Groene Hotspot Noord met Samen FIKS

Branchevereniging VHG wil verspreid over Nederland Groene Hotspots vormen. Doel; sterke regionale clusters waar onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken aan de ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs. Het Wellantcollege in Houten opende vorig jaar, samen met de VHG, als eerste onderwijsinstelling zo’n groene hotspot. Met de groene hotspots ontstaat een verregaande krachtenbundeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Een goede koppeling tussen deze partijen is meer dan ooit noodzakelijk , gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de onzekere toekomst van AOC’s.

Binnen de Groene Hotspots kunnen alle samenwerkingsactiviteiten een plaats krijgen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld om samen goed groen onderwijs te maken. Denk aan activiteiten voor het vmbo om de doorstroming naar het groene mbo te bevorderen, deskundigheidsbevordering van docenten via stages, gastlessen door groenprofessionals, verdiepingslessen, bedrijfsbezoeken, gezamenlijke realistische projecten et cetera.

Het Nordwin College is samen met Terra Next aan de slag gegaan om een ambitiedocument op te stellen waarin zij aangeven wat zij samen met het regionale bedrijfsleven binnen de Groene Hotspot willen gaan doen. Aangezien FIKS al veel ervaring heeft op dit gebied en een groot netwerk heeft opgebouwd denkt en organiseert Samen FIKS mee. En daarbij heeft een Groene Hotspot veel van dezelfde activiteiten en verbindingen als FIKS. Het doel is om de komende maanden de ambities te concretiseren en zo snel mogelijk een echte Groene Hotspot te creëren in het Noorden.