automatisch melken en weidegang

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
22/01/2024

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Onderwerp: Efficiënt werken met robots en weidegang

Contactgegevens

Bedrijfsnaam Mts. Wietsma
Adres:   J. Veldstraweg 3 Ouwsterhaule
Contactpersoon: Klaas Wietsma

Beschrijving bedrijf

Melkvee- familiebedrijf met circa 150 melkkoeien met 80 stuks jongvee gehouden op circa 85 hectare zand- en veengrond hoofdzakelijk gras en mais. In 2024 omschakelen naar melkrobots van de Laval, daarvoor 45 jaar gemolken in een 2×8 visgraat melkstal van de Laval. De koeien en het jongvee vanaf een jaar worden zomers geweid. Momenteel wordt er een roterend standweiden systeem gehanteerd voor het melkvee. De huiskavel is iets beperkt in de omvang en ligging van de percelen. Alle landwerkzaamheden worden zelf uitgevoerd op vaste mest-uitrijden, hooi balen maken en sloot baggeren na. Veel passie voor de dieren en fokkerij. Gemiddelde productie 9500 kg melk met 4,50 % vet en 3,65 % eiwit. Daarbij streven wij om met weinig kosten een maximaal saldo te boeken, financiel als in arbeidsfreugde. Ligboxenstal uit 1978 en 2013.

 

Beschrijving opdracht

Het bedrijf en de werkzaamheden worden momenteel gerund door Jelle, Zwaantje en zoon Klaas. De omschakeling naar melkrobots is een belangrijke stap in de toekomstbestendigheid van het melkveebedrijf. Jelle en Zwaantje hopen in de nabije toekomst een stapje terug te kunnen doen in het bedrijf, en gaat zoon Klaas op den duur het bedrijf alleen runnen. De omschakeling naar melkrobots brengt veel verandering met zich mee. Zowel voor de weidegang als arbeid technisch. Nu is onze vraag wat de meest efficiënte manier van werken is, om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren en welk systeem van weiden dan het beste past.

 

Eisen eindproduct:

 • Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht
 • Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen
 • Omschrijving huidige situatie omtrent arbeidsbezetting en weidegang
 • Wat is de meest efficiënte dag indeling met robot melken om de dagelijkse werkzaamheden af te krijgen
  • Houdt hier rekening met tijd, looplijnen en het zorgvuldig uitvoeren
  • Wie doet wat?
 • Een standaard weekplanning omtrent arbeid met robot melken
  • Wie doet wat en wanneer
  • Welke tijd is er over voor bv. overige werkzaamheden of overleg adviseur
 • In welke werkzaamheden kan er extra tijdwinst gecreëerd worden
  • Wat is de (evt.) investering en wat is het resultaat
 • Weidesysteem, welk systeem past het beste en hoe moet dat uitgevoerd worden
  • Houdt rekening met grasopname en koe
  • Houdt rekening met efficiënte arbeidsindeling

 

 • Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats