STUDENTEN

Bij FIKS staan studenten centraal. In onze praktijkopdrachten voer je echte projecten uit, van begin tot eind. In de praktijk leren, vakkennis opdoen en jezelf ontwikkelen naar een hoger niveau; dát is het doel! De gezonde druk van de praktijk motiveert en daagt extra uit. Veel meer dan bij een fictieve opdracht. Het resultaat? Meer vakkennis, waardevolle praktijkervaring en meer kans op een mooie baan.

ONDERWIJS

Als studenten aan echte praktijkopdrachten werken, profiteert ook het onderwijs hiervan. Docenten krijgen meer kijk op de praktijk en de uitdagingen van de werkvloer. De gerichte aandacht voor de praktijk zorgt ook voor grotere instroom van nieuwe studenten. Want het onderwijs wordt interessanter! Daarnaast zijn de studenten extra gemotiveerd, als ze aan echte praktijkopdrachten werken. Door goede begeleiding vanuit bedrijven én overheden krijgen de studenten ook meer praktisch inzicht tijdens hun opleiding. Kortom: FIKS verrijkt het onderwijs.

BEDRIJFSLEVEN

FIKS heeft meerwaarde voor het bedrijfsleven. Er komen meer goed opgeleide vakmensen, met voldoende praktijkkennis. Ook krijgen bedrijven de kans om potentiële nieuwe medewerkers vroegtijdig te ontmoeten. De kennisuitwisseling tussen het bedrijfsleven en onderwijs gaat soepeler en meer gestructureerd. Bovendien levert FIKS mooie PR op; deelnemende bedrijven kunnen zich presenteren aan studenten, overheden en onderwijs.

OPDRACHTGEVERS

FIKS biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om samen te werken met onderwijs en het bedrijfsleven. Dit biedt voordelen voor alle partijen. De samenwerking leidt tot beter opgeleide studenten, praktische kennisuitwisseling en innovatie. Dit versterkt de concurrentiepositie van de regio. Lokale overheden hoeven minder te investeren om een kenniseconomie te realiseren; een belangrijk speerpunt van de landelijke politiek!