Infratour Fryslân

MBO Infra – ontdek nieuwe technieken
Op 3 oktober zet provincie Fryslân de deuren open voor het onderwijs. Van basisonderwijs tot mbo en hbo. Bedrijfsleven en overheid actief in de provincie zorgt ervoor dat leerlingen en studenten de uitdagende wereld van de Infra mogen ontdekken.

MBO Infra is welkom om met een kleine tour door de provincie op een aantal locaties nieuwe (digitale) technieken en Infra kunstwerken te ontdekken. Daarbij niet alleen aanhoren en zien maar ook werkelijk wat doen en ervaren. Thema’s en onderwerpen zijn:

 • Vervoer, Verkeer en Infra (Arriva)
 • De Nieuwe Afsluitdijk (Dijk & Sluizen en de Vismigratierivier- provincie Fryslân, Arcadis en gemeente Sùdwest Fryslân)
 • Professionals in Wegen- en Waterbouw (Roelofs Groep en Oosterhof Holman)
 • Drones, landmeten, GPS machinebesturing en 3D scannen en modelleren.
 • Aquaducten en viaducten (provincie Fryslân en Rijkswaterstaat)

We starten om 09:30 in Heerenveen met een ontvangt en vertrekken kort daarna in kleine groepen naar de verschillende excursies en workshops. Tussen 10:00 en 15:00 is daar volop ruimte voor, waarna we met z’n allen rond 15:15 aankomen op NHL Stenden in Leeuwarden. Daar is iedereen welkom om aan te sluiten bij de Infracollege Tour om 15:30 met de president-directeur van ProRail Pier Eringa en ex-profwielrenner en coach Maarten Tjallingii. Waar trouwens voor de studenten nog een leuke prijs te winnen valt.

Welke workshops en excursies kunnen we kiezen?

 1. Knooppunt Joure – de fly-overs en lokale zandwinning
  • De technisch adviseur van Knooppunt Joure kan haarfijn uitleggen hoe het project uitgevoerd is en met welke uitdagingen zij te maken kregen. Vervolgens op de fiets een kleine rondleiding langs het project.
 2. De Nieuwe Afsluitdijk – Vismigratierivier
  • Doel is het verbeteren van de visstand in het IJsselmeer en de Waddenzee. Maar hoe zorg je er nou voor dat het zand blijft liggen en dat er weinig of geen zout water in het IJsselmeer terecht komt? Denk met de professional mee en zoek de oplossing!
 3. De Nieuwe Afsluitdijk – Grip op Grond
  • Grip op Grond heeft als doel om zo efficiënt en strategisch mogelijk met grondstromen om te gaan. Maar hoe dan? De professional neemt je, bij De Nieuwe Afsluitdijk, mee in duurzaam grondvervoer en de milieudeskundige aspecten.
 4. De Nieuwe Afsluitdijk – inschuiven aquaduct N31 Harlingen
  • Een aquaduct kun je op verschillende manieren bouwen en construeren. Ontdek hoe dit in Harlingen is gedaan en hoe je een waterdichte folieconstructie maakt.
 5. Oosterhof Holman – ontmoet professionals in waterbouw
  • Oosterhof Holman in Harlingen weet haar integrale aanpak en specialistische kennis van hout-, staal- en betonconstructies feilloos te vertalen naar duurzame oplossingen. Ontmoet de professionals van Koninklijke Oosterhof Holman.
 6. Het Woudagemaal – rondleiding grootste stoomgemaal
  • Kom naar Lemmer en ontdek het Woudgemaal, het grootste, nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Het Woudagemaal is gebouwd in de nadagen van het stoomtijdperk door Ir. Dirk Frederik Wouda.
 7. Gemaal Vijfhuizen/Jansma Drachten BV – rondleiding nieuwe zeegemaal
  • Het gemaal in de zeedijk bij Marrum verbetert straks de waterafvoer bij zware regenval, het gevolg van klimaatverandering. Ook ontstaat er een bijzondere verbinding tussen (zoet) binnenwater en zout (zee) water in het unieke buitendijkse kwelderlandschap.
 8. De Skieding/Roelofs Groep – Drones en data
  • Roelofs Groep laat je graag zien wat er met drones en data tegenwoordig allemaal mogelijk is. Van monitoring CO2 uitstoot op regionale wegen tot gedetailleerd in beeld brengen van de omgeving en omzetten in bruikbare data.
 9. Projectbureau Vrij-Baan – aquaduct Leeuwarden
  • Het ‘Margaretha Zelle Akwadukt’ is een groot en uitdagend project van Ballast-Nedam. Krijg uitleg van een professional van het projectbureau en duik vervolgens de kelders in van het aquaduct.
 10. Projectbureau Vrij-Baan – Ontdek Infrakit!
  • Met Infrakit is real-time intelligente projectinformatie beschikbaar. Deze innovatieve aanpak resulteert in een snellere afronding van het project, terwijl de kwaliteit verbetert, fouten verminderen en vertragingen afnemen, met enorme kostenbesparingen tot gevolg.
 11. Projectbureau Vrij-Baan – GPS Machine besturing
  • Wat komt er allemaal kijken bij de opbouw van 3D-gps machinebesturing op een graafmachine? De Trimble Grade Control Systems zijn flexibel, probleemloos uit te breiden en kunnen op machines van elk merk worden geïnstalleerd. Ontdek hoe dit werkt!
 12. NHL Stenden – Ontwerpen en moduleren
  • Met de kennis van het 3D ontwerp pakket van Autocad staan we opdrachtgevers bij in het 3D ontwerpen en 3D uitvoeren van diverse projecten van groot tot klein. Studenten krijgen in deze workshop de kans dit laagdrempelig mee te maken en ontdekken.
 13. NHL Stenden – 3D Laserscannen
  • Met behulp van laserstralen wordt een object gemeten. De laserstralen worden vanuit verschillende posities gemeten en tegelijk opgeslagen als een 3d-punt. Na het uitlijnen kun je een 3d model opbouwen. Ontdek deze techniek van de toekomst!

Helaas is de inschrijving van de Infratour Fryslân gesloten.