Teeltplan

Niveau
Niveau 4

Start datum
22/01/2024

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Onderwerp: Teeltplan

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: mts hof ruitenberg
Adres:   oosterwoldseweg 35
Contactpersoon: Tjerk Hof

Beschrijving bedrijf

160 mk, 75 jongvee en 92ha, waarvan 20.5 kruidenrijk grasland, 13 ha mais en verder grasland

Beschrijving & doel van de opdracht

Teeltplan maken om met verschillende gewassen zoveel mogelijk ruwvoer en eiwit van eigen land te halen met zo weinig mogelijk aankopen. Het productieniveau zal rond de 1,4 miljoen liter blijven. Uitgaanspunten: nieuwe GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid), nieuwe mestnormen en diversiteit in bouwplan om voldoende kwaliteit en kwantiteit te telen

 

Eisen eindproduct:

  • Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht
  • Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen
  • Verdiep je in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid en verdiep je in de simulatietool die op de website van RVO beschikbaar is.
  • Maak een doorrekening van de huidige situatie met het nieuwe GLB via de simulatie tool (https://mijn.rvo.nl/simulatietool-nieuw-glb). Hier heb je wel de bedrijfsgegevens nodig dus overleg met de opdrachtgever.
  • Maak een samenvatting van deze doorrekening, op welke onderdelen is nog winst te halen en wat is er nodig om van brons -> zilver naar misschien wel goud te gaan.
  • Breng de huidige percelen in beeld en maak een goed onderbouwd teeltplan
  • Wat zijn de extra opbrengsten van dit teeltplan (zie simulatie tool) en wat zijn de kosten.
  • Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats