Verschil tussen zwartbont, roodbont en hoornloze koeien

Niveau
Niveau 3 Niveau 4

Start datum
22/01/2024

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Onderwerp:  Fokkerij verschil tussen zwartbont, roodbont en hoornloos

Contactgegevens

Bedrijfsnaam  Maatschap Veebedrijf Koepon
Adres:  Torensmaweg 2
Contactpersoon: Marcel Rijkers

Beschrijving bedrijf

Veebedrijf Koepon is gevestigd in Noord-Groningen en is een melkveebedrijf met daarnaast ook een actieve fokkerijtak en excursietak.

Beschrijving & doel van de opdracht 

De fokkerij bij Koepon is laatste jaren “verschoven” van zwartbont (Holstein) naar roodbont en hoorloos. In het verleden werd vaak gesuggereerd dat zowel roodbont als hoornloos minder productieve koeien zouden gaan brengen t.o.v. de zwartbonte populatie. Door fokkerij / vee verbetering is het niveau zowel bij roodbont als hoornloos fors gestegen en zijn de verschillen t.o.v. de zwartbonte dieren kleiner geworden. Doel van de opdracht is zodoende om dit te gaan vergelijken binnen het bedrijf op basis van zowel productie, exterieur als gezondheid. Hierdoor willen we te weten komen hoe de verschillen momenteel zijn tussen deze groepen dieren.

Eisen eindproduct: 

  • Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht
  • Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen
  • Uitwerken opdracht is de resultaten van 3 groepen dieren gaan vergelijken:

zwartbont, roodbont en hoornloos binnen het bedrijf op basis van beschikbare data

  • Uitwerken opdracht op de volgende onderdelen:

Productie: kg melk, vet %, eiwit %, lactatiewaarde

Exterieur: frame, uier, benen, totaal exterieur

Gezondheid: celgetal, tkt

 

  • Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

Standplaats