Nieuwe stalindeling bij renovatie stal

Niveau
Niveau 4 Niveau 3

Start datum
22/01/2024

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Onderwerp: Maximaal ruimte benutten bij stal renovatie

Contactgegevens

Bedrijfsnaam Firma Goodijk
Adres:   Zuiderweg 2
Contactpersoon: Eelco Goodijk

Beschrijving bedrijf

We hebben een gemengd bedrijf op 2 locaties. We melken 200 koeien in Sint jacobiparochie. Hier staan/komen vanaf 1 maart 2024 4x a5 robots. In Sexbierum werken vooral Murk, Wiebe en Edward met de akkerbouw en jongvee. We hebben totaal 250 ha waarvan 156 eigendom

Beschrijving & doel van de opdracht

We verbouwen dit voorjaar de stal vanwege de aanschaf van 4 x a5 lely robots. Omdat de stal nu 215 ligplekken heeft, is dit minimaal voor 4 robots. De indeling gaat deels over de kop omdat het van een 3+3 stal waar je doorheen kan rijden, naar een U-stal gaat. Kom met voorstellen om zo optimaal mogelijk met de ruimte om te gaan om zo maximaal ruimte te benutten en adviseer welke ligboxen erin moeten.

 

Eisen eindproduct:

  • Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht
  • Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen
  • Werk een duidelijke situatieschets uit en beargumenteer goed waarom jullie hiervoor hebben gekozen.
  • Bespreek dit met de veehouder en verwerk de terugkoppeling in een 2e
  • Raadpleeg ook een expert om naar de tekening te kijken en verbeter zo nodig.
  • Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats