Intensiveren of extensiveren

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
22/01/2024

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Onderwerp: Volle bak doorgaan of extensiveren?

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: Mts Abma-Mulder-Broekens
Adres: Butewei 45, 8408 HC Lippenhuizen
Contactpersoon: Jildau Broekens

Beschrijving bedrijf

Op dit melkveebedrijf worden momenteel 110 koeien gehouden. Vanaf oktober 2019 worden deze koeien gemolken met 2 Lely a5 robots.  Het bedrijf beschikt over 78 stuks jongvee. In totaal is er 80 ha grond waarvan 20 ha gepacht wordt. De huiskavel van het bedrijf bedraagt 10 ha. Het bedrijf zit volledig op zandgrond. Er wordt 13 hectare mais verbouwd. Op het bedrijf wordt weidegang toegepast, voor zowel de melkkoeien als de kalveren en de drachtige pinken. De droge koeien blijven binnen maar er wordt t.z.t. een uitloop met zandbodem voor deze koeien gecreëerd, zodat ze wat meer kunnen bewegen en wat comfortabeler kunnen liggen. Het rollend jaar gemiddelde zit op 11000kg melk met 4,33% vet en 3,59% eiwit. Op het bedrijf wordt alles zelf gedaan. Insemineren, voeren, bemesten (zowel injecteren als kunstmest strooien) maaien, schudden, harken en inkuilen.

Beschrijving & doel van de opdracht

Welke kant ga je uit? Maximaal blijven produceren en mest afzetten of productie gaan verlagen en extensiveren. Jullie gaan onderzoeken welke plan financieel het beste is en ook het beste past bij de boer(in).

 

Eisen eindproduct:

  • Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht
  • Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen
  • Maak een goed overzicht van de huidige situatie qua mestafzet (met derogatie) en de situatie die gaat komen (zonder derogatie).
  • Mestafzet doorrekenen: moet er land bij? Hoeveel hectare? Is het beschikbaar in de buurt en tegen welke prijs? En wat gaat mestafzet kosten en hoeveel kuub moet er worden afgezet?
  • Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert.

Standplaats