Resize the map
74 Resultaten
Refine Search
Niveau
Opleiding
Periode
Aantal studenten
Loading

NDC mediagroep organiseert op 12 okt een beurs in de grote kerk in Leeuwarden. Ter opfleuring ligt er een opdracht om de kerk met bloemwerk aan te kleden. Een mooie uitdaging om jouw werkstuk in de schijnwerpers te zetten. …

NORDWIN0561 Aanvraagformulier Regio-leren (hf) wadlopen 04-19   Terrein bij het wadloopcentrum meer natuurlijk inrichten. Meer waarde voor de natuur gericht op vogels en insecten. Onderhoudsvriendelijk inrichten van het terrein.…

  Eindproduct project: Een aantal vlogs over de (school)activiteiten bij PMO PMO houdt zich bezig met het organiseren van diverse activiteiten en evenementen zoals bedrijfsuitjes en - trainingen. Ze spelen een educatieve rol binnen paardensport en –houderij maar ook dierhouderij. PMO gaat steeds nauwer samenwerken met Nordwin College. Steeds meer (praktijk)lessen worden op deze locatie uitgevoerd en verzorgd. Om deze activiteiten meer te promoten wil PMO gaan vloggen. In deze vlogs laten jullie zien welke activiteiten allemaal op PMO plaatsvinden.…

Stichting Maeykehiem bestaat 50 jaar en dat moet in september gevierd worden in een nieuw aan te leggen tuin. De stichting werd in 1965 opgericht op initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. In 1969 zijn de eerste vier bewoners bij Maeykehiem gekomen. De naam Maeykehiem is afkomstig van Marijke Meu, de erenaam voor Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel. Aan jullie de taak om voor Stichting Maykehiem deze tuin te gaan ontwerpen en uiteindelijk het ontwerp uit te voeren. Op het wensenlijstje staat onder andere het ontwerpen en aanleggen van een bloemen, vlinder, bijen of kruidentuin rondom ons restaurant. Uiteraard ga je in goed overleg met de opdrachtgever. Voor de…

Stichting Maeykehiem werd in 1965 opgericht op initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. In 1969 zijn de eerste vier bewoners bij Maeykehiem gekomen. De naam Maeykehiem is afkomstig van Marijke Meu, de erenaam voor Prinses Maria Louise van Hessen-Kassel. Op het terrein van Stichting Maeykehiem lopen diverse dieren rond. Het doel van de opdracht is het maken van een voederschema voor de dieren op de Bolder. Er lopen een drietal geiten, een pony, een ezel, een eend, twee kalkoenen, twee varkens, vogels, konijnen, meerdere kippen. Het uitgewerkte voedingsschema moet te gebruiken zijn door mensen met een verstandelijke beperking welke niet kunnen lezen. Denk hierbij aa…

Doel: Het maken van een box vol herinneringen door middel van foto's, materialen en voorwerpen. Inhoud van het project: Reminiscentie is een methode om herinneringen uit het verleden naar boven te halen en in het heden vorm te geven. Deze methode wordt veel gebruikt bij ouderen met dementie. Reminiscentie doet beroep op datgene wat de oudere nog kan. Dit is een verademing voor mensen die continue worden geconfronteerd op afnemende capaciteiten. Op deze manier kunnen de ouderen zichzelf presenteren zoals zij zichzelf zien en kunnen daarmee hun eigen identiteit bewaren. Voor ouderen die hun oriëntatie in het heden kwijt zijn, kan de oriëntatie in het verleden zorgen voor meer grip op hun leven…

Doel van de opdracht: Op deze manege staan meerdere paarden. Sommige paarden/pony’s worden gebruikt in de lessen, andere paarden/pony’s zijn van particulieren die hun paard op deze manege gestald hebben. Manege Poptaruters wil graag een onderzoek naar de mate van wormbesmetting op hun bedrijf. Welke paarden zijn wel/niet dragers van wormen. Om welke wormen gaat het? Wanneer jullie dit geïnventariseerd hebben, gaan jullie een plan schrijven, om de wormbesmetting onder controle te krijgen. Wat moet er gedaan worden? Jullie gaan een uitgebreid sta…

In het kader van het instandhouding weidevogels wordt er een vossen, marter raster geplaatst rond het weidevogelgebied. Opdrachtgever is Staatsbosbeheer, Koudum   Voorwaarden:  Je hart ligt bij de weidevogels en je weet van aanpakken dan is dit een klus voor jouw!!    …

Dagcentrum Aldlan (Kwadrantgroep) Gezamenlijk komen tot een opzet om voor dementerende ouderen een bloemsierkunstcursus of workshop te gaan geven. Voorwaarde: Enige kennis of ervaring met dementerende ouderen.    …

Binnen de muren van het MCL liggen een aantal patiotuinen die in het verleden ontworpen zijn door tuinarchitect Mien Ruys. Deze tuinen zijn vervallen en hebben nodig een opknapbeurt nodig. Samen met hoveniersbedrijf Snoek mag jij meedenken en ontwerpen. Nadien kan je dan ook meewerken in de aanleg en/of de aansturing op je nemen. Omdat de tuinen inpandig liggen is een heel goede voorbereiding een must. (afdelingen en/of gangpaden zullen moeten sluiten. Hygiëne etc. zijn zal wat aspecten.   Ben jij die regelneef dan zoeken wij jou of jullie voor deze uitdagende klus. p.s. je wordt gekoppeld aan hoveniersbedrijf Snoek.

Ontwerp, tekenen en aanleg van een duurzaam gebouw. In dit gebouw dienen de volgende ruimtes te komen: twee toiletten, een douche en hout gestookte sauna. Het gebouw moet opgaan in het landschap.  

Ontwerpen , uitmeten en aanleggen van een rolstoel vriendelijk pad. http://www.lichtfontein.nl info@lichtfontein.nl  …

Aanleg in een al bestaande tuin, van een op kleur en de elementen ingedeelde tuin. Herindeling van een bestaande tuin. Eerst komen met een tuinontwerp. Rekening houdend met de elementen Aarde, water, vuur, lucht en schoonheid. zie verder:  www.lichtfontein.nl   info@lichtfontein.nl    

Maatschap K en MS Tigchelaar te Wijnaldum (nabij Harlingen) worden zeugen, biggen en vleesvarkens gehouden. Momenteel gaan alle vleesvarkens op transport naar een grote slagerij en wordt er een prijs per kilo geslacht gewicht uitbetaald. Graag zouden wij willen onderzoeken of een deel (minimaal 50%) van de vleesvarkens bij “lokale” slagers kunnen worden verwerkt  en of het mogelijk is om dit vlees als regio product (Noord West Friesland) in de omgeving af te zetten. Het onderzoek bestaat uit: • Welke “lokale” slagers kunnen/ willen deze varkens verwerken/ verkopen. • Markt onderzoek naar de afzet van het varkensvlees. Denk aan slagers, maar ook aan supermarktketens, restaurants en via een we…

Voor dit bedrijf zoek je uit wat de voordelen en nadelen zijn van het landwerk te laten doen door de loonwerker maar ook wat de voor en nadelen zijn van eigen mechanisatie. Dit doe je aan de hand van offertes van loonwerker en mechanisatiebedrijf. Je kijkt ook naar de situatie op het bedrijf zoals bereikbaarheid en grondsoort en hun eigenschappen.…

In 2019 mag men niet meer gebruik maken van de sleepvoetbemester. Voor dit bedrijf ga je op zoek naar de oplossing. Je houd rekening met de wensen van de veehouder en de mogelijkheden en je vergelijkt de de kosten van de verschillende oplossingen. Ook bekijk je de gevolgen van de oplossingen wat betreft de bodem.…

Doel van de opdracht: Een overzichtelijk verslag van het tevredenheidsonderzoek onder de dierenartsenpraktijken. Inhoud van de opdracht: Binnen de opleiding paraveterinair wordt er in de 3e en 4e klas stage gelopen op de dierenartsenpraktijken binnen onze regio. De vakdocenten paraveterinair zijn benieuwd hoe goed de opleiding aansluit op het bedrijfsleven. Wat gaat goed en wat kan beter. Jullie gaan, in samenwerking met deze vakdocenten, een enquête opstellen voor deze dierenartsenpraktijken. Vervolgens word…

Doel van de opdracht: Een mooie openingsweek met activiteiten voor de bezoekers en de deelnemers. Omschrijving van de opdracht: Begin april  gaat de  Kinderboerderij Sneek weer open na een winterstop. De kinderboerderij wil deze opening feestelijk vieren. Jullie gaan, in overleg met de kinderboerderij, activiteiten bedenken en uitvoeren in het kader van deze opening.  …

Doel van de opdracht: Het ontwikkelen van een puzzeltocht met opdrachten voor kinderen van de leeftijd van 6-9 jaar. Omschrijving van de opdracht: Door een ander regioleergroepje zijn er bordjes voor bij de dierenverblijven gemaakt (houtsnijwerk met verschillende dieren). Bij deze bordjes moet nog een "educatieve" tekst geplaatst worden. Daarnaast moeten jullie een puzzeltocht maken met verschillende opdrachten waarmee de kinderen langs de dieren kunnen gaan. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 6-9 jaar. Deze puzzeltocht moet meerdere keren…

Een varkenshouder met zeugen en vleesvarkens zoekt personeel. Tijdens een rondleiding op het bedrijf wordt duidelijk wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van een nieuwe medewerker. Maak een goede taakomschrijving en bedenk waar mensen goed in moeten zijn. Wat zijn de kosten van een medewerker en maak een plan om het tekort aan personeel op te vangen met automatisering. Bedenk welke soorten van automatisering er zijn binnen de varkenshouderij en bereken hoeveel automatisering voor een varkenshouder mag kosten. Bedenk een ma…

Een varkenshouder met zeugen en vleesvarkens zoekt personeel. Tijdens een rondleiding op het bedrijf wordt duidelijk wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van een nieuwe medewerker. Maak een goede taakomschrijving en bedenk waar mensen goed in moeten zijn. Wat zijn de kosten van een medewerker en maak een plan om het tekort aan personeel op te vangen met automatisering. Bedenk welke soorten van automatisering er zijn binnen de varkenshouderij en bereken hoeveel automatisering voor een varkenshouder mag kost…

Een verplicht onderdeel van arbobeleid voeren is het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierin staat welke risico's het werk op uw bedrijf met zich meebrengt voor de werknemers. Vervolgens moet er een plan van aanpak zijn waarin staat hoe deze risico's voor de veiligheid en gezondheid worden aangepakt en wanneer dat gebeurt. Veiligheid tijdens het werken met personeel is belangrijk. Maak een risico-inventarisatie en –evaluatie voor een varkensbedrijf.…

Een verplicht onderdeel van arbobeleid voeren is het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierin staat welke risico's het werk op uw bedrijf met zich meebrengt voor de werknemers. Vervolgens moet er een plan van aanpak zijn waarin staat hoe deze risico's voor de veiligheid en gezondheid worden aangepakt en wanneer dat gebeurt. Veiligheid tijdens het werken met personeel is belangrijk. Maak een risico-inventarisatie en –evaluatie voor een varkensbedrijf.…

Een verplicht onderdeel van arbobeleid voeren is het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierin staat welke risico's het werk op uw bedrijf met zich meebrengt voor de werknemers. Vervolgens moet er een plan van aanpak zijn waarin staat hoe deze risico's voor de veiligheid en gezondheid worden aangepakt en wanneer dat gebeurt. Veiligheid tijdens het werken met personeel is belangrijk. Maak een risico-inventarisatie en –evaluatie voor een varkensbedrijf.…

Een verplicht onderdeel van arbobeleid voeren is het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierin staat welke risico's het werk op uw bedrijf met zich meebrengt voor de werknemers. Vervolgens moet er een plan van aanpak zijn waarin staat hoe deze risico's voor de veiligheid en gezondheid worden aangepakt en wanneer dat gebeurt. Veiligheid tijdens het werken met personeel is belangrijk. Maak een risico-inventarisatie en –evaluatie voor een varkensbedrijf.…

Een verplicht onderdeel van arbobeleid voeren is het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierin staat welke risico's het werk op uw bedrijf met zich meebrengt voor de werknemers. Vervolgens moet er een plan van aanpak zijn waarin staat hoe deze risico's voor de veiligheid en gezondheid worden aangepakt en wanneer dat gebeurt. Veiligheid tijdens het werken met personeel is belangrijk. Maak een risico-inventarisatie en –evaluatie voor een varkensbedrijf.…

Zowel in de melkveehouderij als in de varkenshouderij hebben we te maken met de mestproblematiek. Bekijk welke mest je van een varkensbedrijf kan gebruiken op een melkveebedrijf. Beschrijf ook voor welke melkveebedrijven dit geschikt is. Voor deze opdracht gaan jullie op een varkensbedrijf bekijken welke mestsoorten er zijn, vraag de gehaltes op en bedenk welke mogelijkheden er zijn om deze varkensmest op een melkveebedrijf te gebruiken. Bedenk ook welke samenwerkingsvormen je hierbij kunt bedenken. Vanuit de kringloopgedacht…

Zowel in de melkveehouderij als in de varkenshouderij hebben we te maken met de mestproblematiek. Bekijk welke mest je van een varkensbedrijf kan gebruiken op een melkveebedrijf. Beschrijf ook voor welke melkveebedrijven dit geschikt is. Voor deze opdracht gaan jullie op een varkensbedrijf bekijken welke mestsoorten er zijn, vraag de gehaltes op en bedenk welke mogelijkheden er zijn om deze varkensmest op een melkveebedrijf te gebruiken. Bedenk ook welke samenwerkingsvormen je hierbij kunt bedenken. Vanuit de kringloopgedacht…

Zowel in de melkveehouderij als in de varkenshouderij hebben we te maken met de mestproblematiek. Bekijk welke mest je van een varkensbedrijf kan gebruiken op een melkveebedrijf. Beschrijf ook voor welke melkveebedrijven dit geschikt is. Voor deze opdracht gaan jullie op een varkensbedrijf bekijken welke mestsoorten er zijn, vraag de gehaltes op en bedenk welke mogelijkheden er zijn om deze varkensmest op een melkveebedrijf te gebruiken. Bedenk ook welke samenwerkingsvormen je hierbij kunt bedenken. Vanuit de kringloopgedacht…

Zowel in de melkveehouderij als in de varkenshouderij hebben we te maken met de mestproblematiek. Bekijk welke mest je van een varkensbedrijf kan gebruiken op een melkveebedrijf. Beschrijf ook voor welke melkveebedrijven dit geschikt is. Voor deze opdracht gaan jullie op een varkensbedrijf bekijken welke mestsoorten er zijn, vraag de gehaltes op en bedenk welke mogelijkheden er zijn om deze varkensmest op een melkveebedrijf te gebruiken. Bedenk ook welke samenwerkingsvormen je hierbij kunt bedenken. Vanuit de…

Voer uit de regio en producten regionaal afzetten. Welke onderdelen van het varkensvoer kun je in Friesland of omgeving telen voor het houden van varkens. Een varkenshouder wil al zijn voer uit een straal van 50 km rondom zijn bedrijf inkopen. Onderzoek wat de mogelijkheden en onmogelijkheden hierbij zijn. Vervolgens wil de varkenshouder zijn varkensvlees voor een deel aan huis verkopen. Zoek uit welke producten van het varken komen vervolgens zoek je 1  product uit en bedenkt hiervoor een marketingcampagne. Aan welk…

Voer uit de regio en producten regionaal afzetten. Welke onderdelen van het varkensvoer kun je in Friesland of omgeving telen voor het houden van varkens. Een varkenshouder wil al zijn voer uit een straal van 50 km rondom zijn bedrijf inkopen. Onderzoek wat de mogelijkheden en onmogelijkheden hierbij zijn. Vervolgens wil de varkenshouder zijn varkensvlees voor een deel aan huis verkopen. Zoek uit welke producten van het varken komen vervolgens zoek je 1  product uit en bedenkt hiervoor een marketingcampagne. Aan welk…

Voer uit de regio en producten regionaal afzetten. Welke onderdelen van het varkensvoer kun je in Friesland of omgeving telen voor het houden van varkens. Een varkenshouder wil al zijn voer uit een straal van 50 km rondom zijn bedrijf inkopen. Onderzoek wat de mogelijkheden en onmogelijkheden hierbij zijn. Vervolgens wil de varkenshouder zijn varkensvlees voor een deel aan huis verkopen. Zoek uit welke producten van het varken komen vervolgens zoek je 1  product uit en bedenkt hiervoor een marketingcampagne. Aan welk…

Voer uit de regio en producten regionaal afzetten. Welke onderdelen van het varkensvoer kun je in Friesland of omgeving telen voor het houden van varkens. Een varkenshouder wil al zijn voer uit een straal van 50 km rondom zijn bedrijf inkopen. Onderzoek wat de mogelijkheden en onmogelijkheden hierbij zijn. Vervolgens wil de varkenshouder zijn varkensvlees voor een deel aan huis verkopen. Zoek uit welke producten van het varken komen vervolgens zoek je 1  product uit en bedenkt hiervoor een marketingcampagne. Aan welk…

Voer uit de regio en producten regionaal afzetten. Welke onderdelen van het varkensvoer kun je in Friesland of omgeving telen voor het houden van varkens. Een varkenshouder wil al zijn voer uit een straal van 50 km rondom zijn bedrijf inkopen. Onderzoek wat de mogelijkheden en onmogelijkheden hierbij zijn. Vervolgens wil de varkenshouder zijn varkensvlees voor een deel aan huis verkopen. Zoek uit welke producten van het varken komen vervolgens zoek je 1  product uit en bedenkt hiervoor een marketingcampagne. Aan welk…

De melkveehouderij staat bekend een kapitaalintensief. In de intensieve veehouderij ligt deze verhouding anders. Bereken van een varkenshouderij bedrijf: Hoeveel rendement je kunt halen per geïnvesteerde euro. Voor deze opdracht krijg je een rondleiding op een varkensbedrijf. Maak van het bezochte bedrijf een SWOT-analyse. Stel jullie winnen in een loterij € 500.000 euro. Er is 1 voorwaarde aan verbonden. Jullie moeten hiermee een veebedrijf opstarten. Melkveehouderij, vleeskuikens of varkens. Bij welk bedrijf heb je over 10 jaar het meeste…

De melkveehouderij staat bekend een kapitaalintensief. In de intensieve veehouderij ligt deze verhouding anders. Bereken van een varkenshouderij bedrijf: Hoeveel rendement je kunt halen per geïnvesteerde euro. Voor deze opdracht krijg je een rondleiding op een varkensbedrijf. Maak van het bezochte bedrijf een SWOT-analyse. Stel jullie winnen in een loterij € 500.000 euro. Er is 1 voorwaarde aan verbonden. Jullie moeten hiermee een veebedrijf opstarten. Melkveehouderij, vleeskuikens of varkens. Bij welk bedrijf heb je over 10 jaar het meeste…

De melkveehouderij staat bekend een kapitaalintensief. In de intensieve veehouderij ligt deze verhouding anders. Bereken van een varkenshouderij bedrijf: Hoeveel rendement je kunt halen per geïnvesteerde euro. Voor deze opdracht krijg je een rondleiding op een varkensbedrijf. Maak van het bezochte bedrijf een SWOT-analyse. Stel jullie winnen in een loterij € 500.000 euro. Er is 1 voorwaarde aan verbonden. Jullie moeten hiermee een veebedrijf opstarten. Melkveehouderij, vleeskuikens of varkens. Bij welk bedrijf heb je over 10 jaar het meeste…

De melkveehouderij staat bekend een kapitaalintensief. In de intensieve veehouderij ligt deze verhouding anders. Bereken van een varkenshouderij bedrijf: Hoeveel rendement je kunt halen per geïnvesteerde euro. Voor deze opdracht krijg je een rondleiding op een varkensbedrijf. Maak van het bezochte bedrijf een SWOT-analyse. Stel jullie winnen in een loterij € 500.000 euro. Er is 1 voorwaarde aan verbonden. Jullie moeten hiermee een veebedrijf opstarten. Melkveehouderij, vleeskuikens of varkens. Bij welk bedrijf heb je over 10 jaar het meeste …

De melkveehouderij staat bekend een kapitaalintensief. In de intensieve veehouderij ligt deze verhouding anders. Bereken van een varkenshouderij bedrijf: Hoeveel rendement je kunt halen per geïnvesteerde euro. Voor deze opdracht krijg je een rondleiding op een varkensbedrijf. Maak van het bezochte bedrijf een SWOT-analyse. Stel jullie winnen in een loterij € 500.000 euro. Er is 1 voorwaarde aan verbonden. Jullie moeten hiermee een veebedrijf opstarten. Melkveehouderij, vleeskuikens of varkens. Bij welk bedrijf heb je over 10 jaar het meeste…

Doel van de opdracht: Het aanleggen van een irrigatiesysteem voor zowel de fruitboomgaard als de kas bij Zorgboerderij Jeltehof. Inhoud van de opdracht: Zorgboerderij Jeltehof is gevestigd aan Jeltewei 1 in Hommerts.  Jeltehof biedt dagbesteding aan voor ouderen en jongeren. Er wordt onder andere passende zorg en begeleiding geboden aan ouderen die door -beginnende- dementie of psychosociale problemen afhankelijk zijn van zorg. Tevens wordt er dagbesteding aangeboden voor kinderen (indicatief 6 tot 14 jaar) met behoefte aan extra ondersteuning en begeleiding. Kenmerkend voor de dagindeling is de vaste structuur, waarbinnen veel mogelijk is. Uiteraard is er gelegenheid om mee te werken op de …

Doel van de opdracht: Er dient een voerschema gemaakt te worden voor de dieren die aanwezig zijn bij Zorgboerderij Jeltehof. Het voerschema dient gebruikt te worden door de bezoekers van Jeltehof. Inhoud van de opdracht: Zorgboerderij Jeltehof is gevestigd aan Jeltewei 1 in Hommerts.  Jeltehof biedt dagbesteding aan voor ouderen en jongeren. Er wordt onder andere passende zorg en begeleiding geboden aan ouderen die door -beginnende- dementie of psychosociale problemen afhankelijk zijn van zorg. Tevens wordt er dagbesteding aangeboden voor kinderen (indicatief 6 tot 14 jaar) met behoefte aan extra ondersteuning en begeleiding. Kenmerkend voor de dagindeling is de vaste structuur, waarbinnen v…

Doel van de opdracht: Het maken van een inrichtingsplan voor de dierenverblijven van Zorgboerderij Jeltehof te Hommerts. Inhoud van de opdracht: Zorgboerderij Jeltehof is gevestigd aan Jeltewei 1 in Hommerts.  Jeltehof biedt dagbesteding aan voor ouderen en jongeren. Er wordt onder andere passende zorg en begeleiding geboden aan ouderen die door -beginnende- dementie of psychosociale problemen afhankelijk zijn van zorg. Tevens wordt er dagbesteding aangeboden voor kinderen (indicatief 6 tot 14 jaar) met behoefte aan extra ondersteuning en begeleiding. Kenmerkend voor de dagindeling is de vaste structuur, waarbinnen veel mogelijk is. Uiteraard is er gelegenheid om mee te werken op de boerderi…

Doel van de opdracht: Het maken van een webwinkel met ruitersportartikelen voor manage De Hjouwer uit Haskerhorne. Inhoud van de opdracht: Manage De Hjouwer uit Haskerhorne is een familiebedrijf wat is opgericht in 1993. Bij manege de Hjouwer worden manegelessen gegeven, is er een pensionstalling aanwezig en worden kinderfeestjes georganiseerd. Tevens is er een winkel met ruitersportartikelen aanwezig bij de manage. Een wens is dat er een webshop met ruitersportartikelen die momenteel in het assortiment zitten van de winkel, wordt gekoppeld aan de website om zodoende de klanten nog beter te kunnen bedienen. Aan jullie de taak om je te verdiepen in het maken van een webshop en dit ook daadwer…

Voor dit bedrijf zoek je uit wat de voordelen en nadelen zijn van het landwerk te laten doen door de loonwerker maar ook wat de voor en nadelen zijn van eigen mechanisatie. Dit doe je aan de hand van offertes van loonwerker en mechanisatiebedrijf. Je kijkt ook naar de situatie op het bedrijf zoals bereikbaarheid en grondsoort en hun eigenschappen.…

Kan mijn bedrijf energie-neutraal worden?  Hoe doe ik dat dan? Is dit voor mijn bedrijf goed voor de portemonnee of is het alleen maar goed voor het imago? Daar wil ik meer van weten!…

Er wordt veel gesproken over CO2 neutraal produceren. Wat kan ik op mijn bedrijf eraan doen? Waar zitten de oplossingen en wat kost dit voor mijn bedrijf. Wat levert het op? Je gaat aan de slag met nieuwe kengetallen op het melkveehouderijbedrijf.…

Doel van de opdracht: Onderzoek naar behoefte van social media onder de klanten van Dierenartsen Heerenveen en de toepasbaarheid hiervan. Inhoud: Dierenartsen Heerenveen is een praktijk met 7 dierenartsen en 4 paraveterinairen en is gevestigd aan de Roerdomplaan 1 in Heerenveen. Dierenartsen Heerenveen biedt zorg voor zowel gezelschapsdieren als landbouwhuisdieren. Dierenartsen Heerenveen wil graag de stap maken in de wereld van social media om zodoende nog beter tegemoet te komen aan de huidige wensen van de klant. Voordat Dierenartsen Heerenveen de stap naar social media gaat maken wil zij eerst een onderzoek door jullie laten verrichten onder de huidige klanten naar de behoefte van social…

Doel van de opdracht: Het organiseren van een themadag voor de bewoners van deze zorginstelling. Omschrijving van de opdracht: Binnen deze zorginstellling gaan jullie een of meer themadagen organiseren. Rond het gekozen thema (dit wordt gekozen in overleg met de opdrachtgeefster) organiseren jullie allemaal activiteiten: Dit kan bijvoorbeeld zijn: Een groepsuitje, een doedag, knutselen, spellen maar het kan ook cake versieren of muziek maken zijn. Ook wil men voor Pasen samen met de bewoners gaan bloemschikken. Kortom heel veel verschillende mogelijkheden. Eindproduct project: Een interactieve dag met de bewoners van deze zorginstelling.…

Nella voert haar paarden heel bewust om zo de prestaties van haar paarden te kunnen optimaliseren. De paarden krijgen 3x per dag ruwvoer. Ze maakt gebruik van 3 verschillende types ruwvoer. Jullie gaan onderzoeken welk type ruwvoer het beste op welk moment van de dag gegeven kan worden. Ook is het belangrijk om te weten wat de ideale hoeveelheid ruwvoer per keer moet zijn. Je houdt hierbij oa rekening met de leeftijd van de paarden, maar ook de mate waarin ze in training zijn. Jullie maken hie…

Op het bedrijf van Nella Bijlsma worden de paarden 3x per dag gevoerd met verschillende soorten ruwvoer. Het komt erg precies hoeveel (gewicht/volume) elk paard per keer krijgt. Het ene paard is volop in training, het andere paard is nog jong. Hierop wordt de voeding aangepast. Omdat er vaak stagiaires aanwezig zijn, die ook meehelpen met het voeren, is het handig om een “maat” te hebben (bv een bak met een weegschaal eronder….) waarmee …

Doel van de opdracht: Het maken van een inrichtingsplan/onderhoudsplan van moestuinborders Inhoud van de opdracht: Op de Westermarskoalle te Joure zijn twee jaar geleden moestuinborders aangelegd. Deze moestuinborders zijn gemaakt van 30x30 tegels die uit een oud schoolplein komen. Tot op heden blijft een concrete invulling van het gebruik van deze moestuinborders achterwege. Aan jullie de opdracht om hier een concrete invulling aan te geven, een plan voor te bedenken voor het docententeam en onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Tevens zijn er middelen beschikbaar om rondom de moestuinborders nog ideeën aan te dragen en uit te voeren in het kader van biodiversiteit.   De kans is ook g…

Het is de wens om in de tuin van het Fries Landbouwmuseum verschillende (Friese) gewassen te tonen aan het publiek en dus de bezoekers. Hiervoor moet de inrichting op orde worden gemaakt middels een plan waarna uiteindelijk een juiste en goedgekeurde inrichting uitgevoerd en gemaakt moet worden. Dit is in samenwerking met en met goedkeuring van het bestuur en de directie van het museum.…

Tussen het terrein van Wetsus en de waterspeelplaats wordt over het terrein van Comenius een lichtgevend wandelpad aangelegd. Dit pad wordt twee keer onderbroken door een rak (kleine sloot). Hiervoor moeten twee bruggen aangelegd worden. Omdat er een smalle strook land beschikbaar is voor het wandelpad moeten beide bruggen hier goed op aansluiten. Het gaat om een voorlopig pad (10 jaar) hier moet ook het ontwerp en constructie van de bruggen op worden afgestemd. Als studenten moet je minimaal 3 schetsontwerpen kunnen aanleveren voor twee smalle bruggen voor voetgangers. Het hoeven dus nog geen in detail uitgewerkte ontwerpen te zi…

De Recycle Boulevard in Leeuwarden is geen gewone kringloopwinkel.  Het is een ontmoetingsplek die plaats biedt aan een kringloopwinkel plus, een werkplaats, een leeromgeving en met duurzame pop-up winkeltjes. Een inspiratieplek op het gebied van hergebruik en recycling. Deze nieuwe winkel biedt plaats aan groot aantal organisaties en activiteiten onder één dak. Binnen het pand is alles nagenoeg circulair ingericht en georganiseerd. Graag wil men om het pand heen, de buitenruimte, ook die focus. De opdracht is dan ook; creëer een circulaire of duurzame (show)tuin voor de Recycle Boulevard. Schets, ontwerp en maak dit samen met jouw team van studenten en eventueel bedrijven die hierbij kunnen…

Doel van de opdracht: Het maken van een draaiboek en script voor themafilmpjes over de agrarische sector,  speciaal voor basisschoolleerlingen. Inhoud van de opdracht: Kinderen raken steeds meer vervreemd van hoe ons voedsel geproduceerd wordt. Zij kunnen op het internet genoeg informatie vinden over de agrarische sector, maar dan worden ze vaak geconfronteerd met informatie en beelden van organisaties die juist tegen de agrarische sector zijn. Met de website www.deheuskidzz.nl wil De Heus Voeders op een laagdrempelige manier een obje…

Doel van de opdracht: Een Irrigatie bouwpakket voor ontwikkelingslanden dat op de markt gebracht kan worden. Inhoud van de opdracht: Bij irrigatie en beregening verdampt ongeveer 80% van het toegediende water in landen zoals Namibië.  In de townships is veel armoede en is water schaars. Op school heeft er een project gelopen waarin er een proefmodel gemaakt is voor ondergrondse irrigatie. Dit proefmodel is in Namibië verder uitgetest. Door dit ondergrondse irrigatiesysteem in kleine bouwpakketjes (voor ongeveer 20m2 groentetuin) aan…

Doel: Het ontwerpen en maken van infoborden en bewegwijzering voor de verschillende dierenverblijven bij Kinderboerderij Donia State in Stiens. De kosten die gemaakt worden moeten jullie dmv sponsoractiviteiten bij elkaar weten te brengen. Jullie maken een begroting, ontwerp en voeren dit ontwerp ook uit. Er is al een ontwerp door andere studenten gemaakt, maar de uitvoering hiervan was veel te duur. Jullie kunnen dit ontwerp aanpassen of een geheel nieuw ontwerp maken. Van jullie wordt een zelfstandige, creatieve en actieve werkhouding ver…

Doel opdracht: Ontwerp van  een energie-neutraal gebouw voor een voetbalvereniging op Ameland. Inhoud opdracht: De voetbalvereniging Geel Wit is opgericht op 9 mei 1934. De Amelander voetbalclub doet met veertien teams mee aan de competities van de KNVB. De 3 voetbalvelden, waarvan 1 kunststof, en sportaccommodatie zijn gelegen aan de Noordwal 25 te Buren, tussen de dorpen Nes en Buren. De sportaccommodatie wordt op verzoek van Geel Wit uitgebreid en anders ingedeeld. Gezien de duurzaamheidsambitie van gemeente Ameland zal er daarnaa…

Doel : Opstarten van circulaire projecten/initiatieven op Ameland   Inhoud : Ameland werkt sinds 2007 aan de realisatie van haar duurzame ambitie: zelfvoorzienend op het gebied van energie en water in 2020. Aan de andere kant is er nog weinig ervaring met circulaire projecte/initiatieven. Maar zijn er al wel verschillende ideeën en mogelijke initiatiefnemers. Een bestaand idee, wat verder onderzocht kan worden is: Dutch Fiets (www.dutchfiets.nl) in de verhuur op Ameland. Ervaringen met bedrijf delen m.b.t. intensief ge…

Doel van de opdracht: Aan de aanwezige winkel wordt meer publiciteit gegeven. Inhoud van de opdracht: In deze winkel worden locale authentieke en biologische voedingsproducten verkocht. Deze winkel is nu nog te weinig bekend onder de plaatselijke bevolking en bij de toeristen. Welke producten kunnen er nog meer verkocht worden, hoe kan je de producten beter op de markt plaatsen (bv bijleveren van recepten). Elk seizoen kan zijn eigen thema hebben in de winkel. Hoe kan je de winkel mooi aankleden zodat het er aantrekkelijker uit ziet. In ov…

Doel van de opdracht: Activiteiten worden georganiseerd voor de deelnemers op deze zorgboerderij. Inhoud van de opdracht: Activiteiten organiseren voor en met de deelnemers. Gedurende het regioleren gaan jullie verschillende activiteiten met de deelnemers organiseren (denk bv aan kerst, voorjaar (lammetjesdag, Pasen, etc). Jullie maken de plannen en in overleg met de opdrachtgeefster gaan jullie ze ook uitvoeren. Op het terrein zijn mensen aanwezig  met een beperking. Hiermee moet je rekening houden. Met deze deelnemers is het belangrijk d…

Rond de waterbar hebben we afgelopen jaar sawa's aangelegd . Ook zijn er drijvende tuinen aangelegd. Samen met het waterrijke gebied rond het terrein is er behoefte om een beheerplan te maken voor het gebied. Wie ben jij: Je hebt affiniteit met de natuur, je weet wat er moet gebeuren en kan planmatig werken zijn zo wat skills die erg handig zijn. Ook ben je op de hoogte of wil jij je verdiepen in de wet natuurbescherming. Deze wet gebruik je voor een goed en gedegen plan. Je kent de planten en de dieren en weet hoe ze lev…

Camping in ontwikkeling. Bestaande gebouwen zijn sterk verouderd en hebben een opknapbeurt nodig. Op het gebied van technische werken aan gebouwen kan je hier je hart ophalen. Veel schilderwerk, sloopwerk, kabels en leidingen etc. etc.   …

Een camping zonder speelplaats is geen camping. Op de Poelpleats willen ze daarom een speelplaats realiseren. De kinderen kunnen zich vermaken en ouders hebben even rust om bij te komen. Aan jouw om een speelplaats te ontwerpen, te begroten en aan te vragen bij de gemeente. Nadat alles veilig is bevonden en de logboeken in orde zijn kan tijdens het seizoen de speeltuin geopend worden. Mooie opdracht van planvorming tot realisatie. …

Bij de waterbar zijn drie waterbakken aangelegd. Allen met een heel verschillende waterkwaliteit en vegetatie. Wij willen graag weten wat de kwaliteit is van dit water. Je kunt onde…

Doel opdracht : Rijvereniging heeft een eigen manege met asbest dak. Dit dak moet vervangen worden maar de vereniging heeft hier geen geld voor. Daarom is de vereniging op zoek naar creatieve oplossingen. Inhoud opdracht: De rijvereniging OWF in Venhuizen wil het asbest dak van de rijhal vervangen. De vereniging is op zoek hoe zij dit het beste kan gaan doen, hoe zij dit kunnen bekostigen en wat …

Doel opdracht : Het maken van agrarische promotiefilms voor een fiets app in West-Friesland. Inhoud opdracht : De burger en toerist kan niet altijd bij elk bedrijf een kijkje achter de deur nemen. Hiervoor is er een fiets app ontwikkeld waar korte filmpjes staan van alle agrarische bedrijven langs een fietsroute in West-Friesland. Deze fiets app moet nog gevuld worden met korte filmpjes van alle deelnemende bedrijven. Tijdens deze opdracht gaan studenten deze filmpjes maken en monteren zodat ze aan de fiets app gekoppeld kunnen worden. Voor …

Doel : maken van een promotiefilm over het werken in de varkenshouderij Inhoud van het project: Bij deze opdracht gaan jullie een promotiefilm maken over het werken in de varkenshouderij. In de film laten jullie zien hoe deze sector eruit ziet en waarom  het werken in de varkenshouderij leuk is. Je gaat langs bij de varkenshouder (opdrachtgever) en krijgt een excursie over het bedrijf. Vervolgens ga je een opzet maken van een promotiefilm over het werken in de varkenshouderij. Vervolgens gaan jullie deze film zelf ook maken. …

Doel: Maken van een promotiefilm voor samenwerkingsverband Ecolana Inhoud van het project: Ecolana (een samenwerkingsverband tussen een melkveehouder, schapenhouder en twee akkerbouwers) wil mensen graag meer informeren over kringlooplandbouw en een verantwoorde manier van produceren in de agrarische sector. Ze willen dit gaan doen door het maken van een promotiefilm. Het mes moet aan twee kanten snijden. Ten eerste moet het andere agrariërs enthousiasmeren als het gaat over samenwerken, kringlooplandbouw en verantwoord produceren. Daarnaast moet het de  'burger' en de consument informeren over dezelfde onderwerpen. De boeren zien graag dat studenten de 4 bedrijven in beeld brengen en daarna…

Doel: Het organiseren van een excursie, gastles of themamiddag voor een groep leerlingen van de Reinbôge in Burgum Opdracht: Je zoekt contact met de contactpersoon van de Reinbôge en maakt afspraken over wat voor activiteit jullie gaan organiseren en voor welke groep jullie dit gaan doen. Excursies organiseren met een bepaalde groep of met de hele school. Een circuit opzetten naar aanleiding van een bepaald onderwerp (dierverzorging, veehouderij, teelt, groen). Alles is bespreekbaar, de school denkt graag mee in vernieuwende ideeën. Deze opdracht is geschikt voor een project van 10 weken.…

Doel: Het schrijven van een inrichtingsplan met betrekking tot een moestuin bij zorgboerderij 'De Meezinger'. Inhoud van het project. Er dient een inrichtingsplan geschreven te worden voor een moestuin. Hierbij moet gedacht worden aan indeling gewassen, nieuwe gewassen, afzet van de producten, en de verwerking hiervan. De moestuin moet dusdanig worden ingericht dat ook mensen met een rolstoel of rollator hierin kunnen werken. De 2 pruimbomen dragen nagenoeg geen vruchten, wat kunnen jullie doen om dit te verbeteren? Eindresultaat: Werkbaar en realistisch plan voor de moestuin 2019 Op het terrein zijn mensen aanwezig  met een beperking. Hiermee moet je rekening houden. Met deze deelnemers is …

Doel: Het maken van een inrichtingsplan van de kantine van Zorgboerderij 'De Meezinger'. Inhoud van de opdracht: De kantine wordt verbouwd, wordt groter en krijgt een terras. Jullie gaan een plan schrijven voor de inrichting. Het is aan jullie om te kijken welke stijl, kleuren en inrichting er gebruikt gaat worden. Jullie moeten hierbij rekening houden met de specifieke doelgroep. Maak je een fotowand of hebben jullie andere ideeën voor de decoraties. De ruimte moet in aparte ruimtes kunnen worden opgedeeld maar ook als 1 grote ruimte geb…

Doel: Het organiseren van een bloemenmarkt voor de stichting 'Kat in Nood'. Vanaf januari 2019 gaan jullie aan de slag met de bloemenmarkt voor de stichting 'Kat in Nood'. Elk jaar worden er planten verkocht aan een vaste groep klanten. Hoe kan Kat in Nood meer publiciteit geven aan deze actie? Jullie mogen dit bedenken! Denk hierbij aan Facebook, website, flyers, etc. Kortom, jullie gaan actief klanten werven voor deze actie. Eindproduct project: Samen met het vaste team van de stichting zorgen jullie ervoor dat de bloemenactie een groot succes is.…