Is robot melken rendabel voor ons bedrijf?

Niveau
Niveau 4

Start datum
22/01/2024

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Onderwerp:  Is robot melken rendabel voor ons bedrijf?

Contactgegevens

Bedrijfsnaam                    MTS Hania- Kloosterman
Adres:                                 Brewei 2, 9295 LA Westergeest
Contactpersoon:             D. Hania

Beschrijving bedrijf

Wij zijn Fam. Hania en wij wonen in westergeest. Hier melken wij nu ongeveer 120 koeien in een 2×6 visgraat melkstal. Op onze 2de locatie (paar 100 meter verderop) staat ongeveer 50 stuks jongvee en deze locatie wordt ook gebruikt als activiteiten boerderij met een camping. Als 3de tak wordt er nog wat loonwerk gedaan.

Rondom ons bedrijf ligt zo’n 90 hectare grasland. En wij doen daarom ook aan volledige weidegang. Dag en nacht.

Wij werken niet met personeel maar doen alles echt met eigen mensen.

Beschrijving & doel van de opdracht

Wij zouden heel graag willen weten/berekenen of het rendabel is voor ons bedrijf om 2 robots te kunnen plaatsen. Hoe hoog zal onze kostprijs worden? Met welke onvoorziene kosten zullen wij rekening moeten houden?

Graag zouden wij aan volledige weidegang willen blijven doen. Maar is dit haalbaar?

 

Eisen eindproduct:

  • Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht
  • Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen
  • Bereken de totale investeringskosten van 2 robots + de nodige aanpassingen
  • Maak een schetstekening van de mogelijke nieuwe situatie
  • Maak een schema of plan over het voeren van de koeien. Het liefst met weidegang.
  • Bereken waar de productie van de koeien mogelijk heen zal gaan.

 

  • Bereken wat onze nieuwe kostprijs zal worden met de gehele investering.

 

  • Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats