Jongvee huisvesting

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
22/01/2024

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Onderwerp: huisvesting jongvee

Contactgegevens

Maatschap kikstra
Adres: Ludingaweg 18 8862 BM
Contactpersoon: Ype Kikstra

Beschrijving bedrijf

Melkveebedrijf met 130 melkkoeien en 70 stuks jongvee, het bedrijf heeft 70 hectare landt in gebruikt alles is klei en alles is grasland. De koeien worden gemolken door 2 Lely robots. Alleen de melkkoeien worden geweid. Alle dieren vanaf 5 maanden tot ze afkalven gaan naar een ander locatie 2 kilometer verder op, deze locatie huren we van onze buurman. we voeren de dieren op de andere locatie zelf maar de controle rondes en boxen schoon maken wordt gedaan door de huidige eigenaar.

Beschrijving

De huidige jongvee locatie wordt gehuurd maar willen jongvee thuis hebben want dan hoeven we geen voer naar de andere locatie te brengen. Momenteel brengen we de voerresten van de melkkoeien naar de andere locatie of geven aan het oudste jongvee wat we thuis hebben. Het is niet ideaal om het restvoer naar het oudste jongvee dat we thuis hebben. elke dag naar de andere locatie rijden kost ook veel geld en tijd. Graag zouden we het jongvee thuis willen hebben omdat we dan niet meer naar de andere locatie hoeven ook is de huidige eigenaar van het bedrijf niet meer heel vitaal.

graag zouden willen weten we het beste kunnen om het jongvee thuis te kunnen houden. we zouden een stal voor het jongvee kunnen bouwen maar kan dat de melkveestal zou gaan verbouwen. Andere opties zijn ook mogelijk om het jongvee te huisvesten.

Eisen eindproduct:

  • Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht
  • Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen
  • Bedenk hoe zouden we het jongvee thuis kunnen huisvesten in wat voor huisvesting.
  • Wat zijn de totale investeringskosten voor het bouwen van jongveestal of verbouwen van de huidige melkveestal.
  • Bereken het rendement, dus wat levert het op om het jongvee thuis te huisvesten.
  • Bedenkt waar kunnen we het beste de jongveestal of melkveestal uitbreiden en maak een situatieschets
  • Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats