Studenten helpen mee aan groen schoolplein CBS De Hoeksteen

14 mei is het wederom feest bij CBS De Hoeksteen in Heerenveen, want het nieuwe groene schoolplein wordt geopend. De officiële openingshandeling wordt gedaan door de vier kinderen die het mede het ontwerp hebben gemaakt voor het nieuwe groene schoolplein. De aanleg van het nieuwe schoolplein wordt deels bekostigd door het winnen van de prijs voor de ontwerpwedstrijd welke door Samen FIKS en Provincie Fryslân, tijdens het infra event is georganiseerd. Basisschoolkinderen konden tijdens deze wedstrijd een uitdagend ontwerp maken van hun ideale gezonde schoolplein.

Afgelopen jaar werd al eens stilgestaan bij de opening van het eerste deel van het groene schoolplein van CBS De Hoeksteen. Toen is er hard gewerkt aan de educatietuin met buitenlokaal aangelegd waar kinderen onder andere leren waar eten vandaan komt en hoe het groeit en zijn er nieuwe pannaveldjes aangelegd. Afgelopen najaar is het tweede gedeelte van het plein aangepakt: het vergroenen van het gehele plein. Bijkomend was de deelname aan de ontwerpwedstrijd tijdens het infra event, welke door Samen FIKS en Provincie Fryslân zijn georganiseerd: Kinderen werden met deze wedstrijd uitgedaagd om na te denken over hoe hun ideale schoolplein eruit zou zien. Dit pakte goed uit! De kinderen wonnen een prijs van € 10.000 om daarmee hun schoolplein een gezonde en leuke opknapbeurt te geven. Dit gaf een mooie boost aan de uitvoering van de reeds bestaande plannen. Daarnaast heeft het Iepen Mienskipfûns een grote donatie geleverd voor het nieuwe schoolplein. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat u prettig kunt wonen in uw wijk, dorp of stad. Ideeën die uw leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân.

Aanleg nieuwe schoolplein
Samen FIKS is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Samen werken ze aan voldoende goed opgeleide professionals voor banen in de infra en groen sector. Dit project was dan ook de uitgelezen kans om studenten in de praktijk mee te laten draaien. Zij hebben, onder leiding van Snoek Puur Groen, gewerkt aan het ontwerp en de aanleg van het groene schoolplein.