Resize the map
79 Resultaten
Refine Search
Niveau
Opleiding
Periode
Aantal studenten
Loading

beschrijving bedrijf Dit bedrijf is een jong en dynamische onderneming in het loonwerk, grondverzet & fouragehandel. Het bedrijf bestaat uit 5 vaste personeelsleden, 3 ZZP’ers en elk jaar enkele stagiaires waarbij dienstverlening, flexibiliteit, kwaliteit en klanttevredenheid op de eerste plaats staan. Beschrijving & doel van de opdracht Tijden veranderen in de agrarische loonwerk sector en steeds meer veehouders kiezen ervoor om zelf te gaan maaien. Als loonbedrijf zijn alle machines aanwezig en is het soms lastig in te schatten welke werkzaamheden interessant blijven om door te zetten als tak. De machines zijn duur in aanschaf en als ze niet voldo…

Regioleren Aeres Pootaardappelacademie Groningen - Friesland Elektronische aardappel Leuk dat je aan de slag gaat met de elektronische aardappel! Een mooi project om verschillende metingen te verrichten en om een kijkje te nemen bij verschillende telers. Je gaat bij verschillende (pootgoed)telers langs om bijvoorbeeld een sorteerlijn door te meten en/of een aardappelrooimachine te meten. Bij de Pootaardappelacademie Groningen – Friesland kun je een deelnemerslijst opvragen welke telers je kunt benaderen. Daarnaast wordt er ruimte gegeven om ook andere telers te benaderen waar je metingen kunt verrichten. De lijst met telers ontvang je per mail, ga h…

beschrijving bedrijf Loonbedrijf Oudwoude is opgericht in 1950 onder de naam Loonbedrijf Dijkstra, door dhr. Foppe Dijkstra. Het bedrijf is begonnen als een agrarisch loonbedrijf. In 1982 is het bedrijf voortgezet door Jan & Durk Dijkstra. In 2001 is het bedrijf door Gerke en Tinie Veenstra voortgezet onder de nieuwe naam "Loon- en Grondverzetbedrijf Oudwoude", met een uitbreiding van diensten als aanvulling op het piekerige agrarische werk. Thans heeft het bedrijf een belangrijke functie voor de regio met ruim 15 vaste medewerkers. Naast Gerke en Tinie als dagelijkse leiding van het bedrijf is hun zoon Keimpe sinds 2019 ook mede-eigenaar. Berend-Jan, de andere zoon van …

Melkveebedrijf & Agroforestry Woudstra’s Pleats, Boeren met Bomen (Menaam) Jan en Johanneke staan aan het roer van melkveebedrijf Woudstra’s Pleats in Menaam (FR). Hier melken zij ongeveer 120 Holstein koeien op 80 hectare kleigrond. “Met ‘Boeren met bomen’ willen we, samen met nog twee collega melkveehouders, onze eigen ervaringen met agroforestry delen en andere melkveehouders enthousiasmeren tot het aanplanten van voederhagen. Daarnaast bieden we praktisch advies en begeleiding. Beschrijving & doel van de opdracht Samen met nog 14 boeren gaan ze voederhagen aanplanten en ze willen graag een informatie bord daarover ontwikkelen. Dit bord kan worden geplaatst bij d…

Beschrijving bedrijf: Dit loonbedrijf is ontstaan in 1927. Pake Gerrit Douwe is toen begonnen met paard en wagen. In 1969 nam zoon Arjen het bedrijf over met 4 trekkers, en ging vanaf toen verder met het merk “Fiat”. Dit is nu nog steeds terug te vinden in de terracottakleur “New Holland”. Vanaf 1993 is het loonbedrijf in handen van Gerrit Douwe en Vogeltje. Sinds 2012 is Tjeerd medefirmant. Er zijn inmiddels 12 New Holland trekkers. De werkzaamheden zijn hoofdzakelijk agrarisch. Daarnaast doen wij ook diverse opdrachten voor bedrijven, particulieren en overheidsinstellingen.   Beschrijving & doel van de opdracht Op dit moment hebben we…

Beschrijving bedrijf Dit loonbedrijf is ontstaan in 1927. Pake Gerrit Douwe is toen begonnen met paard en wagen. In 1969 nam zoon Arjen het bedrijf over met 4 trekkers, en ging vanaf toen verder met het merk “Fiat”. Dit is nu nog steeds terug te vinden in de terracottakleur “New Holland”. Vanaf 1993 is het loonbedrijf in handen van Gerrit Douwe en Vogeltje. Sinds 2012 is Tjeerd medefirmant. Er zijn inmiddels 12 New Holland trekkers. De werkzaamheden zijn hoofdzakelijk agrarisch. Daarnaast doen wij ook diverse opdrachten voor bedrijven, particulieren en overheidsinstellingen. Beschrijving & doel van de opdracht De laatste jaren groeit het grondwerk dat w…

Beschrijving bedrijf 150 melk en kalfkoeien. 85 stuks jongvee. 78 ha grond. 3 melkrobots (gea monobox). Rollende jaargemiddelde 11.056 kg Melk 4.23 vet 3.66 eiwit Beschrijving & doel van de opdracht De melk is niet alleen de hoofd, maar ook de enige inkomstenbron. Uitbreiding van de productie is geen direct doel omdat grond, gebouwen arbeid en productierechten juist nu in balans zijn. Tijden veranderen en groeien heeft zoals het nu lijkt geen toekomst. Maar extra melkgeld is uiteraard altijd welkom. Is er een manier waarop dit bedrijf met minimale aanpassingen en /of investeringen meer melkgeld kan genereren? Wees creatief en denk verder dan alleen de h…

Beschrijving bedrijf: Wij hebben een melkveebedrijf met 185 melkkoeien en 100 stuks jongvee. De melkkoeien, drogen en de nuka’s op de van harinxmaweg 23 en het overige jongvee op het Aldhof 1 te Olterterp. We hebben het afgelopen jaar 1,75 miljoen kg melk geleverd met 43500 KW stroom en met 5006 M3 gas. We melken in de 2x10 DeLaval melkstal en zijn per dag 5,5 uren aan het melken. Op het gras en mais hakselen na doen we het meeste landwerk zelf. Samen met mijn vader en nog een arbeider voor 20 uren zetten wij het werk om. Beschrijving & doel van de opdracht Overal ter wereld zorgen de activiteiten van bedrijven, waaronder melkveebedrijven, voor de uitst…

Beschrijving bedrijf Het bedrijf is gevestigd in Dwingeloo. Er worden zo’n 135 melk- én kalfkoeien gehouden met 75 stuks jongvee en 15 Black Angus runderen. Het dagelijks werk wordt gedaan door 2 personen; Roelof (65 jr.) en Rienk (35 jr.). De melkproductie ligt op 11.500 kg en doel is om dit te verhogen naar circa 13.000kg. Er wordt 3x daags gemolken in een 2x10 Zij aan Zij melkstal. Het meeste landwerk wordt uitbesteed. Het schudden, harken (50%) en wieteggen wordt zelf gedaan. De focus ligt volledig op de koeien. Beschrijving & doel van de opdracht Net zoals op vele andere bedrijven wordt er ook hier gekeken naar nevenactiviteiten. Zo wordt en nu al …

Beschrijving bedrijf 160 mk, 75 jongvee en 92ha, waarvan 20.5 kruidenrijk grasland, 13 ha mais en verder grasland   Beschrijving & doel van de opdracht Teeltplan maken om met verschillende gewassen zoveel mogelijk ruwvoer en eiwit van eigen land te halen met zo weinig mogelijk aankopen. Het productieniveau zal rond de 1,4 miljoen liter blijven. Uitgaanspunten: nieuwe GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid), nieuwe mestnormen en diversiteit in bouwplan om voldoende kwaliteit en kwantiteit te telen   Eisen eindproduct: Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht …

Beschrijving bedrijf Maatschap van vader en zoon. Zoon werkt ca. 24 uur buiten de deur, zodat het bedrijf blijft voor 1 persoon Melkveebedrijf met ca. 55-60 melkkoeien met bijbehorend jongvee in eigen opfok Ca. 55 ha land voornamelijk veengrond of dunne zandlaag op veen. Geschikt om te beweiden, niet gezicht voor mais of akkerbouwgewas, daarom 100% gras. Landwerk in eigen beheer. Extensieve bedrijfsvoering met weiden als drijfveer. Melkstal 2x6 visgraat Groeimogelijkheden in vergunning, en stalruimte   Beschrijving & doel van de opdracht Dit jaar doorbrak de melkrobot de grens van 25% marktaandeel in Nederland. Al jaren betreft meer dan 50% van de …

Beschrijving bedrijf 130 melkkoeien met bijbehorend jongvee, 2 lely melkrobots en Albert Heijn stroom van Aware.   Beschrijving & doel van de opdracht Op dit bedrijf wordt altijd met een voerdoseerwagen gevoerd maar de boer twijfelt of dat nog wel de beste optie is. Jullie gaan voor hem onderzoeken waar de grootste verschillen liggen tussen een voermengwagen en een voerdoseerwagen en komen met een advies wat het beste bij dit bedrijf past. Eisen eindproduct: Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan ver…

Beschrijving bedrijf Bart (61), Annie (58) en Reinier (33) van der Steege houden in Altsjerk (Frl.) 190 melkkoeien op 2 locaties. Reiniers vriendin Janke Rixt helpt ook mee. De gemiddelde melkproductie is 10.000 kg melk per koe per jaar met 4 % vet en 3,45 % eiwit. Van de 120 hectare is 90 hectare (huis)kavel, 15 hectare mais en 15 hectare met agrarisch natuurbeheer. Op één locatie worden jaarrond 80 koeien gemolken met een VMS310 melkrobot van Delaval. Op de andere locatie wordt gemolken in een 2x 10 zij aan zij melkstal van GEA. Het bedrijf oriënteert zich op automatisch melken. Het bebedrijf heeft jullie hulp nodig in de zoektocht naar de meest ideale robotopstelling voor…

Beschrijving bedrijf Het bedrijf is gevestigd in Eagum heeft 235 melkkoeien 135 stuks jongvee, 118 ha waarvan 22 ha beheers land. De melkproductie ligt op 11.000 kg melk per koe. In 2013 nieuwe stal gebouwd voor 250 melkkoeien. We melken met 4 de Laval melkrobots. We voeren momenteel met een blokkenwagen en we doen aan zomerstalvoeren met de opraapwagen. Het mest uitrijden, kuilen, maaien en grondbewerking wordt uitbesteed door loonwerker. De arbeidsbezetting is 2,7 vak. Beschrijving & doel van de opdracht Steeds meer melkveebedrijven lopen tegen de grenzen van hun arbeid aan of zijn aan vervanging toe van hun huidige voermengwagen. Het laten voeren doo…

Beschrijving bedrijf Op dit melkveebedrijf worden momenteel 180 koeien gehouden. Deze worden gemolken met Lely a2 robots.  Het bedrijf beschikt over 110 stuks jongvee. In totaal is er 270 ha grond waarvan 70 ha grasland en 25 ha maïs. De rest is bedoeld voor akkerbouw. Het bedrijf zit volledig op kleigrond. Op het bedrijf wordt deel-weidegang toegepast, dit betekent alleen weidegang voor jongvee en droge koeien. Het rollend jaar gemiddelde vorig jaar was zit op 11.500 kg melk met 4,33% vet en 3,52% eiwit. Op het bedrijf wordt bijna al het landwerk uitbesteed. De focus ligt volledig op de koeien. Gezondheid van de koe staat voorop, hoge melkproductie moet een gevolg zijn van …

Beschrijving bedrijf Akkerbouwbedrijf met pluimveetak. Sinds 2022 pluimveestallen die zijn omgebouwd richting de nieuwe wetgeving. Momenteel aan het oriënteren om vrije uitloop te maken, zodat het bedrijf voldoet aan de nieuwste welzijnseisen. Beschrijving & doel van de opdracht De stallen zijn veranderd, maar de erfverharding om het bedrijf heen is nog niet optimaal. Om dit logistiek zo goed mogelijk te krijgen, is het belangrijk dat de erfverharding op nieuw aangelegd wordt. De vragen daarbij zijn; wat is de juiste routing van het verkeer? Hoe kunnen alle onderdelen uitgevoerd worden op de erfverharding? Wat is de beste erfverharding, gezien de machin…

Op het terrein van Revalidatie Friesland, nabij het bos in Beetsterzwaag, staat een unieke manege. Uniek, omdat we paardrijden aanbieden voor iedereen maar speciaal voor kinderen en volwassenen met een beperking. “Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig”. Voor deze opdracht is het de bedoeling om een educatief programma over paarden te ontwerpen voor Manege onder de Linde. Het programma is bedoeld voor deelnemers van de dagbesteding, het programma moet worden afgestemd op het niveau van de deelnemers. Het doel is het vergroten van kennis over paarden bij de deelnemers.…

Paard en Instructie.nl is een onafhankelijk verzamelplatform voor ruiters en instructeurs in alle disciplines van de paardensport. Voor deze opdracht is het de bedoeling dat er meer naamsbekendheid wordt gecreëerd voor Paardeninstructie.nl door middel van social media en overige kanalen, denk hierbij aan leuke posts over instructeurs, acties, advertenties, events etc. Daarnaast wordt er marktonderzoek gedaan naar waar vraag naar is bij de instructeurs en de instructeur zoekende om zo de diensten nog beter te maken. Bedenk een duurzame oplossing, met effecten voor op de langere termijn.…

Op paardenpension & schapenhouderij ‘de Pomp’ staan meerdere paarden en er ligt een manegebak. Het bedrijf ligt aan natuurgebied Lauwersmeer. Hier zijn ook meerdere campings en een jachthaven met toeristen. De bedoeling van deze opdracht is om een activiteit te bedenken voor de stal en deze uit te voeren, denk hierbij aan ponykamp, rijles geven, een activiteit voor toeristen etc. De opbrengst is voor de studenten zelf. Belangrijk is om het financiële stuk mee te nemen, dus er moet ook onderzocht worden wat de kosten zullen zijn, hoe het terugverdiend kan worden en hoelang het duurt voordat het is terug verdiend.…

De opleiding paardenhouderij wil graag meer naamsbekendheid creëren bij vmbo scholen. Hiervoor is het de bedoeling dat er een plan gemaakt wordt hoe de leerlingen van vmbo scholen het beste geïnformeerd kunnen worden. Denk hierbij aan het benaderen van scholen, een presentatie maken en voorlichting geven. En dit alles op het gebied van duurzaamheid, duurzaamheid in de zin van een juiste schoolkeuze maken.…

Het bedrijf wil graag een rijbak en een paddock laten aanleggen. De opdracht is om uit te zoeken wat voor bodem in de rijbak geschikt is om zowel dressuurmatig als reining (western) op te rijden. Hierbij rekening houdend met wat een juiste bodem is voor de paarden, de grondsoort en de kosten. Belangrijk is om het financiële stuk mee te nemen, dus er moet ook onderzocht worden wat de kosten zullen zijn, hoe het terugverdiend kan worden en hoelang het duurt voordat het is terug verdiend.…

Emiel Voest is de grondlegger van het Freestyle systeem. Wat ooit begon als een ontdekkingstocht naar een ‘andere manier’ van omgaan met paarden resulteerde gedurende de jaren in een gestructureerd en overdraagbaar trainingssysteem. Emiel geeft al ruim 25 jaar trainingen in deze methode, zowel op zijn eigen locatie als op diverse externe locaties en scholen, en zo is Chaja ook voor het eerst met Freestyle in aanraking gekomen. Chaja heeft een HBO-diploma bedrijfskunde en is ORUN Niveau 4 instructrice, gediplomeerd paardensportmasseur en Masterson Practitioner. Sinds 2009 wonen en werken Emiel en Chaja samen op de FSA in Ruinerwold, in 2011 besloten zij een accommodatie te bouwen die volledig…

Emiel Voest is de grondlegger van het Freestyle systeem. Wat ooit begon als een ontdekkingstocht naar een ‘andere manier’ van omgaan met paarden resulteerde gedurende de jaren in een gestructureerd en overdraagbaar trainingssysteem. Emiel geeft al ruim 25 jaar trainingen in deze methode, zowel op zijn eigen locatie als op diverse externe locaties en scholen, en zo is Chaja ook voor het eerst met Freestyle in aanraking gekomen. Chaja heeft een HBO-diploma bedrijfskunde en is ORUN Niveau 4 instructrice, gediplomeerd paardensportmasseur en Masterson Practitioner. Sinds 2009 wonen en werken Emiel en Chaja samen op de FSA in Ruinerwold, in 2011 besloten zij een accommodatie te bouwen die volledig…

Ontwerpen en maken van een vleermuisonderkomen in de nachttuin van "de Friezinn" te Westhoek. Voor verdere info graag contact met F. Berends…

Maken van een beplantingsplan en begroting voor deze organisatie. Het gaat specifiek over een plantheuvel.      …

Deze opdracht zit in de uitvoerfase. In het verleden zijn er plannen gemaakt door studenten van het Nordwin. Dit plan is gepresenteerd. We zitten nu in de fase dat het plan  daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Mocht je interesse hebben neem dan contact op met F. Berends. Het project is in uitvoer en we moeten dan kijken in welke fase het verkeerd en hoe jullie aan kunnen sluiten.

Klik op de link om het gehele projectplan te lezen.   Niels Schotsman 06 43 012 012 nschotsman10@gmail.com     werkplan BPT-FPT-2021

Naast het Ecomunitypark in Oosterwolde is een groot zonnepark gerealiseerd. Nu dit park er ligt wil men dat dit beter en mooier in het landschap opgaat. Hieronder heeft men de volgende vragen opgesteld: Er zijn algoritmes nodig voor het effectief schakelen om het rendement van de installatie te optimaliseren; • Opstellen van een groen onderhoudsplan: preventief en correctief • Wat te doen met de bodem onder de zonnepanelen. Effecten, mogelijkheden, frisse ideeën; • Welke zichtbaarheid krijgt het park? Aarden wal, heggen, etc. Tekeningen maken, creativiteit en denken in mogelijkheden zijn zoal wat competenties. Zie de onderstaande link voor meer info.

Zalencentrum Schaaf is een verzamelgebouw waar iedereen die een idee heeft aan de gang kan gaan. Het zalencentrum wil een multifunctioneel centrum worden dat aansluiting heeft met de wijk. Er zijn tal van ideeën die uitgevoerd of uitgezocht kunnen worden. Er zijn ideeën om de gevel te bekleden met groen en om daken te vergroenen. Aan jou om dat uit te zoeken en om te kijken of e.e.a. vanuit een fonds betaald kan worden. Verder zijn er plannen om de buurt te vergroenen en de buurt te betrekken bij allemaal groene initiatieven. Zo ligt er een plan om de wijk met zijn eigen problematiek te vergroenen in samenwerking met de bewoners. Een plan van aanpak zal geschreven moeten worden. Wil je "out …

Studenten hebben in het kader van hun project een nachttuin ontworpen. Dit geïntegreerd in een camperplaats (Zie foto). De studenten hebben het plan gepresenteerd en deze is goedgekeurd. De tuin zal gerealiseerd moeten worden. Hierbij werk je samen met een hovenier.    

Gedacht wordt aan het realiseren van een sterrentafel op een heuvel (Zie tekening). Deze heuvel zal ingeplant worden met nachtplanten, bijen en vlinderplanten. Daarnaast is behoefte aan het inventariseren van het nachtleven. In het kunstwerk (zie foto) is een vleermuizenkasten geïntegreerd. Het geheel kan digitaal ingemeten worden en in kaart gebracht worden. Daarnaast is een onde…

Beschrijving bedrijf Momenteel 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee (90stuks). Twee locaties. Maatschap bestaande uit vader, moeder, zoon en dochter. Dit jaar uittreden van zoon, verkoop jongvee locatie en inkrimpen tot 120-150 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Er wordt 2x daags gemolken met 24 stands carrousel binnen melker. Melk levering Aware, Albert Heijn stroom. Beschrijving & doel van de opdracht Toekomstplannen: of binnen nu en 5 jaar investering in melkrobots voor ons uit kan: wat is voor ons een juist aantal koeien met juist aantal robots (efficiëntie i.v.m. verplichte weidegang, kosten/baten, werkdruk). We zitten zelf te denken te gaan kri…

Beschrijving bedrijf Kalverhouderij met 1487 dierplaatsen voor blankvlees. Verdeeld in 3 stallen en 3 verschillende leeftijdsgroepen. Dieren worden gehouden op contract, wat betekend dat wij geen eigenaar zijn van de dieren en dat alle diergebonden kosten voor de eigenaar zijn. Arbeid, huisvesting, gas/water & Electra en mestafzet zijn voor rekening kalverhouder. Voor elektra hebben wij 1150 zonnepanelen liggen, maar onze kosten voor warmte zagen we verdubbelen in het afgelopen jaar. Naast het houden van kalveren, telen we gewassen voor de zaadvermeerdering (koolzaad/graszaad) en telen we brouwgerst. Aardappels en snijmaïs telen we samen met akkerbouwers.  Op de minder m…

Beschrijving bedrijf Op Melkveebedrijf De Oolde hof worden 200 koeien gemolken, doormiddel van 3 Melkrobots. Het bedrijf weid de koeien zomers en bewerkt 100 hectare land waarvan 18 ha mais, 3 ha natuur en 79 ha gras. Het bedrijf heeft 2 nieuwe sleufsilo’s met een afdeksysteem. Wij doen vrij veel landwerk zelf De arbeid wordt zoveel mogelijk zelf uitgevoerd, op piekmomenten wordt arbeid ingehuurd.   Beschrijving & doel van de opdracht Wij willen graag meer inzichtelijk hebben waar onze bewerkingskosten in zitten en of dit anders kan. Dus eigenlijk kosten optimalisatie. Het doel van de opdracht is dus de bewerkingskosten optimaliseren en dat met oog…

Beschrijving bedrijf: Mts Feenstra is een familiebedrijf gevestigd in Allingawier. Het oorspronkelijke bedrijf is van Enne en wordt voortgezet door zijn dochter en schoonzoon. Het bedrijf heeft ongeveer 120 koeien met 100 stuks jongvee. Er wordt gemolken in een 2x12 rapid exit van DeLaval. Het winterrantsoen bestaat uit kuilgras en mais. Zomers worden de koeien geweid en krijgen zij vers gras in de stal. Het bedrijf is Vlog deelnemer waardoor er melk wordt geleverd aan deze aparte melkstroom bij Friesland Campina. Het winnen van voer wordt uitgevoerd door het loonbedrijf. We rijden zelf mee. Ook maaien, schudden harken en mest uitrijden wordt in eigen beheer…

Omschrijving bedrijf:   87 hectare volledig grasland 167 melkkoeien 105 jongvee 1.650.000 kgm 2 VAK met 0,5 losse VAK Aware - Weidemelk   Reitsma C.V is afgelopen jaar opgericht in combinatie met een B.V “Eurostar B.V”. In 2022 is het bedrijf volledig overgenomen door de zoon Ritske. In 2022 is er veel veranderd. Het bedrijf is gestopt met de teelt van mais en is nu volledig grasland. Daarnaast is de melkproductie verhoogt met 2000 kgm/ koe en is het bedrijf TMR gaan voeren aan alle diergroepen. Diergezondheid en fokkerij staan vrij hoog in het vaandel. Verder is het bedrijf allround georganiseerd en doet alle werkzaamheden zelf behalve het hakselen van het gras. &…

Beschrijving bedrijf Het bedrijf is gevestigd in Dwingeloo. Er worden zo’n 135 melk- én kalfkoeien gehouden met 75 stuks jongvee en 15 Black Angus runderen. Het dagelijks werk wordt gedaan door 2 personen; Roelof (65 jr.) en Rienk (35 jr.). De melkproductie ligt op 11.500 kg en doel is om dit te verhogen naar circa 13.000kg. Er wordt 3x daags gemolken in een 2x10 Zij aan Zij melkstal. De avond en de zondag melkingen worden uitbesteed. Sinds december 2022 wordt het voeren zelf weer gedaan na 10 jaar dit te hebben uitbesteed aan een loonvoerder. Het meeste landwerk wordt uitbesteed. Het schudden, harken (50%) en wieteggen wordt zelf gedaan. De focus ligt volledig op de koeien.…

Beschrijving bedrijf Familiebedrijf gerund door vader, moeder en zoon. Melken 150 melkkoeien (inclusief droogstaande koeien) met 80 stuks jongvee. Het bedrijf zit op zand/veengrond en bewerkt 80 hectare. Hiervan is 11 hectare maïsland en de rest grasland. 35 Hectare is pachtgrond en de rest in eigendom. Alle mechanisatie is aanwezig voor landbewerking en wordt dan ook door de maatschap zelf uitgevoerd. Productie is 9040 kg melk met 4.32% vet en 3.64% eiwit. Resulterend in 15781 kg melk per hectare. Er wordt jaarlijks circa 400 kuub mest boer-boer afgezet. Het bedrijf heeft jaarlijks een goed BEX voordeel namelijk 12% op stikstof en 22% op fosfaat waardoor het niet meer dan 4…

Beschrijving bedrijf Wij melken in Boijl 125 koeien met bijbehorend jongvee. We hebben 73 hectare grond in gebruik. We hebben een samenwerking met een akkerbouwer en melken in een melkstal. Beschrijving & doel van de opdracht Nu derogatie verdwijnt zullen de mestafzetkosten zeer waarschijnlijk toenemen. Onderzoek of het voor dit bedrijf aantrekkelijk is om een stikstofkraker aan te schaffen om vervolgens gerichter de mest af te zetten. Eisen eindproduct: Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen Maak …

Beschrijving bedrijf 116 hectare grasland, 9 hectare snijmais, 208 melkkoeien, A-ware Albert-Heijn melkstroom. Melkveelocatie nabij Dokkum, jongveelocatie op 7 kilometer afstand. Beschrijving & doel van de opdracht Breng de kosten en baten in beeld van een investering in een Agridek kuilafdek-systeem (complete investering van ondergrond, sleufsilo + afdeksysteem). Eisen eindproduct: Maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht. Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen. Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkh…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf met 185 koeien, 70 stuks jongvee en 77 hectare grasland met 13 hectare mais. Beschrijving & doel van de opdracht Veel melkveebedrijven voeren gemengd (gemiddeld >60%). Koeien kunnen niet selecteren en krijgen altijd gelijkmatig voer, dezelfde hap. Dit is goed voor o.a. de penswerking en de gezondheid van de koe en dat levert vaak een hogere melkproductie op. Maar het brengt ook extra kosten met zich mee. Het is belangrijk om een goede afweging te maken in het gekozen voersysteem. Zeker nu zuivelverwerkers veel waarde hechten aan het energieverbruik. Ongemengd voeren brengt veel lagere kosten met zich mee. In deze o…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf met 185 koeien, 70 stuks jongvee en 77 hectare grasland met 13 hectare mais. Beschrijving & doel van de opdracht Vaak is het uitbesteden van alle mechanisatie voordeliger dan alles zelf doen. Vaak, want dat gaat niet altijd op. Uiteindelijk is de specifieke bedrijfssituatie bepalend. Dit bedrijf wil proberen de bewerkingskosten te verlagen en jullie gaan hem daarbij helpen. Jullie brengen de huidige bewerkingskosten van het bedrijf in beeld en gaan dit vergelijken met soortgelijke bedrijven. Eisen eindproduct: -Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht -Schakel …

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf met ruim 100 koeien Beschrijving & doel van de opdracht Dit jaar doorbrak de melkrobot de grens van 25% marktaandeel in Nederland. Al jaren betreft meer dan 50% van de verkochte melkinstallaties een melkrobot. Ook dit bedrijf denkt erover na. Maar wat zal het automatisch melken voor invloed hebben op de bedrijfsvoering, zowel financieel als operationeel? Wat zijn de benodigde investeringen en jaarlijkse kosten? En nog belangrijker wat levert het op? Eisen eindproduct: Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht Schakel een expert in die jullie me…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf met ruim 100 koeien   Beschrijving & doel van de opdracht We hebben nu alle landwerkzaamheden in eigen beheer maar we willen in zetten op arbeidsbesparing. Wat levert het op aan arbeidsbesparing maar ook financieel als alle land werkzaamheden worden uitbesteed aan derden. Kunnen we alle machines verkopen en bijvoorbeeld meer koeien gaan melken? Of is het financieel aantrekkelijk om sommige werkzaamheden zelf te blijven doen. Eisen eindproduct: Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwer…

www.deprincenhof.nl De princenhof is een lagere school Plein aan de Prinsessenweg 2 De werkzaamheden bestaan uit het lezen van de tekening en uitzetten a.d.h.v. de tekening. verwijderen tegels, aanbrengen grond, plaatsen bomen en bankjes er omheen conform tekening vierdejaars      …

De Tille 13, Giekerk     Volkstuin de Singelwrotters Singelwrotters is een vereniging van mensen met een groente/fruittuin Onze missie is:  Voor je plezier en ontspanning groente, bloemen en fruit telen in evenwicht met de natuur Onze wens: Met een insectenhotel willen we een bijdrage leveren aan het in stand houden van het ecosysteem. Het aantrek- ken van insecten helpt bij het bestuiven van de gewassen in de tuin en helpt bij de natuurlijke bestrijding van bladluizen en rupsen. Wij willen graag door studenten dit insectenhotel laten bouwen. Alle beschikbare middelen worden verstrekt. Gereedschap in overleg. Wat verwachten wij van jou:   Dat je handig bent in bouwen en timmeren.

Beschrijving bedrijf 116 hectare grasland, 9 hectare snijmais, 208 melkkoeien, A-ware Albert-Heijn melkstroom. Melkveelocatie nabij Dokkum, jongveelocatie op 7 kilometer afstand. Beschrijving & doel van de opdracht Op de boerderij komen broeikasgassen vrij onder andere bij het verbruik van energie en bij de productie van melk. Je ziet daarom steeds meer melkveehouders hard werken om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Dit kan met duurzame oplossingen zoals zonnepanelen, windmolen en monovergisting. Bij monovergisting komt biogas vrij door het vergisten van de eigen drijfmest. Voor dit bedrijf gaan jullie de kosten en baten van zonnepanelen versus een Groni…

Beschrijving bedrijf Biologisch melkveebedrijf met 100 koeien en een zorg tak Beschrijving & doel van de opdracht Het telen van biologische mais is niet eenvoudig en brengt hoge kosten met zich mee. Vogel en onkruidbestrijding zijn noodzakelijk om een goede opbrengst te generen. Een goede opbrengst is weer nodig om de kosten te drukken. Na een aantal jaren zelf biologische mais te hebben geteeld heeft deze ondernemer genoeg ervaring en cijfers om jullie goed op weg te helpen. Aan jullie de taak alle kosten en opbrengsten op een rijtje te zetten en te vergelijken met andere bedrijven. Is het wel rendabel? Wat is er nodig om het rendabel te houden c.q. re…

Beschrijving bedrijf Zoon werkt ca. 24 uur buiten de deur, zodat het bedrijf blijft voor 1 persoon Melkveebedrijf met ca. 55-60 melkkoeien met bijbehorend jongvee in eigen opfok Ca. 55 ha land voornamelijk veengrond of dunne zandlaag op veen. Geschikt om te beweiden, niet gezicht voor mais of akkerbouwgewas, daarom 100% gras. Landwerk in eigen beheer. Extensieve bedrijfsvoering met weiden als drijfveer. Melkstal 2x6 visgraat Groeimogelijkheden in vergunning, en stalruimte Beschrijving & doel van de opdracht Tijdens de afgelopen corona periode zien we dat de consument graag lokaal koopt en het liefst bij de bron/boer. Mede door de politiek zit er ook een…

Beschrijving bedrijf Bart (61), Annie (58) en Reinier (33) van der Steege houden in Altsjerk (Frl.) 190 melkkoeien op 2 locaties. De gemiddelde melkproductie is 10.000 kg melk per koe per jaar met 4 % vet en 3,45 % eiwit. Van de 120 hectare is 90 hectare (huis)kavel, 15 hectare mais en 15 hectare met agrarisch natuurbeheer. Op één locatie worden jaarrond 80 koeien gemolken met een VMS310 melkrobot van Delaval. Beschrijving & doel van de opdracht Met het verdwijnen van derogatie en het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid wordt het steeds aantrekkelijker om als melkveehouder samen te werken met een akkerbouwer uit de buurt. Ga je verdiepen in een mog…

Beschrijving bedrijf: Wij hebben een melkveebedrijf met 185 melkkoeien en 100 stuks jongvee. De melkkoeien, drogen en de nuka’s op de van harinxmaweg 23 en het overige jongvee op het Aldhof 1 te Olterterp. We hebben het afgelopen jaar 1,75 miljoen kg melk geleverd met 43500 KW stroom en met 5006 M3 gas. We melken in de 2x10 DeLaval melkstal en zijn per dag 5,5 uren aan het melken. Op het gras en mais hakselen na doen we het meeste landwerk zelf. Samen met mijn vader en nog een arbeider voor 20 uren zetten wij het werk om. Beschrijving & doel van de opdracht Tijdens de speurtocht naar een zo koe vriendelijk mogelijk boxbedekking denkt menig melkveehouder…

Beschrijving bedrijf Zoon werkt ca. 24 uur buiten de deur, zodat het bedrijf blijft voor 1 persoon Melkveebedrijf met ca. 55-60 melkkoeien met bijbehorend jongvee in eigen opfok Ca. 55 ha land voornamelijk veengrond of dunne zandlaag op veen. Geschikt om te beweiden, niet gezicht voor mais of akkerbouwgewas, daarom 100% gras. Landwerk in eigen beheer. Extensieve bedrijfsvoering met weiden als drijfveer. Melkstal 2x6 visgraat Groeimogelijkheden in vergunning, en stalruimte   Beschrijving & doel van de opdracht Overal ter wereld zorgen de activiteiten van bedrijven, waaronder melkveebedrijven, voor de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen warme…

Beschrijving bedrijf Melkvee en fokveebedrijf Koepon is gevestigd in Noord Groningen. Het bedrijf is mede bekend om de fokkerij activiteiten, excursies en omvang van het bedrijf. Beschrijving & doel van de opdracht Onderzoeken of de dieren met de hoogste genetische aanleg als jong kalf ook later als vaars en koe eveneens de betere dieren zijn die bovengemiddeld scoren voor de destijds genetisch onderzochte kenmerken die als kalf ook (ruim)bovengemiddeld waren t.o.v. de andere dieren in de veestapel. De 3 onderdelen om te onderzoeken in 2023 betreffen: Levensduur Kenmerk met zeer hoge erfelijkheidsgraad Kenmerk met een zeer lag…

Beschrijving bedrijf Op dit melkveebedrijf worden momenteel 110 koeien gehouden. Vanaf oktober 2019 worden deze koeien gemolken met 2 Lely a5 robots.  Het bedrijf beschikt over 78 stuks jongvee. In totaal is er 80 ha grond waarvan 20 ha gepacht wordt. De huiskavel van het bedrijf bedraagt 10 ha. Het bedrijf zit volledig op zandgrond. Er wordt 13 hectare mais verbouwd. Op het bedrijf wordt weidegang toegepast, voor zowel de melkkoeien als de kalveren en de drachtige pinken. De droge koeien blijven binnen maar er wordt t.z.t. een uitloop met zandbodem voor deze koeien gecreëerd, zodat ze wat meer kunnen bewegen en wat comfortabeler kunnen liggen. Het rollend jaar gemiddelde zi…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf in Bakkeveen. Er worden momenteel ruim 400 koeien gemolken. De koeien worden door 6 melkrobots gemolken van Lely, en gevoerd door een vector voersysteem van Lely. Het landwerk wordt allemaal uitbesteed aan de loonwerker. Beschrijving & doel van de opdracht Met het verdwijnen van derogatie en het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid wordt het steeds aantrekkelijker om als melkveehouder samen te werken met een akkerbouwer uit de buurt. Ga je verdiepen in een mogelijke samenwerking, hoe ziet het eruit en wat zijn de voor- en nadelen? Eisen eindproduct: Bezoek het bedrijf en maak kennis met …

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf in Hurdegaryp met 250 melkkoeien met als 2de tak een mestvergister. Het jongvee gaat na ongeveer 3 maanden naar een opfok bedrijf en komt een maand voor het afkalven weer thuis. Veel landwerkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. Het werk wordt gedaan door de ondernemer samen met zijn zoon en schoonzoon. Veder is er een vaste medewerker op het bedrijf aanwezig.   Beschrijving & doel van de opdracht De strategie op het bedrijf is de laatste jaren veranderd. Er is ingezet om veel melk te halen uit de gebouwen die er zijn. De stal is vol gezet met melk en droge koeien. De koeien werden allemaal geïn…

Er ligt een heuvel voor de kantine van de sport vereniging. Hier stond Hedera op. Het idee is om er een mooi speel parkoers door aan te leggen. Later kan dan de weide ingezaaid worden met een bloemenmengsel. Er moet een ontwerp  en een uitvoeringsidee gemaakt worden. Hierna zal er uitgevoerd moeten worden a.d.h.v. een plan.       &nbs…

De organisatie wil graag uitgezocht hebben wat ze graag naar buiten willen uiten. Dat kan in beeld vastgelegd worden. Vanuit deze beelden kan een collage gemaakt worden van foto's. Na goedkeuring door het bestuur worden de beste foto's gebruikt voor een publicatiebord aan de weg.…

Landgoed Mariahoeve bezit een landgoed van 43Ha. Veel van deze gronden worden natuurlijk beheerd. Er komt wild voor, maar ook weidevogels. Er is behoefte om de predatie goed in beeld te krijgen. Men wil graag een inventarisatie naar soorten. A.d.h.v. cameravallen zal het gebied geïnventariseerd moeten worden op fauna. Ook de flora heeft aandacht nodig. Geïnventariseerd kan worden wat er staat en waar de verschillende plantensoorten voorkomen in het gebied. Door jaarlijks te monitoren kunnen we evt. het beheer aanpassen.

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf met 120 koeien en organisator van het jaarlijkse Giganten Festival Beschrijving & doel van de opdracht Het aantal melkveehouders dat op hun bedrijf een tweede tak ontwikkelt, blijft groeien. De verbrede landbouw professionaliseert en neemt in rap tempo toe. Naast een boerderijcamping zien we momenteel ook veel bedrijven die aan huis verkopen. Vlees, groentes en/of zuivel (melktap). Sommige bedrijven kiezen er bewust voor om de consument meer bij hun bedrijf te betrekken. Maar levert het ook wat op? In deze opdracht gaan jullie de ondernemer helpen bij het verbreden van zijn bedrijf. Hij wil graag campers laten overnac…

Op de camping bevind zich een grote waterpartij. Deze is momenteel geheel door waterplanten overwoekerd. Het recreatiepark weet niet wat ze hier aan moeten doen om de vijver weer geschikt te krijgen voor vissers.(Hengelsport). Aan jouw de taak om met alternatieve maatregelen te komen om 1 de vijver te behouden en 2 om er weer te kunnen vissen. Je komt met advies na onderzoek en na een presentatie kan er een werkplan gemaakt worden om de maatregelen uitte voeren. Jij neemt daarin de leiding. Je houdt rekening met de wet Natuurbescherming.

http://tcgoutum.nl   Werk 1 of meerdere ontwerpplan(nen)  uit, voor het vergroten van de biodiversiteit op de Tennisvereniging Goutum en presenteer deze aan het bestuur van de Tennisvereniging. Maak gebruik van het adviesrapport "Meer biodiversiteit op de tennisvereniging Goutum" en eigen onderzoek ter plaatse . Neem voor meer informatie contact op met F. Berends     Plantenkennis, ontwerpen/tekenen, presenteren…

Organiseren van een kerstworkshop voor ouderen. Ouderen waarvan een aantal met "handproblemen"  v.w.b. kracht.   Locatie:    Boudewijnflat Bolsward Beschikbaar Budget 8,00 p.p Datum uitvoering:   12-12-2019 (19.30 uur - 22.00 uur)…

NORDWIN0561 Aanvraagformulier Regio-leren (hf) wadlopen 04-19   Terrein bij het wadloopcentrum meer natuurlijk inrichten. Meer waarde voor de natuur gericht op vogels en insecten. Onderhoudsvriendelijk inrichten van het terrein.…

In het kader van het instandhouding weidevogels wordt er een vossen, marter raster geplaatst rond het weidevogelgebied. Opdrachtgever is Staatsbosbeheer, Koudum. Activiteiten vinden plaats vanaf februari 2020   Voorwaarden:  Je hart ligt bij de weidevogels en je weet van aanpakken dan is dit een klus voor jouw!!    …

Binnen de muren van het MCL liggen een aantal patiotuinen die in het verleden ontworpen zijn door tuinarchitect Mien Ruys. Deze tuinen zijn vervallen en hebben nodig een opknapbeurt nodig. Samen met hoveniersbedrijf Snoek mag jij meedenken en ontwerpen. Nadien kan je dan ook meewerken in de aanleg en/of de aansturing op je nemen. Omdat de tuinen inpandig liggen is een heel goede voorbereiding een must. (afdelingen en/of gangpaden zullen moeten sluiten. Hygiëne etc. zijn zal wat aspecten.   Ben jij die regelneef dan zoeken wij jou of jullie voor deze uitdagende klus. p.s. je wordt gekoppeld aan hoveniersbedrijf Snoek.

Ontwerp, tekenen en aanleg van een duurzaam gebouw. In dit gebouw dienen de volgende ruimtes te komen: twee toiletten, een douche en hout gestookte sauna. Het gebouw moet opgaan in het landschap.  

Ontwerpen , uitmeten en aanleggen van een rolstoel vriendelijk pad. http://www.lichtfontein.nl info@lichtfontein.nl  …

Aanleg in een al bestaande tuin, van een op kleur en de elementen ingedeelde tuin. Herindeling van een bestaande tuin. Eerst komen met een tuinontwerp. Rekening houdend met de elementen Aarde, water, vuur, lucht en schoonheid. zie verder:  www.lichtfontein.nl   info@lichtfontein.nl    

Het is de wens om in de tuin van het Fries Landbouwmuseum verschillende (Friese) gewassen te tonen aan het publiek en dus de bezoekers. Hiervoor moet de inrichting op orde worden gemaakt middels een plan waarna uiteindelijk een juiste en goedgekeurde inrichting uitgevoerd en gemaakt moet worden. Dit is in samenwerking met en met goedkeuring van het bestuur en de directie van het museum.…

Tussen het terrein van Wetsus en de waterspeelplaats wordt over het terrein van Comenius een lichtgevend wandelpad aangelegd. Dit pad wordt twee keer onderbroken door een rak (kleine sloot). Hiervoor moeten twee bruggen aangelegd worden. Omdat er een smalle strook land beschikbaar is voor het wandelpad moeten beide bruggen hier goed op aansluiten. Het gaat om een voorlopig pad (10 jaar) hier moet ook het ontwerp en constructie van de bruggen op worden afgestemd. Als studenten moet je minimaal 3 schetsontwerpen kunnen aanleveren voor twee smalle bruggen voor voetgangers. Het hoeven dus nog geen in detail uitgewerkte ontwerpen te zi…

De Recycle Boulevard in Leeuwarden is geen gewone kringloopwinkel.  Het is een ontmoetingsplek die plaats biedt aan een kringloopwinkel plus, een werkplaats, een leeromgeving en met duurzame pop-up winkeltjes. Een inspiratieplek op het gebied van hergebruik en recycling. Deze nieuwe winkel biedt plaats aan groot aantal organisaties en activiteiten onder één dak. Binnen het pand is alles nagenoeg circulair ingericht en georganiseerd. Graag wil men om het pand heen, de buitenruimte, ook die focus. De opdracht is dan ook; creëer een circulaire of duurzame (show)tuin voor de Recycle Boulevard. Schets, ontwerp en maak dit samen met jouw team van studenten en eventueel bedrijven die hierbij kunnen…

Rond de waterbar hebben we afgelopen jaar sawa's aangelegd . Ook zijn er drijvende tuinen aangelegd. Samen met het waterrijke gebied rond het terrein is er behoefte om een beheerplan te maken voor het gebied. Wie ben jij: Je hebt affiniteit met de natuur, je weet wat er moet gebeuren en kan planmatig werken zijn zo wat skills die erg handig zijn. Ook ben je op de hoogte of wil jij je verdiepen in de wet natuurbescherming. Deze wet gebruik je voor een goed en gedegen plan. Je kent de planten en de dieren en weet hoe ze lev…

Camping in ontwikkeling. Bestaande gebouwen zijn sterk verouderd en hebben een opknapbeurt nodig. Op het gebied van technische werken aan gebouwen kan je hier je hart ophalen. Veel schilderwerk, sloopwerk, kabels en leidingen etc. etc.   …

Een camping zonder speelplaats is geen camping. Op de Poelpleats willen ze daarom een speelplaats realiseren. De kinderen kunnen zich vermaken en ouders hebben even rust om bij te komen. Aan jouw om een speelplaats te ontwerpen, te begroten en aan te vragen bij de gemeente. Nadat alles veilig is bevonden en de logboeken in orde zijn kan tijdens het seizoen de speeltuin geopend worden. Mooie opdracht van planvorming tot realisatie. …

Bij de waterbar zijn drie waterbakken aangelegd. Allen met een heel verschillende waterkwaliteit en vegetatie. Wij willen graag weten wat de kwaliteit is van dit water. Je kunt onde…