schetstekening nieuwbouw

Niveau
Niveau 4

Start datum
22/01/2024

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Onderwerp: schetstekening nieuwbouw

Contactgegevens

Schukken GbR
Süderende 22, 21782 Bülkau (Duitsland)
Contactpersoon: Wiepke Schukken

LET OP: Dit bedrijf bevindt zich in Duitsland en een bedrijfsbezoek is daarom niet noodzakelijk. Wel zullen jullie een aantal keer online met deze opdrachtgever in gesprek.

 

Beschrijving bedrijf

Ik heb, samen met mijn ouders, een melkveebedrijf in het Duitse plaatsje Bülkau. Op dit bedrijf houden we 240 melkkoeien en 150 stuks jongvee. Melkproductie is ongeveer 10.500 kg met 4,00% vet en 3,55% eiwit. Bij het bedrijf hoort 153 hectare land. 36 hectare daarvan is maisland bestemd voor eigen krachtvoer (ccm). De rest van het areaal wordt benut voor grasteelt. Er is 6300 kuub mestopslag.

Gemolken wordt in een 2×14 visgraat met rapid-exit met 2 melkers. Wachtruimte voor 100 melkkoeien, met opdrijfhek. De melkgevende koeien zijn opgedeeld in 4 managementgroepen;

  • Vaarzen, 42 stuks, wordt gehouden in een oudere stal met kleinere ligboxen.
  • Nieuwmelkten, 100 – 120 stuks, wordt gehouden in een nieuwere stal met diepstrooiselboxen.
  • Oudmelkten en bewust gust, 42 stuks, wordt gehouden in een nieuwere stal met diepstrooiselboxen.
  • Zieken- en attentiegroep, grootte beperkt tot 10 dieren, worden gehouden in een potstal.

Het jongvee wordt op locatie grootgebracht. Gesloten bedrijfssysteem, dat houdt in dat er geen vee van buitenaf wordt aangevoerd. Mechanisatie grotendeels in eigen beheer. D.w.z. alleen maiszaaien, -spuiten en –hakselen wordt door de loonwerker gedaan, rest doen we zelf. Het inkuilen van gras wordt ook uitbesteed. Onderhoud aan machines en gebouwen doen we zo veel mogelijk zelf.

Al het werk wordt uitgevoerd door mijn ouders, ikzelf en mijn vriendin. Wij werken allemaal voltijd in het bedrijf. Daarnaast hebben we nog 3 mini-jobbers voor het melken (mini-jobbers maken +/-40 uur per maand = 3 melkbeurten per week)

Ikzelf woon sinds 2019 pas in Duitsland. Daarvoor heb ik mijn studie afgemaakt aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden, opleiding Melkveehouderij. Mijn doel is het bedrijf minder afhankelijk te maken leveranciers. Verliezen reduceren op het bedrijf zie ik als een pré. Kwaliteit komt voor kwantiteit.

Beschrijving & doel van de opdracht

Probleemstelling

Op dit moment worden alle droge koeien en de zieken/ -attentiegroep gehouden in een potstal. De droge koeien staan minstens 7 weken droog. Dit zorgt ervoor dat de klauwen van deze koeien te zacht en lang worden (niet slijten) en worden blootgesteld aan een hoge infectiedruk. Klauwgezondheid is een aanzienlijk probleem op het bedrijf. Ook de kalveren worden geboren in deze potstal en worden blootgesteld aan de hoge infectiedruk. Het gebouw zelf verkeert in zeer slechte staat en is niet langer geschikt voor het houden van melkkoeien. Daarnaast kost het onderhouden van het ligbed in de potstal erg veel stro, en is arbeidsintensief; 3 keer per week wordt de oppervlakte achter het voerhek schoon geschoven zodat de dieren niet in de mest aan het voerhek staan.

Doelstelling

Het belangrijkste is het terugdringen van de infectiedruk, voor zowel de klauwen als de gezondheid van de kalveren. Koeien mogen niet in mest staan en er moet een mogelijkheid zijn om de kalveren na de geboorte gemakkelijk uit het hok te krijgen. Denk daarbij ook na over looplijnen en arbeidsintensiviteit. Daarnaast moet er spaarzaam met strooisel worden omgegaan. Alleen de dieren die het nodig hebben, moeten beschikking hebben tot een droge, zachte ligplaats met voldoende grip. Het gaat hierbij vooral om de close-up groep en de pas afgekalfde melkkoeien. Dit ligbed hoeft niet persé van stro te zijn! Zand en persmest zijn ook aantrekkelijk, misschien hebben jullie zelf ook een goede aanvulling!

Opdracht

Er wordt een nieuwbouw gepland die plaats moet gaan bieden voor alle droge koeien en de attentie- en ziekengroep. Daarnaast moet een aparte selectieruimte + ruimte voor een vaste klauwbekapbox aanwezig zijn.

Maak een schetstekening van de nieuwe situatie waarop is te zien waar deze groepen gehuisvest worden. De hokken moeten groot genoeg zijn voor een uitbreiding naar 300 melkkoeien, niet te krap bouwen dus! Als uitbreiding op dit deel van de opdracht moet er rekening gehouden worden met het concept ´kalf bij koe´. Wat moet ik daarvoor doen en weten? Houdt ruimte vrij in de tekening van de nieuwbouw en geef de daarvoor bestemde ruimte tot die tijd een creatieve invulling.

Eisen eindproduct:

  • Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht (alternatief videobellen is ook mogelijk)
  • Maak een schetstekening over de nieuwe situatie (en het aanvullende scenario ´kalf bij koe´)
  • Schakel een expert in die jullie meer over huisvesting, strooisel en infectiedruk kan vertellen
  • De infectiedruk daalt, als het goed is, na uitvoering van jullie plan. Hoeveel ziektegevallen zal dit voorkomen en hoeveel euro zal dit op jaarbasis besparen? Ga uit van globale kosten, maar onderbouw met een artikel en/ of verslag.
  • Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats