Maken van een watertafel

                        Het klimaat verandert. We krijgen meer water en de neerslag wat valt komt in kortere perioden naar beneden. […]

Lees meer

schooltuin Aeres Leeuwarden

    In het kader van verduurzaming willen we het voorterrein van Aeres Leeuwarden omvormen van een stenen plaat naar een meer duurzaam en aantrekkelijker ingang. Stenen eruit en planten […]

Lees meer

zorgboerderij, recreatieterrein Peins

Dit terrein heeft een aantal functies. Er is een theeschenkerij met fruitgaard. Er worden mensen begeleidt met afstand tot de arbeidsmarkt en ze willen een nieuwe functie er aan toevoegen […]

Lees meer

Beplantingsplan begroting Hemrik Leeuwarden

De bedrijfsplatform van de Hemrik wil hun industrieterrein vergroenen. Op de nog niet ingevulde vakken naast de stoep wil men een beleefpad met vlindervriendelijke beplanting. Evt. insectenhotels e.d. Er moet […]

Lees meer

Organiseren onderwijsactiviteit

CBS de Wrâldpoarte in Garyp biedt christelijk basisonderwijs aan ruim 170 leerlingen uit het dorp en de directe omgeving. De Wrâldpoarte is één van de 13 basisscholen, die zijn aangesloten bij […]

Lees meer