Koeien naar buiten of binnen houden?

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
22/01/2024

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Titel: volledige weidegang of koeien op stal houden?

Contactgegevens

Molkfeebedriuw Fam van der Steege
Aldemiedwei 1a
9064 DC Aldtsjerk
Contactpersoon: Reinier van der Steege

Beschrijving bedrijf

Bart (61), Annie (58) en Reinier (33) van der Steege houden in Altsjerk (Frl.) 190 melkkoeien op 2 locaties. Reiniers vriendin Janke Rixt helpt ook mee. De gemiddelde melkproductie is ruim 11.500 kg melk per koe per jaar met 4 % vet en 3,45 % eiwit. Van de 120 hectare is 90 hectare (huis)kavel, 15 hectare mais en 15 hectare met agrarisch natuurbeheer. Op één locatie worden jaarrond 80 koeien gemolken met een VMS310 melkrobot van Delaval. Op de andere locatie wordt 3 maal daags gemolken in een 2x 10 zij aan zij melkstal van GEA.

Beschrijving & doel van de opdracht

Op de robotlocatie is afgelopen jaar teruggeschakeld van volledige weidegang naar deelweidegang. Op de locatie waar 3x daags gemolken wordt is het afgelopen jaar wel volledige weidegang toegepast. Maar met de huidige productiestijging op deze locatie is de vraag of dit ook voor het komende weide seizoen verstandig is. Want kan de hoge productie wel volgehouden worden in combinatie met weidegang? En compenseert de huidige weidepremie een eventuele productiedaling wel voldoende?

Eisen eindproduct:

  • Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht
  • Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen.
  • Onderzoek wat mogelijke invloeden zijn van weidegang op het productieniveau en gezondheid van de koeien. Zowel positief als negatief.
  • Probeer het effect van deze invloeden uit te rekenen in geld, dus bijvoorbeeld minder klauwproblemen levert geld op en productieverlies kost geld. Probeer met behulp van een expert een schatting te maken die zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.
  • Bereken nu het verschil in opbrengst als het bedrijf wel of niet volledige weidegang toepast, houdt daarbij ook rekening met arbeidsgemak en (hogere) bewerkingskosten voor het mest uitrijden e.d.)
  • Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

 

Standplaats