Mestafzet en/of verbreding

Niveau
Niveau 4

Start datum
22/01/2024

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Onderwerp:            Mestafzet en/of verbreding

Contactgegevens

Bedrijfsnaam:                   Herderagro
Adres:                                 Tjalling Harkeswei 95, 9241HM Wijnjewoude
Contactpersoon:             Jildert Herder

 

Beschrijving bedrijf

Agrarisch bedrijf met 1487 dierplaatsen voor blankvlees. Verdeeld in 3 stallen en 3 verschillende leeftijdsgroepen. Dieren worden gehouden op contract. Dit betekent dat wij geen eigenaar zijn van de dieren en dat alle diergebonden kosten voor de eigenaar zijn. Arbeid, huisvesting, gas/water & Electra en mestafzet zijn voor rekening kalverhouder. Voor elektra hebben wij 1150 zonnepanelen liggen.

Naast het houden van kalveren, telen we gewassen voor de zaadvermeerdering (koolzaad/graszaad) en telen we brouwgerst. Aardappels en snijmaïs telen we samen met akkerbouwers.  Op de minder mooie percelen staat gras voor de hooi winning. In 2022 hadden wij 55 ha grond op naam en werd de rest van de mest afgezet binnen een straal van 10 km.

Het bouwplan en landwerkzaamheden houden we eenvoudig om arbeid uit te sparen. De meeste werkzaamheden voeren we namelijk zelf uit.

Op het bedrijf hebben we verder 50 schapen en een aantal Friese fokmerries. Mijn ouders verzorgen deze dieren.

 

Beschrijving & doel van de opdracht

Door afschaffing derogatie en strengere mestnormen zien we de mestmarkt veranderen. Ook de weersomstandigheden in 2023 hebben hier invloed gehad op de prijsvorming van mestafzet.

Een deel van de mest zetten we regionaal af. Dat betekent dat wij afhankelijk zijn van emotie en regelgeving. Financieel kan het afzetten van mest ook aardig in de papieren lopen en zoeken we naar de meest betaalbare oplossing.

Is het mogelijk om deze bedreiging om te zetten in een kans waar een verdienmodel onder ligt, wat ook een mooie aanvulling is op de bestaande activiteiten.

 

Eisen eindproduct:

  • Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht
  • Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen
  • Maak een overzicht van een 3-tal systemen/oplossingen, kies het best passende en onderbouw deze keuze.
  • Werk deze keuze uit (swot analyse, investeringskosten, opbrengsten/dagelijke kosten en terugverdientijd)
  • Maak ook inzichtelijk wat de arbeidsbehoefte is en hoe dit past binnen het bedrijf
  • Schets de nieuwe situatie en maak duidelijk hoe dit past binnen het huidige bedrijf.
  • Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats