Resize the map
84 Resultaten
Refine Search
Niveau
Opleiding
Periode
Aantal studenten
Loading

Beschrijving bedrijf 150 melk en kalfkoeien. 85 stuks jongvee. 78 ha grond. 3 melkrobots (gea monobox). Rollende jaargemiddelde 11.056 kg Melk 4.23 vet 3.66 eiwit We hebben 17 jaar lang het voeren uit besteed aan de loonvoerder (Ronald Bos). Afgelopen zomer met de warmte wouden we graag vaker voeren dan 1x daags. Maar met een loonvoerder is dit niet mogelijk. We hebben toen in september een zelfrijder op demo gekregen. Deze wagen is 13m3 en dus moeten we 2x daags voeren. We kunnen merken dat de koeien meer voer opnemen met 2x daags voeren dan 1x. Na nu 3.5 maand te hebben gevoerd zien we wat de kosten van zo´n machine zijn (onderhoud, brandstof en aanschafbedrag). Het kan vo…

Beschrijving bedrijf Wij hebben een man-vrouw maatschap in Appelscha. Hier melken we 130 melkkoeien en hebben we 70 stuks jongvee. We hebben 90 hectare grasland, 15 hectare mais en 10 hectare natuurland in gebruik. We leveren Planet Proof melk aan Friesland Campina. Het melken gebeurt door 2 Lely melkrobots. De melkproductie is gemiddeld 10.400kg Melk met 4,55% vet en 3,78% eiwit. Grootste deel van het land werk doen we zelf, op het mais inzaaien en hakselen van gras en mais na. Beschrijving & doel van de opdracht Overal ter wereld zorgen de activiteiten van bedrijven, waaronder melkveebedrijven, voor de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen warme…

Beschrijving bedrijf Wij hebben een man-vrouw maatschap in Appelscha. Hier melken we 130 melkkoeien en hebben we 70 stuks jongvee. We hebben 90 hectare grasland, 15 hectare mais en 10 hectare natuurland in gebruik. We leveren Planet Proof melk aan Friesland Campina. Het melken gebeurt door 2 Lely melkrobots. De melkproductie is gemiddeld 10.400kg Melk met 4,55% vet en 3,78% eiwit. Grootste deel van het land werk doen we zelf, op het mais inzaaien en hakselen van gras en mais na. Beschrijving & doel van de opdracht Steeds meer melkveebedrijven lopen tegen de grenzen van hun arbeid aan of zijn aan vervanging toe van hun huidige voermengwagen. Het laten vo…

Beschrijving bedrijf Pluimveebedrijf in renovatie van gebouwen. Omschakelen naar diervriendelijke houderij van slachtkuikens. Beschrijving & doel van de opdracht Omdat de indeling van de gebouwen verandert is het nodig een nieuwe indeling van het erf te maken. De opdracht is: bedenk een slimme routing en indeling van het voorterrein. Houd rekening met de volgende aspecten: *Toegang voor vrachtwagencombinaties *Aanvoer van Voer en kuikens *Afvoer van slachtkuikens *Opslag (tijdelijk) en afvoer van mest *mogelijke aanleg van een weegbrug *vaste verharding met beton of tijdelijk met klinkers of platen *Fundering van de verharding   Eisen eindp…

Beschrijving & doel van de opdracht Tijdens de afgelopen corona periode zien we dat de consument graag lokaal koopt en het liefst bij de bron/boer. Mede door de politiek zit er ook een stuk spanning en onbegrip tussen de maker van het product en de consument van het product. Boerderij winkels en schuur verkopen schieten als paddenstoelen uit de grond om zo de consument ook te betrekken bij het produceren van voedsel en welke waarde het heeft. Door deze uitleg is de consument bereid meer te betalen voor een product dat voldoet aan de hoogste eisen die wij stellen aan voedsel. Echter boerderijwinkels vragen ook de nodige arbeidscapaciteit. Personeel is schaars of een boer…

Beschrijving bedrijf Maatschap van vader en zoon. Zoon werkt ca. 24 uur buiten de deur, zodat het bedrijf blijft voor 1 persoon Melkveebedrijf met ca. 55-60 melkkoeien met bijbehorend jongvee in eigen opfok Ca. 55 ha land voornamelijk veengrond of dunne zandlaag op veen. Geschikt om te beweiden, niet gezicht voor mais of akkerbouwgewas, daarom 100% gras. Landwerk in eigen beheer. Extensieve bedrijfsvoering met weiden als drijfveer. Melkstal 2x6 visgraat Groeimogelijkheden in vergunning, en stalruimte   Beschrijving & doel van de opdracht Dit jaar doorbrak de melkrobot de grens van 25% marktaandeel in Nederland. Al jaren betreft meer dan 50% van de …

Beschrijving bedrijf Zoon werkt ca. 24 uur buiten de deur, zodat het bedrijf blijft voor 1 persoon Melkveebedrijf met ca. 55-60 melkkoeien met bijbehorend jongvee in eigen opfok Ca. 55 ha land voornamelijk veengrond of dunne zandlaag op veen. Geschikt om te beweiden, niet gezicht voor mais of akkerbouwgewas, daarom 100% gras. Landwerk in eigen beheer. Extensieve bedrijfsvoering met weiden als drijfveer. Melkstal 2x6 visgraat Groeimogelijkheden in vergunning, en stalruimte   Beschrijving & doel van de opdracht Overal ter wereld zorgen de activiteiten van bedrijven, waaronder melkveebedrijven, voor de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen warme…

Beschrijving bedrijf Dit loonbedrijf is ontstaan in 1927. Pake Gerrit Douwe is toen begonnen met paard en wagen. In 1969 nam zoon Arjen het bedrijf over met 4 trekkers, en ging vanaf toen verder met het merk “Fiat”. Dit is nu nog steeds terug te vinden in de terracottakleur “New Holland”. Vanaf 1993 is het loonbedrijf in handen van Gerrit Douwe en Vogeltje. Sinds 2012 is Tjeerd medefirmant. Er zijn inmiddels 12 New Holland trekkers. De werkzaamheden zijn hoofdzakelijk agrarisch. Daarnaast doen wij ook diverse opdrachten voor bedrijven, particulieren en overheidsinstellingen. Beschrijving & doel van de opdracht De laatste jaren groeit het grondwerk dat w…

Beschrijving bedrijf Bart (61), Annie (58) en Reinier (33) van der Steege houden in Altsjerk (Frl.) 190 melkkoeien op 2 locaties. Reiniers vriendin Janke Rixt helpt ook mee. De gemiddelde melkproductie is 10.000 kg melk per koe per jaar met 4 % vet en 3,45 % eiwit. Van de 120 hectare is 90 hectare (huis)kavel, 15 hectare mais en 15 hectare met agrarisch natuurbeheer. Op één locatie worden jaarrond 80 koeien gemolken met een VMS310 melkrobot van Delaval. Op de andere locatie wordt gemolken in een 2x 10 zij aan zij melkstal van GEA. Het bedrijf oriënteert zich op automatisch melken. Het bebedrijf heeft jullie hulp nodig in de zoektocht naar de meest ideale robotopstelling voor…

Beschrijving bedrijf Het bedrijf is gevestigd in Eagum heeft 235 melkkoeien 135 stuks jongvee, 118 ha waarvan 22 ha beheers land. De melkproductie ligt op 11.000 kg melk per koe. In 2013 nieuwe stal gebouwd voor 250 melkkoeien. We melken met 4 de Laval melkrobots. We voeren momenteel met een blokkenwagen en we doen aan zomerstalvoeren met de opraapwagen. Het mest uitrijden, kuilen, maaien en grondbewerking wordt uitbesteed door loonwerker. De arbeidsbezetting is 2,7 vak. Beschrijving & doel van de opdracht  De opdracht gaat uit naar het verbeteren van de klauwgezondheid van de melkkoeien. Ik ervaar als veehouder, en hoor van bedrijf betreders dat er te v…

Beschrijving bedrijf Op dit melkveebedrijf worden momenteel 170 koeien gehouden. Deze worden gemolken met Lely a2 robots.  Het bedrijf beschikt over 110 stuks jongvee. In totaal is er 270 ha grond waarvan 70 ha grasland en 25 ha maïs. De rest is bedoeld voor akkerbouw. Het bedrijf zit volledig op kleigrond. Op het bedrijf wordt deel-weidegang toegepast, dit betekent alleen weidegang voor jongvee en droge koeien. Het rollend jaar gemiddelde vorig jaar was zit op 11.500 kg melk met 4,33% vet en 3,52% eiwit. Op het bedrijf wordt bijna al het landwerk uitbesteed. De focus ligt volledig op de koeien. Gezondheid van de koe staat voorop, hoge melkproductie moet een gevolg zijn van …

Op het terrein van Revalidatie Friesland, nabij het bos in Beetsterzwaag, staat een unieke manege. Uniek, omdat we paardrijden aanbieden voor iedereen maar speciaal voor kinderen en volwassenen met een beperking. “Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig”. Voor deze opdracht is het de bedoeling om een educatief programma over paarden te ontwerpen voor Manege onder de Linde. Het programma is bedoeld voor deelnemers van de dagbesteding, het programma moet worden afgestemd op het niveau van de deelnemers. Het doel is het vergroten van kennis over paarden bij de deelnemers.…

Paard en Instructie.nl is een onafhankelijk verzamelplatform voor ruiters en instructeurs in alle disciplines van de paardensport. Voor deze opdracht is het de bedoeling dat er meer naamsbekendheid wordt gecreëerd voor Paardeninstructie.nl door middel van social media en overige kanalen, denk hierbij aan leuke posts over instructeurs, acties, advertenties, events etc. Daarnaast wordt er marktonderzoek gedaan naar waar vraag naar is bij de instructeurs en de instructeur zoekende om zo de diensten nog beter te maken. Bedenk een duurzame oplossing, met effecten voor op de langere termijn.…

Op paardenpension & schapenhouderij ‘de Pomp’ staan meerdere paarden en er ligt een manegebak. Het bedrijf ligt aan natuurgebied Lauwersmeer. Hier zijn ook meerdere campings en een jachthaven met toeristen. De bedoeling van deze opdracht is om een activiteit te bedenken voor de stal en deze uit te voeren, denk hierbij aan ponykamp, rijles geven, een activiteit voor toeristen etc. De opbrengst is voor de studenten zelf. Belangrijk is om het financiële stuk mee te nemen, dus er moet ook onderzocht worden wat de kosten zullen zijn, hoe het terugverdiend kan worden en hoelang het duurt voordat het is terug verdiend.…

De opleiding paardenhouderij wil graag meer naamsbekendheid creëren bij vmbo scholen. Hiervoor is het de bedoeling dat er een plan gemaakt wordt hoe de leerlingen van vmbo scholen het beste geïnformeerd kunnen worden. Denk hierbij aan het benaderen van scholen, een presentatie maken en voorlichting geven. En dit alles op het gebied van duurzaamheid, duurzaamheid in de zin van een juiste schoolkeuze maken.…

Het bedrijf wil graag een rijbak en een paddock laten aanleggen. De opdracht is om uit te zoeken wat voor bodem in de rijbak geschikt is om zowel dressuurmatig als reining (western) op te rijden. Hierbij rekening houdend met wat een juiste bodem is voor de paarden, de grondsoort en de kosten. Belangrijk is om het financiële stuk mee te nemen, dus er moet ook onderzocht worden wat de kosten zullen zijn, hoe het terugverdiend kan worden en hoelang het duurt voordat het is terug verdiend.…

Emiel Voest is de grondlegger van het Freestyle systeem. Wat ooit begon als een ontdekkingstocht naar een ‘andere manier’ van omgaan met paarden resulteerde gedurende de jaren in een gestructureerd en overdraagbaar trainingssysteem. Emiel geeft al ruim 25 jaar trainingen in deze methode, zowel op zijn eigen locatie als op diverse externe locaties en scholen, en zo is Chaja ook voor het eerst met Freestyle in aanraking gekomen. Chaja heeft een HBO-diploma bedrijfskunde en is ORUN Niveau 4 instructrice, gediplomeerd paardensportmasseur en Masterson Practitioner. Sinds 2009 wonen en werken Emiel en Chaja samen op de FSA in Ruinerwold, in 2011 besloten zij een accommodatie te bouwen die volledig…

Emiel Voest is de grondlegger van het Freestyle systeem. Wat ooit begon als een ontdekkingstocht naar een ‘andere manier’ van omgaan met paarden resulteerde gedurende de jaren in een gestructureerd en overdraagbaar trainingssysteem. Emiel geeft al ruim 25 jaar trainingen in deze methode, zowel op zijn eigen locatie als op diverse externe locaties en scholen, en zo is Chaja ook voor het eerst met Freestyle in aanraking gekomen. Chaja heeft een HBO-diploma bedrijfskunde en is ORUN Niveau 4 instructrice, gediplomeerd paardensportmasseur en Masterson Practitioner. Sinds 2009 wonen en werken Emiel en Chaja samen op de FSA in Ruinerwold, in 2011 besloten zij een accommodatie te bouwen die volledig…

Ontwerpen en maken van een vleermuisonderkomen in de nachttuin van "de Friezinn" te Westhoek. Voor verdere info graag contact met F. Berends…

Maken van een beplantingsplan en begroting voor deze organisatie. Het gaat specifiek over een plantheuvel.      …

Deze opdracht zit in de uitvoerfase. In het verleden zijn er plannen gemaakt door studenten van het Nordwin. Dit plan is gepresenteerd. We zitten nu in de fase dat het plan  daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Mocht je interesse hebben neem dan contact op met F. Berends. Het project is in uitvoer en we moeten dan kijken in welke fase het verkeerd en hoe jullie aan kunnen sluiten.

Klik op de link om het gehele projectplan te lezen.   Niels Schotsman 06 43 012 012 nschotsman10@gmail.com     werkplan BPT-FPT-2021

Naast het Ecomunitypark in Oosterwolde is een groot zonnepark gerealiseerd. Nu dit park er ligt wil men dat dit beter en mooier in het landschap opgaat. Hieronder heeft men de volgende vragen opgesteld: Er zijn algoritmes nodig voor het effectief schakelen om het rendement van de installatie te optimaliseren; • Opstellen van een groen onderhoudsplan: preventief en correctief • Wat te doen met de bodem onder de zonnepanelen. Effecten, mogelijkheden, frisse ideeën; • Welke zichtbaarheid krijgt het park? Aarden wal, heggen, etc. Tekeningen maken, creativiteit en denken in mogelijkheden zijn zoal wat competenties. Zie de onderstaande link voor meer info.

Zalencentrum Schaaf is een verzamelgebouw waar iedereen die een idee heeft aan de gang kan gaan. Het zalencentrum wil een multifunctioneel centrum worden dat aansluiting heeft met de wijk. Er zijn tal van ideeën die uitgevoerd of uitgezocht kunnen worden. Er zijn ideeën om de gevel te bekleden met groen en om daken te vergroenen. Aan jou om dat uit te zoeken en om te kijken of e.e.a. vanuit een fonds betaald kan worden. Verder zijn er plannen om de buurt te vergroenen en de buurt te betrekken bij allemaal groene initiatieven. Zo ligt er een plan om de wijk met zijn eigen problematiek te vergroenen in samenwerking met de bewoners. Een plan van aanpak zal geschreven moeten worden. Wil je "out …

Studenten hebben in het kader van hun project een nachttuin ontworpen. Dit geïntegreerd in een camperplaats (Zie foto). De studenten hebben het plan gepresenteerd en deze is goedgekeurd. De tuin zal gerealiseerd moeten worden. Hierbij werk je samen met een hovenier.    

Gedacht wordt aan het realiseren van een sterrentafel op een heuvel (Zie tekening). Deze heuvel zal ingeplant worden met nachtplanten, bijen en vlinderplanten. Daarnaast is behoefte aan het inventariseren van het nachtleven. In het kunstwerk (zie foto) is een vleermuizenkasten geïntegreerd. Het geheel kan digitaal ingemeten worden en in kaart gebracht worden. Daarnaast is een onde…

Beschrijving bedrijf VOF Melkveebedrijf de Groot is een melkveebedrijf van ouders Jehannes en Els de Groot, samen met dochter Marije en zoon Jorrit. Op het bedrijf zijn 90 melk en kalfkoeien aanwezig, die vanaf eind januari in 2 GEA robots gemolken zullen worden. Naarst het melkvee zijn er ongeveer 25 pinken en 25 kalveren op het bedrijf aanwezig. Bij het bedrijf is 66 ha land aanwezig. Het land is allemaal grasland wat wordt gebruikt voor het weide van melkkoeien en jongvee, en voor het maken van lasagnekuilen. Het voeren op het bedrijf wordt gedaan door een loonbedrijf. Beschrijving & doel van de opdracht Per 1 mei 2020 zijn dochter en zoon Jorrit in …

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf met 265 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Totaal 127 hectare grasland waarvan 12 hectare mais en 3 voerbieten. Er zijn in totaal 4 medewerkers waarvan 2,5 familie. Machine werk Bijna alle landwerkzaamheden in eigen beheer behalve de mais en bieten teelt. Daarnaast produceert het bedrijf nog +/- 450.000 kwh zonne-energie.   Beschrijving & doel van de opdracht Zo veel mogelijk eiwit van eigen land halen wordt steeds belangrijker. Om het gras efficiënt te benutten kun je het beste zomerstalvoeren. Maar is dit ook economisch gezien interessant? Of kunnen de koeien dit het beste zelf gaan halen door beweiding? De boe…

Beschrijving bedrijf Greet en ik hebben een melkveebedrijf in Oldeberkoop. We melken daar ruim 140 koeien met 65 stuks jongvee. De productie van de koeien is nu 9000 kg. Het aantal ha is 76. De huiskavel is 50 ha en de 3 veldkavels zijn samen 26 ha. We hebben 15ha mais en verder gras. Onze zoon is voornemens het bedrijf over te nemen en komt na afronding van de opleiding in de maatschap. We zijn aan het kijken hoe het bedrijf zich in de toekomst kan ontwikkelen. We hebben het idee om de stal uit te breiden naar 160 melkkoeien, dan moet er een stuk bij de stal aangebouwd worden. We kunnen er ook voor kiezen om in de huidige stal meer boxen te plaatsen (wachtruimte opofferen) …

Beschrijving bedrijf Een kort stukje geschiedenis Ype is hier samen met zijn vrouw naar Harlingen verhuisd in oktober 1995. Hiervoor molk Ype de koeien in Witmarsum op een grupstal. In Harlingen stond bij aankoop al een ligboxenstal voor 100 melkkoeien, al een aantal sleufsilo’s en er was meer grond bij het bedrijf, het bedrijf is door de jaren heen verder ontwikkeld. Er is 45 hectare eigen grond als huis kavel, 18 huur grond op afstand, 5 hectare eigen op afstand en nog 6 hectare in gebruik als afzet voor de mest en een beetje opbrengst in samenwerking met een plaatselijke akkerbouwer. Er zijn 130 melk en kalfkoeien en een 60 stuks jongvee de koeien worden nu nog gemolken i…

Beschrijving bedrijf In het plaatsje Boer nabij Franeker staat het melkveebedrijf van Mts. Rinze en Lineke Kleefstra. De familie bestaat uit Rinze, Lineke en hun zonen Geert, Rein, Thomas en Herre. Op het moment worden er meer dan 300 koeien gemolken. Per jaar worden er 80 stuks jongvee opgefokt, in totaal zijn er dus 160 stuks jongvee aanwezig. Bij het bedrijf is 135 ha. land aanwezig,  waarvan 25 ha. mais. De koeien worden gemolken in een recent gebouwde ligboxenstal met 2x16 rapid exit melkstal.   Beschrijving & doel van de opdracht Gemiddeld kalven vaarzen af rond de 26 maanden. Door het jongvee op jongere leeftijd te laten afkalven krijg je la…

Beschrijving bedrijf Melkvee 165 Jongvee 115 Productie 10.000 kgm 4.3% vet en 3.45% eiwit Grond 86 hectare grasland   Het bedrijf wordt gerund door vader en zoon. Ritske is bezig met overname van het bedrijf. Daarnaast is op een aantal vaste momenten in de week losse hulp. Alleen het hakselen van de graskuil wordt door de loonwerker gedaan verder worden alle werkzaamheden op zowel het bedrijf als in het land zelf gedaan. Gedurende de zomer worden de koeien geweid en in de nacht bijgevoerd op stal. Weidegang is een vereiste van het bedrijf voor draagvlak in de maatschappij en extra melkopbrengsten.   Let op het bedrijf groeit dit jaar door naar 175 koeien en 125 jon…

Beschrijving bedrijf Jan (1968) en Marjan (1970) Visser-Dijkstra hebben samen een maatschap gelegen in Molkwerum, Zuidwest Friesland. Het bedrijf doen ze voornamelijk met zijn tweeën. Samen hebben ze vier kinderen gekregen. Sjoerdtje (1993), Anneke (1995), Klaas (1998) en Jetske (2000). Van de vier kinderen is er één kind potentiële opvolger, Klaas zal tevens contactpersoon zijn voor de opdracht. Het melkveebedrijf in het Zuidwesten van Friesland heeft een Aerius berekening gedaan. De NB-vergunning komt uit het jaar 1997 en is daarmee niet toereikend voor het huidige aantal vee. Er is een vergunde ruimte voor 130 melkkoeien en 77 stuks jongvee plus 3 paarden en 20 schapen. D…

Beschrijving bedrijf Familiebedrijf gerund door vader, moeder en zoon. Melken 135 melkkoeien (inclusief droogstaande koeien) met 80 stuks jongvee. Het bedrijf zit op zand/veengrond en bewerkt 80 hectare. Hiervan is 11 hectare maïsland en de rest grasland. Productie is 8870 kg melk met 4.03% vet en 3.62% eiwit. De koeien krijgen zoveel mogelijk vers gras binnen d.m.v. weidegang en zomerstalvoeding. Alle werkzaamheden worden door het gezin, stagelopers en enkele losse krachten uitgevoerd. Op het bedrijf wordt er tweemaal daags traditioneel gemolken in een 2x8 visgraat uit 1978. Deze is technisch nog goed, alleen met gehele melkproces kost dagelijks meer dan 6 uur arbeid. Beide…

Beschrijving bedrijf Wij melken in Boijl 125 koeien met bijbehorend jongvee. We hebben 73 hectare grond in gebruik. We hebben een samenwerking met een akkerbouwer en melken in een melkstal. Beschrijving & doel van de opdracht Tijdens de speurtocht naar een zo koe vriendelijk mogelijk boxbedekking denkt menig melkveehouder aan zand. Het heeft voordelen boven zaagsel of een matras. Maar negatieve verhalen zijn er ook. Jullie gaan op onderzoek uit. Zorgt zand werkelijk voor een hoger saldo per koe? Eisen eindproduct: -Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht -Schakel een expert in die jullie meer ov…

Beschrijving bedrijf Het bedrijf is een typisch gezinsbedrijf. Jan en Tineke hebben drie kinderen van 23, 22 en 19 jaar oud. De werkzaamheden worden door Jan / Tineke en Wilco uitgevoerd. Er worden 190 koeien door drie robots gemolken, daarnaast zijn er nog 120 stuks jv. Het grote landwerk (kuilen, bemesten en mais) wordt door de loonwerker uitgevoerd. We zijn ons aan het oriënteren op welke manier we ons bedrijf kunnen versterken. Een mogelijkheid hierin is verbreding.   Beschrijving & doel van de opdracht Het aantal melkveehouders dat op hun bedrijf een tweede tak ontwikkelt, blijft groeien. De verbrede landbouw professionaliseert en neemt in rap…

Beschrijving bedrijf Op dit melkveebedrijf worden 135 koeien gemolken en er worden 70 stuks jongvee gehouden exclusief de 15 Angus pinken voor lokaal vleesverkoop. Er wordt driemaal daags gemolken wat resulteert in een gem. productie van ruim 11.000kg melk. Het beschikt over ruim 80 ha (zand)grond waarvan elk jaar een deel wordt verhuurd aan een akkerbouwer (aardappelen). Er wordt geen weidegang toegepast en nagenoeg al het landwerk wordt uitbesteed incl. voeren. Gras schudden en harken wordt zelf gedaan. De focus ligt op de melkkoeien om die optimaal te laten presteren en zo een hoge productie te realiseren. Rienk (33) werkt nog 32 uur buitenshuis en Roelof (63) is overdag …

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf gevestigd te Sibrandahus, 200 melk- en kalfkoeien, 1.970.000 kg melk, AH-melkstroom. 123 hectare grond in gebruik. 2e locatie in Damwald, hier is (een deel van) het jongvee gehuisvest.   Beschrijving & doel van de opdracht Uit onderzoek is gebleken dat nog steeds bij meer dan de helft van de agrarische bedrijven sprake is van asbesthoudende materialen. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Daarom blijft de opdracht om asbest uit onze omgeving te verwijderen voor al deze partijen relevant, ook zonder wettelijk verbod. De overheid stimuleert asbestsanering. In deze opdracht gaan jullie de mogelijkhede…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf met 185 koeien, 70 stuks jongvee en 77 hectare grasland met 13 hectare mais. Beschrijving & doel van de opdracht Veel melkveebedrijven voeren gemengd (gemiddeld >60%). Koeien kunnen niet selecteren en krijgen altijd gelijkmatig voer, dezelfde hap. Dit is goed voor o.a. de penswerking en de gezondheid van de koe en dat levert vaak een hogere melkproductie op. Maar het brengt ook extra kosten met zich mee. Het is belangrijk om een goede afweging te maken in het gekozen voersysteem. Zeker nu zuivelverwerkers veel waarde hechten aan het energieverbruik. Ongemengd voeren brengt veel lagere kosten met zich mee. In deze o…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf met 185 koeien, 70 stuks jongvee en 77 hectare grasland met 13 hectare mais. Beschrijving & doel van de opdracht Vaak is het uitbesteden van alle mechanisatie voordeliger dan alles zelf doen. Vaak, want dat gaat niet altijd op. Uiteindelijk is de specifieke bedrijfssituatie bepalend. Dit bedrijf wil proberen de bewerkingskosten te verlagen en jullie gaan hem daarbij helpen. Jullie brengen de huidige bewerkingskosten van het bedrijf in beeld en gaan dit vergelijken met soortgelijke bedrijven. Eisen eindproduct: -Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht -Schakel …

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf met 135 melk en- kalfkoeien, gemiddelde melkproductie 8500 L, 75 ha grond in gebruik waarvan 80% gras en 20% bouwland (op afstand). Arbeid: 2,5 VAK (binnen de VOF). Bijna alle voorkomende werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd. Beschrijving & doel van de opdracht Om kosten te besparen kun je als melkveehouder de opfok van jongvee uitbesteden. Bovendien hoef je zo niet te investeren in extra stalruimte en kun je binnen de beschikbare kilogrammen fosfaat meer melken. Maar het uitbesteden van jongvee kent ook nadelen. In deze opdracht onderzoeken jullie de voor-en nadelen voor het uitbesteden van het jongvee. Wa…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf met ruim 100 koeien Beschrijving & doel van de opdracht De melkprijs staat al jaren onder druk en de mogelijkheden voor schaalvergroting nemen af. Daarentegen is de markt voor biologische zuivel groeiende. Maar is het wel mogelijk om te schakelen van een gangbaar melkveebedrijf naar een biologisch melkveebedrijf en wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Is het omschakelen naar biologisch wel financieel interessant? Eisen eindproduct: -Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht -Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen -Maak een S…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf met ruim 100 koeien Beschrijving & doel van de opdracht Dit jaar doorbrak de melkrobot de grens van 25% marktaandeel in Nederland. Al jaren betreft meer dan 50% van de verkochte melkinstallaties een melkrobot. Ook dit bedrijf denkt erover na. Maar wat zal het automatisch melken voor invloed hebben op de bedrijfsvoering, zowel financieel als operationeel? Wat zijn de benodigde investeringen en jaarlijkse kosten? En nog belangrijker wat levert het op? Eisen eindproduct: -Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht -Schakel een expert in die jullie meer over dit onde…

www.deprincenhof.nl De princenhof is een lagere school Plein aan de Prinsessenweg 2 De werkzaamheden bestaan uit het lezen van de tekening en uitzetten a.d.h.v. de tekening. verwijderen tegels, aanbrengen grond, plaatsen bomen en bankjes er omheen conform tekening vierdejaars      …

De Tille 13, Giekerk     Volkstuin de Singelwrotters Singelwrotters is een vereniging van mensen met een groente/fruittuin Onze missie is:  Voor je plezier en ontspanning groente, bloemen en fruit telen in evenwicht met de natuur Onze wens: Met een insectenhotel willen we een bijdrage leveren aan het in stand houden van het ecosysteem. Het aantrek- ken van insecten helpt bij het bestuiven van de gewassen in de tuin en helpt bij de natuurlijke bestrijding van bladluizen en rupsen. Wij willen graag door studenten dit insectenhotel laten bouwen. Alle beschikbare middelen worden verstrekt. Gereedschap in overleg. Wat verwachten wij van jou:   Dat je handig bent in bouwen en timmeren.

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf van de familie schaap is gevestigd in Ypecolsga. Het melkvee produceert jaarlijks rond de 1,2 miljoen liter melk met 3 Lely melkrobots. Er wordt gebruik gemaakt van 82 hectare grond. Beschrijving & doel van de opdracht Overal ter wereld zorgen de activiteiten van bedrijven, waaronder melkveebedrijven, voor de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen warmen de aarde op, waardoor ons klimaat en het ecosystemen onder druk komen te staan. Op de boerderij komen broeikasgassen vrij onder andere bij het verbruik van energie en bij de productie van melk. Je ziet daarom steeds meer melkveehouders hard werken om hun CO2-voet…

Beschrijving bedrijf Biologisch melkveebedrijf met 100 koeien en een zorg tak Beschrijving & doel van de opdracht Het telen van biologische mais is niet eenvoudig en brengt hoge kosten met zich mee. Vogel en onkruidbestrijding zijn noodzakelijk om een goede opbrengst te generen. Een goede opbrengst is weer nodig om de kosten te drukken. Na een aantal jaren zelf biologische mais te hebben geteeld heeft deze ondernemer genoeg ervaring en cijfers om jullie goed op weg te helpen. Aan jullie de taak alle kosten en opbrengsten op een rijtje te zetten en te vergelijken met andere bedrijven. Is het wel rendabel? Wat is er nodig om het rendabel te houden c.q. re…

Beschrijving bedrijf Het bedrijf is gevestigd in Eagum heeft 215 melkkoeien 135 stuks jongvee, 90 ha waarvan 12 ha beheers land. De melkproductie ligt op 11.000 kg melk per koe. In 2013 nieuwe stal gebouwd voor 250 melkkoeien. We melken met 4 de Laval melkrobots. We voeren momenteel met een blokkenwagen en we doen aan zomerstalvoeren met de opraapwagen. Het mest uitrijden, kuilen, maaien en grondbewerking wordt uitbesteed door loonwerker. De arbeidsbezetting is 2,2 vak. Beschrijving & doel van de opdracht Steeds meer melkveebedrijven lopen tegen de grenzen van hun arbeid aan of zijn aan vervanging toe van hun huidige voermengwagen. Het laten voeren door…

Beschrijving bedrijf Bart (61), Annie (58) en Reinier (33) van der Steege houden in Altsjerk (Frl.) 190 melkkoeien op 2 locaties. De gemiddelde melkproductie is 10.000 kg melk per koe per jaar met 4 % vet en 3,45 % eiwit. Van de 120 hectare is 90 hectare (huis)kavel, 15 hectare mais en 15 hectare met agrarisch natuurbeheer. Op één locatie worden jaarrond 80 koeien gemolken met een VMS310 melkrobot van Delaval. Beschrijving & doel van de opdracht Een perceel waar 5 jaar mais op is geteeld moet weer opnieuw ingezaaid worden. Maar deze keer geen mais. Maar wat wel? Gras of een ander gewas? Met de stijgende krachtvoerprijzen is dit misschien wel het moment …

Beschrijving bedrijf: Wij hebben een melkveebedrijf met 185 melkkoeien en 100 stuks jongvee. De melkkoeien, drogen en de nuka’s op de van harinxmaweg 23 en het overige jongvee op het Aldhof 1 te Olterterp. We hebben het afgelopen jaar 1,75 miljoen kg melk geleverd met 43500 KW stroom en met 5006 M3 gas. We melken in de 2x10 DeLaval melkstal en zijn per dag 5,5 uren aan het melken. Op het gras en mais hakselen na doen we het meeste landwerk zelf. Samen met mijn vader en nog een arbeider voor 20 uren zetten wij het werk om. Beschrijving & doel van de opdracht Sinds 1 juli 2019 hebben (melkvee) bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbr…

Beschrijving bedrijf We melken ongeveer 65 koeien met een Lely robot en houden zo’n 50 stuks jongvee aan. Het is een gezinsbedrijf. Het gezin bestaat naast ons uit Anna (13), Rick (11) en Chris (8). Jaap werkt naast het bedrijf parttime als stieradviseur bij Semex en Ina werkt naast het bedrijf parttime in het onderwijs. We worden 1 dag in de week ondersteunt door een medewerker. Dierwelzijn hebben we hoog in het vaandel. Aan de verzorging van de dieren wordt veel aandacht besteed. We produceren zo’n 12.000 liter per koe op jaarbasis. Qua exterieur scoren we landelijk hoog. We willen qua exterieur een goed uitgebalanceerde koe in de stal, gezond en vitaal, zodat de koe veel …

Beschrijving bedrijf Melkvee en fokveebedrijf Koepon is gevestigd in Noord Groningen. Het bedrijf is mede bekend om de fokkerij activiteiten, excursies en omvang van het bedrijf. Beschrijving & doel van de opdracht Onderzoeken of de dieren met de hoogste genetische aanleg als jong kalf ook later als vaars en koe eveneens de betere dieren zijn die bovengemiddeld scoren voor de destijds genetisch onderzochte kenmerken die als kalf ook (ruim)bovengemiddeld waren t.o.v. de andere dieren in de veestapel. De 3 hoofdonderdelen om te onderzoeken betreffen: Productie: kg melk, vet % , eiwit %, kg vet en kg eiwit Exterieur: scores voor: frame, t…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf met 50 koeien zonder jongvee, melkend met robot, 60 ha, kaasmakerij en SVR-camping. Beschrijving & doel van de opdracht Het bedrijf heeft ruimte om 12 koeien extra te melken. Maar is dit financieel interessant om er de benodigde investeringen voor te doen? Kunnen jullie een meer jaren plan maken met bijbehorende tijdlijn om door te groeien naar een 2e robot. Eisen eindproduct: - Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht -Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen -Breng de benodigde investering(en) in kaart, wat gaat het ko…

Beschrijving bedrijf Op dit melkveebedrijf worden momenteel 110 koeien gehouden. Vanaf oktober 2019 worden deze koeien gemolken met 2 Lely a5 robots.  Het bedrijf beschikt over 78 stuks jongvee. In totaal is er 80 ha grond waarvan 20 ha gepacht wordt. De huiskavel van het bedrijf bedraagt 10 ha. Het bedrijf zit volledig op zandgrond. Er wordt 13 hectare mais verbouwd. Op het bedrijf wordt weidegang toegepast, voor zowel de melkkoeien als de kalveren en de drachtige pinken. De droge koeien blijven binnen maar er wordt t.z.t. een uitloop met zandbodem voor deze koeien gecreëerd, zodat ze wat meer kunnen bewegen en wat comfortabeler kunnen liggen. Het rollend jaar gemiddelde zi…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf in Bakkeveen. Er worden momenteel ruim 400 koeien gemolken. De koeien worden door 6 melkrobots gemolken van Lely, en gevoerd door een vector voersysteem van Lely. Het landwerk wordt allemaal uitbesteed aan de loonwerker. Beschrijving & doel van de opdracht Met de toenemende (maatschappelijke) druk blijft weidegang een hot item. Hoe kunnen we ons bedrijf op een praktische en werkbare manier toekomst bestendig maken (of behouden). Is weidegang daarbij noodzakelijk en hoe kunnen we dat gaan realiseren? Eisen eindproduct: -Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht -…

Beschrijving bedrijf Melkveebedrijf met 185 koeien, 70 stuks jongvee en 77 hectare grasland met 13 hectare mais. Beschrijving & doel van de opdracht Steeds meer melkveebedrijven lopen tegen de grenzen van hun arbeid aan of zijn aan vervanging toe van hun huidige voermengwagen. Het laten voeren door de loonwerker wordt populairder. Arbeid en voerkwaliteit zijn de belangrijkste redenen. Toch zijn er ook voldoende redenen te bedenken om het zelf te blijven doen. Op internet is er voldoende informatie en ervaringen van veehouders te vinden. Uiteindelijk is de specifieke bedrijfssituatie bepalend. Eisen eindproduct: -Bezoek het bedrijf en m…

Beschrijving bedrijf Op dit melkveebedrijf worden momenteel 180 koeien gehouden. Deze worden gemolken met Lely a2 robots.  Het bedrijf beschikt over 110 stuks jongvee. In totaal is er 270 ha grond waarvan 70 ha grasland en 25 ha maïs. De rest is bedoeld voor akkerbouw. Het bedrijf zit volledig op kleigrond. Op het bedrijf wordt deel-weidegang toegepast, dit betekent alleen weidegang voor jongvee en droge koeien. Het rollend jaar gemiddelde vorig jaar was zit op 11.500 kg melk met 4,33% vet en 3,52% eiwit. Op het bedrijf wordt bijna al het landwerk uitbesteed. De focus ligt volledig op de koeien. Gezondheid van de koe staat voorop, hoge melkproductie moet een gevolg zijn van …

Beschrijving bedrijf: MTS Feenstra is een familiebedrijf gevestigd in Allingawier. Op het bedrijf worden op dit moment 120 koeien gemolken in een 2x12 rapid exit melkstal. Daarnaast zijn er op het bedrijf nog zo'n 100 stuks jongvee aanwezig. Het bedrijf wordt gerund door vader, dochter en schoonzoon. Het bedrijf verzorgd zelf het maaien, schudden en wiersen tijdens het kuilen. De mest wordt met eigen tank uitgereden.  Het bedrijf bewerkt 75 hectare grond waarvan 12 hectare snijmais. MTS Feenstra melkt volgens de VLOG standaard. Dit houdt in dat de koeien geen voer krijgen welke genetisch is gemanipuleerd. Ook wordt er weidegang toegepast. Beschrijving & doel van …

Beschrijving bedrijf Loon- en Grondverzetbedrijf Sjoerd Nauta is actief in de agrarische sector en in de grond-, weg- en leidingbouw. Sinds de oprichting in 1985 heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot betrouwbare, sterke speler binnen de sector. Loon- en grondverzetbedrijf Sjoerd Nauta onderscheidt zich door met kennis van zaken en met passie opdrachten voor te bereiden en uit te voeren. Er wordt veel aandacht besteed aan het werk, de medewerkers en het werkmaterieel zodat doeltreffend samen gewerkt kan worden en adequaat kan worden gereageerd op problemen. Met vaste medewerkers en moderne machines worden jaarlijks een groeiend aantal klanten geholpen met diverse agrarische w…

Beschrijving bedrijf Het bedrijf Mulder Agro is gevestigd in Kollumerzwaag. Vanuit hier is het actief met toelevering en advisering van melkveehouders, akkerbouwers, hobby veehouders en tuinders. Het bedrijf bezit een agrarische winkel en loodsen waar goederen in worden opgeslagen. Daarnaast verhuurt Mulder Agro verschillende landbouwvoertuigen en machines zodat de akkerbouwer of veehouder specifieke werkzaamheden zelf uit kunnen voeren. Mulder Agro streeft naar een beter "bodemleven". Wij zijn ervan overtuigd dat een gezonder gewas, en daardoor ook een gezonder leven begint bij een gezonde bodem. In ons assortiment hebben wij dan ook verschillende producten die helpen dit t…

Beschrijving bedrijf: Dit loonbedrijf is ontstaan in 1927. Pake Gerrit Douwe is toen begonnen met paard en wagen. In 1969 nam zoon Arjen het bedrijf over met 4 trekkers, en ging vanaf toen verder met het merk “Fiat”. Dit is nu nog steeds terug te vinden in de terracottakleur “New Holland”. Vanaf 1993 is het loonbedrijf in handen van Gerrit Douwe en Vogeltje. Sinds 2012 is Tjeerd medefirmant. Er zijn inmiddels 12 New Holland trekkers. De werkzaamheden zijn hoofdzakelijk agrarisch. Daarnaast doen wij ook diverse opdrachten voor bedrijven, particulieren en overheidsinstellingen.   Beschrijving & doel van de opdracht Op dit moment hebben we…

Er ligt een heuvel voor de kantine van de sport vereniging. Hier stond Hedera op. Het idee is om er een mooi speel parkoers door aan te leggen. Later kan dan de weide ingezaaid worden met een bloemenmengsel. Er moet een ontwerp  en een uitvoeringsidee gemaakt worden. Hierna zal er uitgevoerd moeten worden a.d.h.v. een plan.       &nbs…

De organisatie wil graag uitgezocht hebben wat ze graag naar buiten willen uiten. Dat kan in beeld vastgelegd worden. Vanuit deze beelden kan een collage gemaakt worden van foto's. Na goedkeuring door het bestuur worden de beste foto's gebruikt voor een publicatiebord aan de weg.…

Landgoed Mariahoeve bezit een landgoed van 43Ha. Veel van deze gronden worden natuurlijk beheerd. Er komt wild voor, maar ook weidevogels. Er is behoefte om de predatie goed in beeld te krijgen. Men wil graag een inventarisatie naar soorten. A.d.h.v. cameravallen zal het gebied geïnventariseerd moeten worden op fauna. Ook de flora heeft aandacht nodig. Geïnventariseerd kan worden wat er staat en waar de verschillende plantensoorten voorkomen in het gebied. Door jaarlijks te monitoren kunnen we evt. het beheer aanpassen.

Beschrijving bedrijf Modern melkveebedrijf gelegen te Ypecolsga. Er worden ruim 250 koeien gemolken in een 2x20 zij aan zij melkstal. De huidige melkproductie zit momenteel rond de 12.000 kg melk per koe per jaar bij 2x daags melken. Het landwerk wordt (op mest uitrijden na) volledig in eigen beheer uitgevoerd. Het bedrijf heeft in totaal 120 hectare beschikbaar voor het telen van ruwvoer. Beschrijving & doel van de opdracht Overal ter wereld zorgen de activiteiten van bedrijven, waaronder melkveebedrijven, voor de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen warmen de aarde op, waardoor ons klimaat en het ecosystemen onder druk komen te staan. Op de boe…

Op de camping bevind zich een grote waterpartij. Deze is momenteel geheel door waterplanten overwoekerd. Het recreatiepark weet niet wat ze hier aan moeten doen om de vijver weer geschikt te krijgen voor vissers.(Hengelsport). Aan jouw de taak om met alternatieve maatregelen te komen om 1 de vijver te behouden en 2 om er weer te kunnen vissen. Je komt met advies na onderzoek en na een presentatie kan er een werkplan gemaakt worden om de maatregelen uitte voeren. Jij neemt daarin de leiding. Je houdt rekening met de wet Natuurbescherming.

http://tcgoutum.nl   Werk 1 of meerdere ontwerpplan(nen)  uit, voor het vergroten van de biodiversiteit op de Tennisvereniging Goutum en presenteer deze aan het bestuur van de Tennisvereniging. Maak gebruik van het adviesrapport "Meer biodiversiteit op de tennisvereniging Goutum" en eigen onderzoek ter plaatse . Neem voor meer informatie contact op met F. Berends     Plantenkennis, ontwerpen/tekenen, presenteren…

Organiseren van een kerstworkshop voor ouderen. Ouderen waarvan een aantal met "handproblemen"  v.w.b. kracht.   Locatie:    Boudewijnflat Bolsward Beschikbaar Budget 8,00 p.p Datum uitvoering:   12-12-2019 (19.30 uur - 22.00 uur)…

NORDWIN0561 Aanvraagformulier Regio-leren (hf) wadlopen 04-19   Terrein bij het wadloopcentrum meer natuurlijk inrichten. Meer waarde voor de natuur gericht op vogels en insecten. Onderhoudsvriendelijk inrichten van het terrein.…

In het kader van het instandhouding weidevogels wordt er een vossen, marter raster geplaatst rond het weidevogelgebied. Opdrachtgever is Staatsbosbeheer, Koudum. Activiteiten vinden plaats vanaf februari 2020   Voorwaarden:  Je hart ligt bij de weidevogels en je weet van aanpakken dan is dit een klus voor jouw!!    …

Binnen de muren van het MCL liggen een aantal patiotuinen die in het verleden ontworpen zijn door tuinarchitect Mien Ruys. Deze tuinen zijn vervallen en hebben nodig een opknapbeurt nodig. Samen met hoveniersbedrijf Snoek mag jij meedenken en ontwerpen. Nadien kan je dan ook meewerken in de aanleg en/of de aansturing op je nemen. Omdat de tuinen inpandig liggen is een heel goede voorbereiding een must. (afdelingen en/of gangpaden zullen moeten sluiten. Hygiëne etc. zijn zal wat aspecten.   Ben jij die regelneef dan zoeken wij jou of jullie voor deze uitdagende klus. p.s. je wordt gekoppeld aan hoveniersbedrijf Snoek.

Ontwerp, tekenen en aanleg van een duurzaam gebouw. In dit gebouw dienen de volgende ruimtes te komen: twee toiletten, een douche en hout gestookte sauna. Het gebouw moet opgaan in het landschap.  

Ontwerpen , uitmeten en aanleggen van een rolstoel vriendelijk pad. http://www.lichtfontein.nl info@lichtfontein.nl  …

Aanleg in een al bestaande tuin, van een op kleur en de elementen ingedeelde tuin. Herindeling van een bestaande tuin. Eerst komen met een tuinontwerp. Rekening houdend met de elementen Aarde, water, vuur, lucht en schoonheid. zie verder:  www.lichtfontein.nl   info@lichtfontein.nl    

Het is de wens om in de tuin van het Fries Landbouwmuseum verschillende (Friese) gewassen te tonen aan het publiek en dus de bezoekers. Hiervoor moet de inrichting op orde worden gemaakt middels een plan waarna uiteindelijk een juiste en goedgekeurde inrichting uitgevoerd en gemaakt moet worden. Dit is in samenwerking met en met goedkeuring van het bestuur en de directie van het museum.…

Tussen het terrein van Wetsus en de waterspeelplaats wordt over het terrein van Comenius een lichtgevend wandelpad aangelegd. Dit pad wordt twee keer onderbroken door een rak (kleine sloot). Hiervoor moeten twee bruggen aangelegd worden. Omdat er een smalle strook land beschikbaar is voor het wandelpad moeten beide bruggen hier goed op aansluiten. Het gaat om een voorlopig pad (10 jaar) hier moet ook het ontwerp en constructie van de bruggen op worden afgestemd. Als studenten moet je minimaal 3 schetsontwerpen kunnen aanleveren voor twee smalle bruggen voor voetgangers. Het hoeven dus nog geen in detail uitgewerkte ontwerpen te zi…

De Recycle Boulevard in Leeuwarden is geen gewone kringloopwinkel.  Het is een ontmoetingsplek die plaats biedt aan een kringloopwinkel plus, een werkplaats, een leeromgeving en met duurzame pop-up winkeltjes. Een inspiratieplek op het gebied van hergebruik en recycling. Deze nieuwe winkel biedt plaats aan groot aantal organisaties en activiteiten onder één dak. Binnen het pand is alles nagenoeg circulair ingericht en georganiseerd. Graag wil men om het pand heen, de buitenruimte, ook die focus. De opdracht is dan ook; creëer een circulaire of duurzame (show)tuin voor de Recycle Boulevard. Schets, ontwerp en maak dit samen met jouw team van studenten en eventueel bedrijven die hierbij kunnen…

Rond de waterbar hebben we afgelopen jaar sawa's aangelegd . Ook zijn er drijvende tuinen aangelegd. Samen met het waterrijke gebied rond het terrein is er behoefte om een beheerplan te maken voor het gebied. Wie ben jij: Je hebt affiniteit met de natuur, je weet wat er moet gebeuren en kan planmatig werken zijn zo wat skills die erg handig zijn. Ook ben je op de hoogte of wil jij je verdiepen in de wet natuurbescherming. Deze wet gebruik je voor een goed en gedegen plan. Je kent de planten en de dieren en weet hoe ze lev…

Camping in ontwikkeling. Bestaande gebouwen zijn sterk verouderd en hebben een opknapbeurt nodig. Op het gebied van technische werken aan gebouwen kan je hier je hart ophalen. Veel schilderwerk, sloopwerk, kabels en leidingen etc. etc.   …

Een camping zonder speelplaats is geen camping. Op de Poelpleats willen ze daarom een speelplaats realiseren. De kinderen kunnen zich vermaken en ouders hebben even rust om bij te komen. Aan jouw om een speelplaats te ontwerpen, te begroten en aan te vragen bij de gemeente. Nadat alles veilig is bevonden en de logboeken in orde zijn kan tijdens het seizoen de speeltuin geopend worden. Mooie opdracht van planvorming tot realisatie. …

Bij de waterbar zijn drie waterbakken aangelegd. Allen met een heel verschillende waterkwaliteit en vegetatie. Wij willen graag weten wat de kwaliteit is van dit water. Je kunt onde…