inkruizen optimaliseren

Niveau
Niveau 4

Start datum
22/01/2024

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Onderwerp: Kruizen van melkvee rassen optimaliseren.

Contactgegevens

Bedrijfsnaam Mts HJ Miedema & JH Miedema
Adres:   Wyns 10A  9091BC Wyns
Contactpersoon: Herman

Beschrijving bedrijf

Melkveebedrijf 200 koeien 100 jongvee 100 ha

+- 15 jaar geleden deed ons bedrijf mee aan de kruisings proef van WUR.

We kruisten onze zwartbonten met fleckvieh. Er werd 2 jaar om en om geïnsemineerd.

Na de proef gingen we door met kruisen. De HF/FVH kruislingen insemineerden we met Noors roodbont. En daarna met deze 3 rassen jarenlang doorgekruisd. De laatste jaren hebben we Noorsroodbont vervangen door Jersey. De eerste vaarzen zijn aan de melk. Tussendoor ook nog koeien gekocht, meest zuiver HF. Alhoewel het kruizen goed bevalt, is de uniformiteit ver te zoeken.

 

Beschrijving & doel van de opdracht

Onderzoeksvraag;

  1. Hoe verhouden de verschillende rassen binnen onze veestapel zich tot elkaar tav jaar- en levensproductie, vruchtbaarheid, celgetal?
  2. Op welke wijze zouden we binnen ons kruisingssysteem toch meer op uniformiteit kunnen fokken?

Eisen eindproduct:

  • Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht
  • Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen
  • Zie vraag 1. Gegevens beschikbaar uit MPR en managementsysteem.
  • Is het triple A systeem of het SAP toe te passen op ons bedrijf? Wat brengt dit als voordelen met zich mee en kunnen we daarmee wel uniformiteit creëren?
  • Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats