Stiper aan het woord – Bouwen aan de Bouw

Naam: Tineke de Groot
Organisatie: Bouwen aan de Bouw

Bouwen aan de bouw, waar staat dat voor?
“Bouwen aan de Bouw is de evenknie van Samen Fiks, maar dan voor de bouw- en infra sectoren. Het doel is om jongeren enthousiast te maken voor de sector, zodat ze hier een opleiding in gaan volgen en een baan in zullen vinden. We laten zien welke beroep- en carrièremogelijkheden wij ze kunnen bieden, wat het werk inhoudt en brengen hen met de praktijk in contact. Zo kunnen ze zelf ervaren of de bouw of infra wat voor hen is. Daarmee werken we tegelijk ook aan het imago van de sectoren.”

Wat is het imago van de bouw en infra? Nog steeds een mannenwereld?
“Daar komt steeds meer verandering in. Met name in de midden- en hoge functies, zoals werkvoorbereider en projectleider. Om te laten zien dat bouw en infra ook interessant is voor meiden, hebben we filmpjes opgenomen waarin twee dames enthousiast vertellen over hun opleiding en stage. Scholen gebruiken de filmpjes bij hun voorlichting en we brengen ze via social media onder de aandacht. Daarnaast organiseren we met partners een (bouw)techniekdag voor meiden onder de noemer ‘TechMISSion’. We merken dat ‘men’- ook ouders – steeds beter weet wat bouw en infra inhoudt en daar ook een positief beeld bij heeft. Maar het kan en moet nog meer: laten zien dat er werk is voor alle opleidingsniveaus, welke werkzaamheden er allemaal bij dit soort sectoren komen kijken en dat je zowel binnen als buiten kunt werken.”

Hoe komen de jongeren in aanraking met de bouw en infra?
“We beginnen al op de basisscholen – groep 7/8 – met gastlessen of bedrijfsbezoeken. Alles in korte blokjes, interactief en met doe-opdrachtjes. Dat zetten we voort op het Voortgezet Onderwijs en bouwen dit uit, zowel qua inhoud als activiteiten; bijvoorbeeld om het aan te laten sluiten bij het onderdeel loopbaanoriëntatie. Dit doen we samen met de aannemers aangesloten bij Bouwend Nederland, met Bouwmensen Friesland en met Samen Fiks. Zij leveren onder andere gastdocenten of ontvangen leerlingen. Maar we doen nog meer: Met Bouwmensen Friesland en Samen Fiks willen we met de scholen afspraken maken over leren aan de hand van praktijkopdrachten. Denk aan leren rekenen met een opdracht over maatvoering en deze in de praktijk uitvoeren. Behalve dat leerlingen ervaren hoe rekenen in de praktijk wordt toegepast, krijgen ze ook een goed beeld van dit beroep. Ik geloof er in dat leerstof op deze manier beter beklijft en tegelijk komen leerlingen meer in deze wereld te staan.”

Hoe gaan de bezoeken aan bedrijven in hun werk?
“Zoals gezegd hebben we contacten met aannemers. Dan kijk ik welke bedrijven in de buurt van de school zit. Ik benader het bedrijf met de vraag of ze mee willen werken. Het programma van die dag bedenken we samen. Ik wil ze niet ‘afleveren’ bij het bedrijf. Er moet ook iets in de praktijk uitgevoerd worden, niet alleen vertellen. Leerlingen kunnen ongeveer 10 minuten luisteren, dus we doen geen ingewikkelde bedrijfspresentaties of hele lange rondleiding. Als ze iets maken, blijft het ze ook veel beter bij. Zo hopen we dat ze meteen een positieve ervaring met de sector hebben.”

Toch nog even over de coronacrisis: hoe verloopt dit voor jullie?
“Scholen zetten het onderwijs voornamelijk voort via de digitale weg. Afspraken maken over kennismakingsactiviteiten lukt daarom niet. Wel blijven we aan PR doen, ook via de digitale weg. Op deze manier kun je jongeren momenteel het beste bereiken. We zijn nu bezig met een filmpje over jongeren in de bouw in deze tijd. Ik verwacht dat we pas in het nieuwe jaar onze activiteiten met de scholen en jongeren weer op kunnen pakken. Scholen moeten eerst hun eigen weg zien te vinden en dan gaan we weer plannen.”