Zelf voeren of loonwerk voeren

Niveau
Niveau 4 Niveau 3

Start datum
22/01/2024

Opleiding
Veehouderij

Makelaar
Reinier van der Steege

Omschrijving

Onderwerp: Zelf voeren of loonwerk voeren?

Contactgegevens

Bedrijfsnaam: MTS Kooistra- Langhout
Adres: Master Wybrensdyk 6
Contactpersoon: Jilles Jan Kooistra

Beschrijving bedrijf

Het bedrijf is gevestigd in Eagum heeft 215 melkkoeien 135 stuks jongvee, 90 ha waarvan 12 ha beheers land. De melkproductie ligt op 11.000 kg melk per koe. In 2013 nieuwe stal gebouwd voor 250 melkkoeien. We melken met 4 de Laval melkrobots. We voeren momenteel met een blokkenwagen en we doen aan zomerstalvoeren met de opraapwagen. Het mest uitrijden, kuilen, maaien en grondbewerking wordt uitbesteed door loonwerker. De arbeidsbezetting is 2,2 vak.

Beschrijving & doel van de opdracht

Steeds meer melkveebedrijven lopen tegen de grenzen van hun arbeid aan of zijn aan vervanging toe van hun huidige voermengwagen. Het laten voeren door de loonwerker wordt populairder. Arbeid en voerkwaliteit zijn de belangrijkste redenen. Toch zijn er ook voldoende redenen te bedenken om het zelf te blijven doen. Op internet is er voldoende informatie en ervaringen van veehouders te vinden. Uiteindelijk is de specifieke bedrijfssituatie bepalend.

Eisen eindproduct:

  • Bezoek het bedrijf en maak kennis met de ondernemer en inventariseer de opdracht
  • Schakel een expert in die jullie meer over dit onderwerp kan vertellen
  • Maak een SWOT-analyse voor dit bedrijf, wat zijn de voordelen, nadelen, mogelijkheden en bedreigingen voor zelf voeren en loonwerk voeren. Moet er nog veel investeringen worden gedaan, is het boerenerf wel geschikt, is er voldoende arbeid aanwezig, zijn er voldoende koeien om te laten voeren?
  • Reken de kosten uit voor het zelf voeren en loonwerk voeren en vergelijk deze met elkaar (hou rekening met noodzakelijke investeringen zoals het investeren in een voermengwagen, of geschikte erfverharding, voeropslag en opslag voor losse grondstoffen.
  • Breng een aantal aanbieders van loonwerk voeren in beeld en vergelijk zowel de kosten als gebruikers ervaringen met elkaar. Hier zit namelijk wel verschil tussen en kan een doorslaggevende factor zijn voor de opdrachtgever.
  • Reken uit bij welk aantal koeien het financieel aantrekkelijk is om te laten voeren
  • Verzamel alle bovenstaande resultaten in een netjes en uitgebreid verslag en geef aanbevelingen (Dit verslag bestaat o.a. uit (1) bedrijfsomschrijving, (2) probleemstelling, (3) drie oplossingen, (4) onderbouwde aanbeveling(en) + (5) samenvatting gesprek expert)

 

Standplaats