Werkvelden Fiks

Partijen verbinden

FIKS is het aanspreekpunt voor organisaties uit de 3 peilers (onderwijs, bedrijfsleven en overheid) om een gewenste verbinding te maken. Er zijn op het gebied van samenwerken tussen onderwijs en praktijk veel unieke behoeftes. Het is aan FIKS om antwoord te geven en op zoek te gaan naar de juiste invulling.

Praktijkopdrachten ‘Fiksen’

Betrokken opleidingen en docenten zien een interessante kans in het aanbieden van praktijkopdrachten aan hun studenten. Deze praktijkopdrachten zijn bedoeld voor studenten mbo of hbo die een opleiding volgen met een link naar infra en groen. FIKS kanaliseert de praktijkopdrachten, die door de praktijk worden aangeboden, naar de juiste onderwijsinstellingen. Daarnaast wordt de behoefte aan opdrachten van het onderwijs geuit bij de juiste organisaties.

Verdieping leerproces

Praktijkopdrachten ‘fiksen’ is voor FIKS core-business en ook 1 manier om het leerproces te verdiepen. Studenten krijgen gelijktijdig theorie en praktijk aangeboden en zien daardoor direct de toepasbaarheid van de theorie. Andere manieren zijn; het organiseren van gastcolleges, excursies, bedrijfsbezoeken, trainingen en workshops. De ene keer voor 1 doelgroep specifiek en de andere keer voor meerdere doelgroepen tegelijk.

Kennisdeling stimuleren

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Deze visie komt vanuit de overtuiging dat het delen van kennis, ideeën en inspiratie zorgt voor een positief sneeuwbaleffect. Door krachten te bundelen kunnen individuen en organisaties door samenwerking tot wonderlijke resultaten komen. Door het delen van ideeën komt er ruimte voor inspiratie waarmee kennis of daadkracht kan worden vermenigvuldigd. Een uitdagende taak voor FIKS, die steeds vaker slaagt.

Sector promoten

De sector Infra en Groen heeft nog steeds te weinig instroom van (goed opgeleide) afgestudeerde mbo- en hbo’ers. Werkgevers staan te trappelen om deze jonge mensen een baan te bieden. Dus de instroom naar deze opleidingen moet omhoog. Dat lukt inmiddels, door goede promotie vanuit FIKS en de sector, al heel aardig. Toch is het blijvend nodig omdat het imago van deze sector nog beneden de maat is. FIKS zet in op structurele promotie in samenwerking met de partners.

Netwerk onderhouden

Een netwerk inrichten is 1, een netwerk onderhouden is 2. Het is aan het coördinatiepunt met hulp van de klankbordgroep om het netwerk in stand te houden en verder uit te breiden. Dit wordt gedaan middels 1-op-1 contacten en interne en externe communicatie over de activiteiten van FIKS, nieuwe kansen en ontwikkelingen en het signaleren en uiten van de behoefte die er bestaat binnen net netwerk.