Infraplein

Voortgezet onderwijs (Infraplein 12:00 – 16:00)
Het voortgezet onderwijs krijgt de kans om de Infra (Water en Wegen) in alle facetten te ontdekken op het Infraplein. Het platform-WOW (Waterbouwer ontmoet Waterbouwer en Wegenbouwer ontmoet Wegenbouwer) organiseert mee en zet haar netwerk in om dit plein te vullen met interessante en uitdagende activiteiten.

Alle Friese VO-scholen zijn van harte welkom.

Ontdek de wereld van Infra op het Infraplein!

Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, van vmbo, havo tot vwo met focus op de bovenbouw. Leerlingen kunnen de wereld van de Infra ontdekken waarbij thema’s als water, wegen, groen en duurzaamheid naar voren komen.

Op 3 oktober 2018 van 12:00 tot 16:00 zijn jullie welkom op het Infraplein bij NHL Stenden in Leeuwarden.

Op het Infraplein zijn verschillende doe-activiteiten en kun je aan de slag met verschillende proefjes. Hierbij kun je denken aan:

  • Oefenen met een echte kraan en rupsdumper,
  • Zelf een brug of weg ontwerpen en bouwen,
  • Ontdek Infra met de echt betrokken professionals,
  • GPS en landmeten, zelf aan de slag en bedenk hoe het ingezet kan worden in de Techniek en Infra met studenten van ROC Friese Poort,
  • Ontdek nieuwe technieken voor de groene wereld met Husqvarna,
  • Veilig Verkeer – hoe moet dat in de toekomst met stillere en snellere voertuigen…,
  • Duurzame mobiliteit – rijden op elektriciteit, waterstof of blauwe diesel,
  • Ontwerp en bouw een groene wand met planten – samen met mbo Nordwin College studenten aan de slag,
  • Proeven met water in ontwikkelingslanden door Wetsus,
  • …. En nog veel meer .…

 

Lijkt het jullie leuk om met een klas of groep langs te komen? Meld je dan aan via onderstaande aanmeldformulier.

 

Wij regelen de catering. En als er hulp nodig is bij het regelen van het vervoer dan doen wij dat graag. Vervoeren doen wij het liefst op een zo duurzaam mogelijke manier.