerpen kunnen aanleveren voor twee smalle bruggen voor voetgangers. Het hoeven dus nog geen in detail uitgewerkte ontwerpen te zi…

De Recycle Boulevard in Leeuwarden is geen gewone kringloopwinkel.  Het is een ontmoetingsplek die plaats biedt aan een kringloopwinkel plus, een werkplaats, een leeromgeving en met duurzame pop-up winkeltjes. Een inspiratieplek op het gebied van hergebruik en recycling. Deze nieuwe winkel biedt plaats aan groot aantal organisaties en activiteiten onder één dak. Binnen het pand is alles nagenoeg circulair ingericht en georganiseerd. Graag wil men om het pand heen, de buitenruimte, ook die focus. De opdracht is dan ook; creëer een circulaire of duurzame (show)tuin voor de Recycle Boulevard. Schets, ontwerp en maak dit samen met jouw team van studenten en eventueel bedrijven die hierbij kunnen…

Doel: Het ontwerpen en maken van infoborden en bewegwijzering voor de verschillende dierenverblijven bij Kinderboerderij Donia State in Stiens. De kosten die gemaakt worden moeten jullie dmv sponsoractiviteiten bij elkaar weten te brengen. Jullie maken een begroting, ontwerp en voeren dit ontwerp ook uit. Er is al een ontwerp door andere studenten gemaakt, maar de uitvoering hiervan was veel te duur. Jullie kunnen dit ontwerp aanpassen of een geheel nieuw ontwerp maken. Allereerst gaan jullie onderzoeken, welke informatie geschikt is voor d…

Rond de waterbar hebben we afgelopen jaar sawa's aangelegd . Ook zijn er drijvende tuinen aangelegd. Samen met het waterrijke gebied rond het terrein is er behoefte om een beheerplan te maken voor het gebied. Wie ben jij: Je hebt affiniteit met de natuur, je weet wat er moet gebeuren en kan planmatig werken zijn zo wat skills die erg handig zijn. Ook ben je op de hoogte of wil jij je verdiepen in de wet natuurbescherming. Deze wet gebruik je voor een goed en gedegen plan. Je kent de planten en de dieren en weet hoe ze lev…

Camping in ontwikkeling. Bestaande gebouwen zijn sterk verouderd en hebben een opknapbeurt nodig. Op het gebied van technische werken aan gebouwen kan je hier je hart ophalen. Veel schilderwerk, sloopwerk, kabels en leidingen etc. etc.   …

Een camping zonder speelplaats is geen camping. Op de Poelpleats willen ze daarom een speelplaats realiseren. De kinderen kunnen zich vermaken en ouders hebben even rust om bij te komen. Aan jouw om een speelplaats te ontwerpen, te begroten en aan te vragen bij de gemeente. Nadat alles veilig is bevonden en de logboeken in orde zijn kan tijdens het seizoen de speeltuin geopend worden. Mooie opdracht van planvorming tot realisatie. …

Bij de waterbar zijn drie waterbakken aangelegd. Allen met een heel verschillende waterkwaliteit en vegetatie. Wij willen graag weten wat de kwaliteit is van dit water. Je kunt onde…